Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES SV

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 21 januari 2014

Actieve innovatie op het gebied van water: 50 miljoen EUR voor nieuwe onderzoeksprojecten

Biotechnologie voor het behandelen van afvalwater dat met zware metalen is verontreinigd; nieuwe "Aquaponic"-systemen die aquacultuur en hydrocultuur in de landbouwproductie combineren; slimmer beheer van waterdistributienetwerken. Dit zijn slechts drie van de elf nieuwe projecten die onderzoeksfinanciering van de EU zullen krijgen, met als doel innovatieve oplossingen voor uitdagingen op het gebied van water te vinden (zie MEMO/14/34). Bij de projecten zijn 179 partners uit onderzoeksinstellingen en particuliere ondernemingen (waaronder meer dan 70 kleine en middelgrote ondernemingen) in 19 Europese landen betrokken.

Europees commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap Máire Geoghegan-Quinn licht toe: "Water is waarschijnlijk onze waardevolste hulpbron en waterbeheer is een van onze grootste uitdagingen. Deze projecten zullen helpen innovatieve oplossingen te vinden voor een aantal van de meest urgente problemen die zich op dit moment voordoen, zoals het behoud van de waterkwaliteit en de bestrijding van waterschaarste.”

De 50 miljoen EUR aan financiering is afkomstig van de oproep tot het indienen van voorstellen voor milieuprojecten van het zevende kaderprogramma van de EU voor onderzoek en technologische ontwikkeling (KP7). Dit brengt de totale financiering voor watergerelateerde projecten in het kader van het KP7 (2007-2013) op meer dan 1 miljard euro.

Zorgen voor een veilige en overvloedige watervoorziening blijft een belangrijke doelstelling in het kader van Horizon 2020, het nieuwe EU-programma voor de financiering van onderzoek en innovatie dat op 1 januari van start is gegaan. Commissaris Geoghegan-Quinn voegt eraan toe: "Horizon 2020 is meer dan alle eerdere kaderprogramma's voor onderzoek en ontwikkeling gericht op onderzoeksvraagstukken die echt een verschil maken in het leven van mensen. Tegelijkertijd is het doel technologieën te ontwikkelen die ook nieuwe marktmogelijkheden voor het bedrijfsleven creëren.”

De vandaag aangekondigde en toekomstige onderzoeksprojecten in het kader van Horizon 2020 zullen ook helpen de doelstellingen van het Europees innovatiepartnerschap inzake water(EIP Water) te realiseren. Deze groep is in mei 2013 in het leven geroepen en brengt de publieke en de particuliere sector alsmede het maatschappelijk middenveld bijeen om het tempo van de innovatie op dit gebied op te voeren.

In het kader van de eerste oproepen tot het indienen van projecten voor Horizon 2020, die op 11 december zijn gepubliceerd, kan naar verwachting ongeveer 165 miljoen EUR worden toegekend aan projecten op het aandachtsgebied "water". Daarnaast zal efficiënt watergebruik ook door middel van andere acties worden aangepakt, zoals het voorgestelde publiek-private partnerschap (Sustainable Process Industry) (SPIRE).

Achtergrond

De elf nieuwe projecten zullen worden gepresenteerd tijdens een informatief evenement over onderzoek op het gebied van water, dat de Commissie op januari 24 in Brussel organiseert in het kader van Horizon 2020. Meer informatie over EU-projecten op het gebied van milieutechnologie is te vinden op:

http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=technologies

Voor een overzicht van het waterbeleid van de EU:

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

Contact:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martinez Garcia (+32 22987303)


Side Bar