Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 21 januari 2014

Innovation på vattenområdet: 50 miljoner euro till nya forskningsprojekt

Bioteknik för att behandla avloppsvatten som är förorenat av tungmetaller, nya akvaponiska system som kombinerar vattenbruk och hydroponik inom jordbruksproduktionen, smartare förvaltning av vattendistributionsnät – detta är bara tre av elva nya projekt som beviljats forskningsstöd från EU i syfte att främja innovativa lösningar på vattenrelaterade problem (se MEMO/14/34). Projekten omfattar 179 partner från forskningsorganisationer och privata företag (bl.a. över 70 små och medelstora företag) i 19 europeiska länder.

– Vattnet är förmodligen vår viktigaste resurs, och att förvalta det är en av våra största utmaningar. De här projekten kommer att bidra med innovativa lösningar på en del av samtidens svåraste problem, t.ex. att bibehålla vattnets kvalitet och förhindra vattenbrist, säger EU-kommissionären med ansvar för forskning, innovation och vetenskap, Máire Geoghegan-Quinn.

Forskningsbidraget på 50 miljoner euro kommer från 2013 års ansökningsomgång för miljö inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling. Detta innebär att de totala forskningsmedlen för vattenrelaterade projekt inom det sjunde ramprogrammet (2007–2013) uppgår till mer än 1 miljard euro.

Att säkra en god tillgång på rent vatten är likaså ett viktigt mål inom Horisont 2020, EU:s nya finansieringsprogram för forskning och innovation som lanserades den 1 januari i år.

– Horisont 2020 är i högre grad än något tidigare EU-forskningsprogram inriktat på områden som konkret påverkar människors liv. Samtidigt är målet att utveckla teknik som också skapar affärsmöjligheter för industrin, säger Máire Geoghegan-Quinn.

De projekt som tillkännages i dag kommer, liksom framtida forskning inom Horisont 2020, även att bidra till målen för det europeiska innovationspartnerskapet om vatten (EIP Water). Detta partnerskap inleddes i maj 2013 och består av deltagare från både offentlig och privat sektor, liksom från det civila samhället. Dess mål är att öka innovationstakten på vattenområdet.

Den första ansökningsomgången för Horisont 2020 offentliggjordes den 11 december, och ca 165 miljoner euro förväntas gå till projekt inom det prioriterade området vatten. Dessutom kommer effektiv vattenanvändning att ingå i andra åtgärder, t.ex. det förslagna offentlig-privata partnerskapet för en hållbar processindustri (SPIRE).

Bakgrund

De elva nya projekten kommer att presenteras vid en informationsdag om vattenforskning inom Horisont 2020 den 24 januari i Bryssel. Mer information om EU:s miljöteknikprojekt finns på:

http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=technologies

Översikt över EU:s vattenpolitik:

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar