Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 10 april 2014

Gezondheidszorg onder handbereik: het potentieel van mobiele gezondheidszorg benutten

De Europese Commissie start vandaag een raadpleging over #mHealth, ofwel: mobiele gezondheidszorg, waarin uw hulp wordt ingeroepen om manieren te zoeken om de gezondheid en het welzijn van de Europeanen te verbeteren met gebruikmaking van mobiele apparaten, zoals mobiele telefoons, tablets, patiëntmonitoringapparaten en andere draadloze apparatuur.

Neelie Kroes (@NeelieKroesEU), vicevoorzitter van de Europese Commissie, belast met de Digitale Agenda: "Met mHealth zal het aantal dure ziekenhuisbezoeken verminderen, worden burgers geholpen hun gezondheid en welzijn in eigen hand nemen, en wordt preventie belangrijker dan genezing. Het biedt eveneens geweldige kansen voor ondernemers in de zich snel ontwikkelende app-economie.

Zelf draag ik een sportband om mijn pols om te meten hoe actief ik elke dag ben; ik ben dus nu al een grote aanhanger van mHealth. Ik wil u vragen uw mening te geven door middel van deze raadpleging, zodat u ons helpt wereldwijd leidend te worden op dit fascinerende terrein."

EU-commissaris voor gezondheid Tonio Borg (@borgton): "Mobiele gezondheidszorg, mHealth, heeft alles in zich om burgers in staat te stellen hun eigen gezondheid te beheren en langer gezond te blijven, de zorgkwaliteit en het comfort voor patiënten te verbeteren en gezondheidsprofessionals in hun werk bij te staan. Het onderzoeken van de mHealth-oplossingen kan op die manier bijdragen tot moderne, efficiënte en duurzame gezondheidszorgstelsels."

Hoe kan mHealth helpen?

Gebruik maken van mHealth levert een drieledige win-winsituatie op:

de patiënt heeft de controle, doordat hij meer onafhankelijkheid krijgt, wat gezondheidsproblemen helpt voorkomen;

mHealth zorgt voor een efficiënter gezondheidszorgsysteem, wat tot gigantische besparingen kan leiden;

er ontstaan enorme mogelijkheden voor innovatieve dienstverlening, startende bedrijven en de app-economie.

Enkele voorbeelden van mobiele gezondheidszorg

een app die uw vitale indicatoren, zoals bloeddruk, meet;

een app om insuline toe te dienen aan een diabetespatiënt door controlesignalen door te geven aan de pomp vanaf een mobiel platform;

een app om patiënten eraan te herinneren dat zij hun medicijnen moeten nemen;

een app met aanbevelingen op het gebied van meer bewegen of diëten om de algehele gezondheids- en welzijnssituatie van de gebruikers te verbeteren.

Meer illustraties over mHealth

Het goede nieuws

Er zijn al bijna 100 000 mobiele gezondheidszorg-#apps beschikbaar via vele platforms, zoals iTunes, Google play, Windows Marketplace en BlackBerry World. De 20 bekendste gratis sport- fitness- en gezondheidsapps zijn wereldwijd nu al 231 miljoen keer gedownload. In 2017 zullen wereldwijd 3,4 miljard mensen een smartphone hebben, en de helft daarvan zal mobiele gezondheidszorg-apps gebruiken. In 2017 zou, als alle mogelijkheden worden benut, met mobiele gezondheidszorg 99 miljard euro kunnen worden bespaard op de gezondheidszorgkosten in de EU. En nu het pakket "connectief continent" vorige week in het Europees Parlement is goedgekeurd, is het veiligstellen van innovatieve diensten in de EU een stap dichterbij gekomen.

Wat moet worden aangepakt?

Problemen als de veiligheid van mHealth-apps moeten nog steeds worden opgelost, evenals de zorgen over het gebruik van de gegevens, het gebrek aan interoperabiliteit tussen beschikbare oplossingen en het gebrek aan kennis van de belanghebbenden van de wettelijke eisen die gelden voor lifestyle- en welzijnsapps, zoals naleving van de gegevensbeschermingsregels en of deze apps medische apparaten zijn en een CE-markering moeten krijgen. Ook is het belangrijk dat zorgverleners en burgers vertrouwen krijgen in mHealth-diensten, zodat mensen het echt doelgericht gaan gebruiken.

Welke vragen worden in de raadpleging gesteld?

Consumenten en patiëntenorganisaties, gezondheidsprofessionals en gezondheidsorganisaties, overheden, app-ontwikkelaars, aanbieders van telecommunicatiediensten, fabrikanten van mobiele apparatuur, het publiek en alle belanghebbende partijen wordt gevraagd uiterlijk op 3 juli 2014 op de raadpleging te reageren. Vragen die bijvoorbeeld worden gesteld:

Welke veiligheids- en prestatie-eisen moeten van toepassing zijn op lifestyle- en welzijnsapps?

Welke veiligheidswaarborgen zouden ervoor kunnen zorgen dat gezondheidsgegevens veilig zijn in een mHealth-omgeving?

Hoe kan mHealth-ondernemerschap in Europa het best worden bevorderd?

De EU financiert ook onderzoek op het gebied van mHealth. Patiënten met nierfalen zullen bijvoorbeeld binnenkort hun dialyse kunnen monitoren op hun smartphone, er bestaan reeds apps om met stress om te gaan, en medisch personeel in Graz, Oostenrijk, heeft de interne werkorganisatie verbeterd met een nieuw mobiel systeem. Meer informatie: MEMO/14/266.

Achtergrond

Mobiele gezondheidszorg, "mHealth", is een opkomend onderdeel van #eHealth @EU_eHealth, waarbij informatie- en communicatietechnologieën worden gebruikt om gezondheidsproducten, -diensten en processen te verbeteren. Het is een veelbelovend nieuw terrein dat een aanvulling vormt op de traditionele zorgverlening, maar deze niet vervangt.

In het in 2012 gepubliceerde actieplan e-gezondheidszorg 2012-2020 werden de bestaande en de potentiële voordelen van mobiele gezondheidsapps reeds erkend, evenals de daarmee samenhangende mogelijke risico's, en is dit Groenboek over mobiele gezondheidszorg reeds aangekondigd.

Dit groenboek gaat vergezeld van een werkdocument van de diensten van de Commissie om belanghebbenden bewuster te maken van de EU-wetgeving over gegevensbescherming, medische apparaten (door hen te helpen na te gaan of die wetgeving op hun apps van toepassing is), en consumentenrichtlijnen.

Antwoord vóór 3 juli 2014 hier, per e-mail, of per post:

Europese Commissie, DG Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie

Eenheid H1, Gezondheid en Welzijn

Beaulieulaan 31, Brussel 1049 - België.

De Commissie zal de samenvattingen in het vierde kwartaal van 2014 publiceren; mogelijke beleidsacties worden verwacht in 2015.

Nuttige links

Groenboek mobiele gezondheidszorg

Reageer op de raadpleging

Werkdocument van de diensten van de Commissie (Staff Working Document on the existing EU legal framework applicable to lifestyle and wellbeing apps)

e-gezondheidszorg in de Digitale agenda

MEMO/14/266 Wat mobiele gezondheidszorg voor u kan betekenen

Vice President Neelie Kroes

Commissaris voor Gezondheid Tonio Borg

Contact

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar