Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 10. apríla 2014

Zdravotná starostlivosť vo vrecku: ako využiť potenciál mobilného zdravotníctva

Európska komisia dnes spúšťa konzultácie o mobilnom zdravotníctve (#mHealth), aby získala pomoc pri hľadaní spôsobov, ako zlepšiť zdravie a duševnú i telesnú pohodu Európanov prostredníctvom mobilných zariadení, akými sú mobilné telefóny, tablety, prístroje na monitorovanie pacientov a iné bezdrôtové zariadenia.

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová (@NeelieKroesEU), ktorá zodpovedá za digitálnu agendu, uviedla: „Mobilné zdravotníctvo zníži počet nákladných návštev nemocníc, umožní občanom prevziať kontrolu nad vlastným zdravím a telesnou i duševnou pohodou a prevenciou prispeje k tomu, aby k niektorým chorobám vôbec nedochádzalo. Je to tiež skvelá príležitosť pre prosperujúce odvetvie vývoja aplikácií a pre podnikateľov.

Ja napríklad používam športový pás na zápästie, aby som si mohla merať celodennú aktivitu, takže už dnes som veľkou zástankyňou mobilného zdravotníctva. Zašlite nám svoje príspevky a pomôžte nám dostať sa na čelo tejto fascinujúcej oblasti.“

Európsky komisár pre zdravie Tonio Borg (@borgton) povedal: „Mobilné zdravotníctvo má veľký potenciál umožniť občanom, aby prebrali kontrolu nad vlastným zdravím a zostali dlhšie zdraví, zlepšiť kvalitu starostlivosti a pohodlie pre pacientov a pomôcť zdravotníckym pracovníkom pri plnení povinností. Už len skúmanie riešení, ktoré ponúka mobilné zdravotníctvo, môže prispieť k moderným, efektívnym a udržateľným systémom zdravotnej starostlivosti.“

Ako môže mobilné zdravotníctvo pomôcť?

Služby mobilného zdravotníctva majú hneď tri výhody:

  1. pacient má vďaka nim väčšiu kontrolu nad vlastným zdravím a je nezávislejší, čo vedie aj k lepšej prevencii zdravotných komplikácií,

  2. sú prísľubom efektívnejšieho systému zdravotnej starostlivosti i značnej úspory nákladov,

  3. vytvárajú nesmierne príležitosti pre inovatívne služby, začínajúce podniky a odvetvie vývoja aplikácií.

Niekoľko príkladov mobilného zdravotníctva

  1. aplikácia na meranie životných funkcií (napr. krvného tlaku)

  2. aplikácia na uľahčenie dávkovania inzulínu diabetikom, ktorá ovláda inzulínovú pumpu signálmi z mobilnej platformy

  3. aplikácia ktorá pacienta upozorňuje, aby nezabudol vziať lieky

  4. aplikácia s odporúčaniami o cvičení alebo stravovaní na zlepšenie celkového zdravia a telesnej i duševnej pohody používateľov

Ďalšie graficky znázornené údaje o mobilnom zdravotníctve

Dobré správy

V súčasnosti je na platformách ako iTunes, Google play, Windows Marketplace či BlackBerry World dostupných už takmer 100 000 aplikácií mobilného zdravotníctva (pozri #apps). Dvadsiatka najobľúbenejších bezplatných aplikácií o športe, cvičení a zdraví bola doteraz na celom svete stiahnutá 231 miliónov ráz. Do roku 2017 bude 3,4 miliardy ľudí vlastniť smartfón a polovica z nich bude používať aplikácie mobilného zdravotníctva. Ak sa plne využije ich potenciál, mohlo by sa v roku 2017 v oblasti zdravotnej starostlivosti v EÚ ušetriť 99 miliárd EUR. Keďže Európsky parlament navyše minulý týždeň odhlasoval legislatívny balík „Prepojený kontinent“, sme o krok bližšie k podpore inovačných služieb v EÚ.

Na aké problémy sa treba zamerať?

Ešte nám zostáva vyriešiť problémy, akými sú bezpečnosť aplikácií mobilného zdravotníctva, obavy zo zneužívania ich dát, nedostatočná interoperabilita dostupných riešení a nedostatočná informovanosť zainteresovaných strán o právnych predpisoch týkajúcich sa aplikácií o životnom štýle a telesnej i duševnej pohode – medzi tie patria napríklad pravidlá o ochrane údajov alebo predpisy, ktoré upravujú, či tieto aplikácie sú zdravotníckymi pomôckami a či potrebujú označenie CE. Takisto je dôležité budovať dôveru u zdravotníckych pracovníkov a občanov a pomáhať ľuďom využívať služby mobilného zdravotníctva efektívne.

Na aké otázky sa hľadajú odpovede prostredníctvom konzultácií?

Organizácie pacientov, spotrebiteľov, zdravotníckych pracovníkov a zdravotníckych organizácií, verejných orgánov, vývojárov aplikácií, poskytovateľov telekomunikačných služieb, výrobcov mobilných zariadení a občanov, ako aj všetky ostatné zainteresované strany sa môžu do konzultácií zapojiť do 3. júla 2014. Odpovede sa hľadajú napríklad na tieto otázky:

  1. Aké požiadavky na bezpečnosť a výkon by sa mali uplatňovať na aplikácie o životnom štýle a duševnej i telesnej pohode?

  2. Aké bezpečnostné záruky by mohli zaistiť ochranu údajov o zdraví v kontexte mobilného zdravotníctva?

  3. Ako čo najlepšie podporiť podnikanie v oblasti mobilného zdravotníctva v Európe?

EÚ financuje aj výskum v oblasti mobilného zdravotníctva. Napríklad pacienti, ktorým zlyhali obličky, si budú čoskoro môcť sledovať harmonogram dialýzy na smartfóne. Existujú aj aplikácie na zvládanie stresu. A zdravotníckemu personálu v rakúskom Grazi sa vďaka novému mobilnému systému podarilo výrazne zefektívniť interné pracovné postupy. Viac informácií možno nájsť v ozname MEMO/14/266.

Súvislosti

Mobilné zdravotníctvo je novou oblasťou v rámci elektronického zdravotníctva (#eHealth, @EU_eHealth), v ktorom sa informačné a komunikačné technológie používajú na skvalitňovanie zdravotných produktov, služieb a procesov. Ide o sľubnú oblasť, ktorá skôr dopĺňa než nahrádza tradičnú zdravotnú starostlivosť.

V akčnom pláne elektronického zdravotníctva na roky 2012 – 2020 uverejnenom v roku 2012 Komisia uznala súčasné a potenciálne výhody mobilných zdravotníckych aplikácií, ako aj možné súvisiace riziká a spomenula v ňom zelenú knihu o mobilnom zdravotníctve.

Súčasťou tejto zelenej knihy je pracovný dokument útvarov Komisie, ktorého cieľom je zvyšovať informovanosť zainteresovaných strán o pravidlách EÚ v oblasti ochrany údajov a zdravotníckych pomôcok (pomôcť im určiť, či sa dané právne predpisy uplatňujú na ich aplikácie alebo nie) a o spotrebiteľských smerniciach.

Odpovede môžete zasielať do 3. júla 2014 tu, e-mailom alebo poštou na adresu:

European Commission, DG Communications Networks, Content & Technology

Unit H1, Health & Well-being

Avenue de Beaulieu/Beaulieulaan 31, Brussels 1049 – Belgium.

Komisia uverejní zhrnutie odpovedí vo štvrtom štvrťroku 2014; prípadné politické opatrenia sa očakávajú v roku 2015.

Užitočné odkazy

Zelená kniha o mobilnom zdravotníctve

Ako sa zapojiť do konzultácií

Pracovný dokument útvarov Komisie o existujúcom právnom rámci EÚ v oblasti aplikácií o životnom štýle a duševnej i telesnej pohode

Elektronické zdravotníctvo v Digitálnej agende

MEMO/14/266 Ako vám môže pomôcť mobilné zdravotníctvo

Podpredsedníčka Komisie Neelie Kroesová

Komisár pre zdravie Tonio Borg

Kontaktné osoby:

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Telefón: +32 2295 7361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar