Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. balandžio 10 d.

Sveikatos priežiūra jūsų kišenėje. Mobiliosios sveikatos priežiūros potencialo panaudojimas.

Šiandien Europos Komisija pradeda konsultacijas dėl mobiliosios sveikatos priežiūros, arba m. sveikatos (#mHealth), ir prašo padėti rasti būdų gerinti europiečių sveikatą ir savijautą panaudojant mobiliuosius įrenginius, kaip antai mobiliuosius telefonus, planšetinius kompiuterius, paciento stebėjimo įrenginius ir kitus belaidžio ryšio įrenginius.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes (@NeelieKroesEU) sakė: „Dėl m. sveikatos paslaugų sumažės brangių apsilankymų ligoninėse, o piliečiai galės patys labiau rūpintis savo sveikata ir savijauta ir daugiau dėmesio skirti prevencijai, o ne gydymui. Kartu tai puiki galimybė sparčiai augančiam programėlių sektoriui ir verslininkams.

Aš pati naudoju sportinę riešinę, kuri kasdien matuoja mano fizinio aktyvumo lygį, todėl jau dabar esu aktyvi m. sveikatos šalininkė. Siųskite mums savo atsakymus į šių konsultacijų klausimus ir padėkite mums tapti pasaulio lyderiais šioje įdomioje srityje.“

Už sveikatos politiką atsakingas Europos Komisijos narys Tonio Borgas (@borgton) sakė: „M. sveikata gali suteikti piliečiams daug galimybių pasirūpinti savo sveikata ir ilgiau išlikti sveikiems, pacientams – užtikrinti geresnę ir patogesnę priežiūrą, o sveikatos priežiūros specialistams – atlikti savo darbą. Todėl m. sveikatos galimybių tyrimas gali prisidėti prie modernių, veiksmingų ir tvarių sveikatos priežiūros sistemų įgyvendinimo.“

Kuo gali būti naudinga m. sveikata

Naudotis m. sveikatos paslaugomis būtų trejopai naudinga. M. sveikatos paslaugos:

pacientui suteikia galimybę kontroliuoti, suteikia daugiau savarankiškumo ir padeda išvengti sveikatos problemų;

sveikatos priežiūros sistemą daro efektyvesnę ir turi didžiulį sąnaudų taupymo potencialą;

sudaro puikias galimybes teikti naujoviškas paslaugas, steigti naujas įmones ir plėtoti programėlių sektorių.

Kai kurie m. sveikatos pavyzdžiai

programėlė, kuri matuoja gyvybinius parametrus, pvz., kraujospūdį;

insulino dozavimo diabetikams programėlė, iš mobiliojo įrenginio siunčianti valdymo signalus į siurblį;

programėlė, primenanti pacientui, kada reikia išgerti vaistus;

programėlė, teikianti kūno rengybos ar mitybos rekomendacijas, kad naudotojas galėtų pagerinti savo sveikatą ir savijautą apskritai.

Daugiau grafinės medžiagos apie mobiliąją sveikatos priežiūrą

Geros naujienos

Įvairiose platformose („iTunes“, „Google play“, „Windows Marketplace“, „BlackBerry World“) jau yra beveik 100 000 m. sveikatos programėlių (#apps). Visame pasaulyje jau atsisiųsta 321 mln. kopijų 20 populiariausių nemokamų sporto, kūno rengybos ir sveikatos programėlių. Iki 2017 m. pasaulyje 3,4 mlrd. žmonių naudosis išmaniaisiais telefonais ir pusė jų naudosis m. sveikatos programėlėmis. Jei būtų panaudotas visas m. sveikatos potencialas, 2017 m. ES būtų galima sutaupyti 99 mlrd. EUR, išleidžiamų sveikatos priežiūrai. Praėjusią savaitę Europos Parlamentas pritarė žemyno ryšių infrastruktūros paketui, todėl esame dar vienu žingsniu arčiau to, kad ES būtų garantuota galimybė teikti naujoviškas paslaugas.

Spręstini klausimai

Vis dar reikia spręsti m. sveikatos programėlių saugos, susirūpinimo dėl jų duomenų panaudojimo, įvairių esamų sprendimų sąveikumo nebuvimo klausimus ir tai, kad suinteresuotieji subjektai nežino gyvenimo būdo ir savijautos programėlėms keliamų teisinių reikalavimų, pvz., dėl duomenų apsaugos taisyklių laikymosi, ir ar šios programos yra medicinos prietaisai ir turi būti žymimos CE ženklu. Taip pat svarbu puoselėti sveikatos priežiūros specialistų ir piliečių pasitikėjimą ir padėti žmonėms veiksmingai naudotis m. sveikatos paslaugomis.

Konsultacijų klausimai

Vartotojų ir pacientų organizacijų, sveikatos priežiūros specialistų ir sveikatos organizacijų, valdžios institucijų, programėlių kūrėjų, telekomunikacijų paslaugų teikėjų, mobiliųjų prietaisų gamintojų, pavienių asmenų ir visų suinteresuotųjų subjektų prašoma atsakyti į konsultacijų klausimus iki 2014 m. liepos 3 d. Užduodamų klausimų pavyzdžiai:

Kokie saugos ir veikimo reikalavimai turėtų būti taikomi gyvenimo būdo ir savijautos programėlėms?

Kokiomis saugumo priemonėmis būtų galima užtikrinti, kad naudojantis m. sveikatos paslaugomis duomenys apie sveikatą būtų saugūs?

Koks geriausias būdas skatinti m. sveikatos verslumą Europoje?

ES finansuoja ir m. sveikatos mokslinius tyrimus. Pavyzdžiui, pacientai, sergantys inkstų nepakankamumu, netrukus galės stebėti dializę savo išmaniajame telefone, jau yra programėlių, padedančių valdyti stresą, o Grace (Austrija) įdiegus naują mobiliųjų įrenginių sistemą labai pagerinta medicinos personalo vidaus darbo tvarka. Daugiau apie tai skaitykite MEMO/14/266.

Pagrindiniai faktai

M. sveikata tampa vis aktualesnė e. sveikatos (#eHealth, @EU_eHealth), t. y. informacinių ir ryšių technologijų naudojimo sveikatos priežiūros produktams, paslaugoms ir procesams gerinti, dalis. Tai perspektyvi sritis, kuria tradicines sveikatos priežiūros paslaugas galima papildyti, o ne pakeisti.

2012 m. paskelbtame Komisijos 2012–2020 m. e. sveikatos veiksmų plane pripažinta esama ir galima mobiliųjų įrenginių sveikatos programėlių nauda, taip pat galima susijusi rizika, ir paskelbta Žalioji knyga dėl mobiliosios sveikatos priežiūros.

Prie žaliosios knygos pridėtas Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, kuriuo siekiama geriau informuoti suinteresuotąsias šalis apie ES duomenų apsaugos ir medicinos prietaisų taisykles (padėti jiems nustatyti, ar tokie teisės aktai taikomi jų programėlėms), taip pat apie vartotojų teisių direktyvas.

Atsakykite į klausimus iki 2014 m. liepos 3 d. čia, e. laišku arba paštu:

European Commission, DG Communications Networks, Content & Technology

Unit H1, Health & Well-being

Avenue de Beaulieu/Beaulieulaan 31, Brussels 1049 - Belgium.

Atsakymų santrauką Komisija paskelbs ketvirtąjį 2014 m. ketvirtį; galimų politikos veiksmų numatoma imtis 2015 m.

Naudingos nuorodos

Žalioji knyga dėl mobiliosios sveikatos priežiūros

Atsakykite į konsultacijų klausimus

Tarnybų darbinis dokumentas dėl galiojančių ES pagrindinių teisės aktų, taikomų sveikatos ir savijautos programėlėms

E. sveikata skaitmeninėje darbotvarkėje

MEMO/14/266 Kuo m. sveikata gali būti tau naudinga

Pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes

Už sveikatos politiką atsakingas Komisijos narys Tonio Borgas

Kontaktiniai duomenys

E. paštas comm-kroes@ec.europa.eu, tel. +32 229 57361, Twitter @RyanHeathEU


Side Bar