Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 10.4.2014

Terveyspalvelut taskussa: mobiilisovellusten potentiaali käyttöön

Euroopan komissio käynnistää tänään terveysalan mobiilisovelluksia (#mHealth) koskevan kuulemisen, jossa haetaan näkemyksiä siitä, miten eurooppalaisten terveyttä ja hyvinvointia voitaisiin edistää mobiililaitteiden, kuten matkapuhelinten, älypuhelinten, tablettien, terveydenseurantalaitteiden ja muiden langattomien laitteiden avulla.

"Terveysalan mobiilisovellukset auttavat vähentämään kalliita sairaalakäyntejä, auttavat kansalaisia ottamaan vastuun omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan ja tukevat painopisteen siirtämistä hoidoista ennaltaehkäisyyn", sanoo digitaalistrategiasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes (@NeelieKroesEU). "Ne tarjoavat huimia mahdollisuuksia myös räjähdysmäisesti kasvavalle sovellustaloudelle ja yrittäjille.

Käytän rannemittaria, joka seuraa päivittäistä aktiivisuuttani, joten näen itse mobiilisovellusten hyödyt päivittäin. Pyydänkin teitä kaikkia ilmaisemaan näkemyksenne kuulemisessa, jotta voimme päästä maailman johtoasemaan tällä kiehtovalla alalla."

Terveysasioista vastaava komissaari Tonio Borg (@borgton) lisää: "Tällaiset sovellukset tarjoavat suuria mahdollisuuksia auttaa kansalaisia hallitsemaan omaa terveyttään ja pysymään terveenä pidempään. Niillä voidaan myös parantaa hoidon laatua ja potilaiden viihtyvyyttä sekä auttaa terveydenhuollon ammattilaisia työssään. Niistä voi löytyä ratkaisuja nykyaikaisiin, tehokkaisiin ja kestäviin terveydenhuoltojärjestelmiin."

Mitkä ovat mahdolliset hyödyt?

Terveysalan mobiilisovellukset tarjoavat hyötyjä kolmella saralla:

itse potilas saa lisää valtaa, riippumattomuutta ja mahdollisuuksia ennaltaehkäistä terveysongelmia

terveydenhuoltojärjestelmät tehostuvat, mistä voidaan saada valtavia kustannussäästöjä

innovatiivisille palveluille, uusyrityksille ja sovellustaloudelle avautuu mittavia mahdollisuuksia

Esimerkkejä sovelluksista

sovellus, joka mittaa elintoimintoja, kuten verenpainetta

insuliinin annostelusovellus diabeetikoille (mobiililaite lähettää insuliinipumpulle ohjaussignaaleja)

hälytinsovellus, joka muistuttaa potilasta lääkkeen ottamisesta

sovellus, joka antaa liikunta- tai ruokavaliosuosituksia käyttäjän yleisen terveydentilan ja hyvinvoinnin parantamiseksi

Lisää graafeja terveysalan mobiilisovelluksista

Hyviä uutisia

Eri kauppapaikoilla (esim. iTunes, Google play, Windows Marketplace, BlackBerry World) on jo saatavilla eri alustoille lähes 100 000 terveysalan mobiilisovellusta (#apps). Suosituimpia urheilu-, kuntoilu- ja terveyssovelluksia on ladattu maailmanlaajuisesti jo 231 miljoonaa kertaa. Vuoteen 2017 mennessä 3,4 miljardia ihmistä maailmassa omistaa älypuhelimen ja puolet heistä käyttää terveysalan mobiilisovelluksia. Niiden avulla voitaisiin vuonna 2017 aikaansaada EU:n terveydenhuoltojärjestelmissä 99 miljardin euron säästöt, jos koko potentiaali saadaan hyödynnettyä. Koko Euroopan yhteenliittämiseen tähtäävän Connected Continent -lainsäädäntöpaketin saatua viime viikolla Euroopan parlamentin hyväksynnän olemme taas askeleen lähempänä tavoitetta turvata innovatiivisten palvelujen kehitys EU:ssa

Auki olevia kysymyksiä

Ratkaistavia seikkoja liittyy vielä terveysalan sovellusten turvallisuuteen, tietosuojaan, yhteentoimivuuteen ja alan toimijoiden puutteellisiin tietoihin lakisääteisistä vaatimuksista, joita elämäntapa- ja hyvinvointisovelluksiin sovelletaan. Epätietoisuutta esiintyy esimerkiksi siitä, mitä tietosuojasääntöjä sovelletaan ja katsotaanko sovellukset lääkinnällisiksi laitteiksi, joilta vaaditaan EU:n CE-tyyppihyväksyntä. On myös tärkeää lisätä terveydenhuollon ammattilaisten ja kansalaisten luottamusta tällaisia sovelluksia kohtaan sekä auttaa ihmisiä käyttämään niitä oikein.

Kuulemisessa käsiteltävät kysymykset

Kuluttaja- ja potilasjärjestöjä, terveysalan ammattilaisia ja organisaatioita, viranomaisia, sovelluskehittäjiä, teleyrityksiä, mobiililaitevalmistajia, yksityishenkilöitä ja kaikkia asiasta kiinnostuneita pyydetään esittämään näkemyksensä 3. heinäkuuta 2014 mennessä. Esimerkkejä tarkasteltavista kysymyksistä:

Millaisia turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksia elämäntapa- ja hyvinvointisovelluksille olisi asetettava?

Millaisilla tietoturvavaatimuksilla voitaisiin varmistaa, että terveystiedot suojataan mobiilisovelluksissa?

Miten voitaisiin parhaiten edistää alan yrittäjyyttä Euroopassa?

EU rahoittaa myös alan tutkimusta. Esimerkiksi munuaisviasta kärsivät potilaat voivat pian seurata dialyysiään älypuhelimellaan, saatavilla on jo sovelluksia stressinhallintaan ja Grazissa Itävallassa terveydenhuoltohenkilöstö on merkittävästi kyennyt sujuvoittamaan työprosesseja uuden mobiilijärjestelmän avulla. Lisätietoa: MEMO/14/266.

Tausta

Terveysalan mobiilisovellukset ovat kasvava osa sähköistä terveydenhuoltoa (#eHealth @EU_eHealth), jossa terveysalan tuotteita, palveluja ja prosesseja pyritään parantamaan tieto- ja viestintäteknologian avulla. Se tarjoaa lupaavia mahdollisuuksia perinteisen terveydenhuollon täydennykseksi.

Komission vuonna 2012 julkaisemassa sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelmassa 2012–2020 nostetaan esiin terveysalan mobiilisovellusten nykyiset ja potentiaaliset hyödyt ja mahdolliset riskit. Myös nyt julkaistu, kuulemista taustoittava vihreä kirja perustuu toimintasuunnitelmaan.

Vihreän kirjan ohella julkaistaan komission muistio, jolla pyritään lisäämään sidosryhmien tietoisuutta EU-lainsäädännöstä tietosuojan, lääkinnällisten laitteiden (jotta he voisivat selvittää, koskeeko kyseinen lainsäädäntö heidän sovellustaan vai ei) ja kuluttajansuojan alalla.

Kuulemiseen voi osallistua 3. heinäkuuta 2014 saakka täällä, sähköpostitse tai lähettämällä postia osoitteeseen:

European Commission, DG Communications Networks, Content & Technology

Unit H1, Health & Well-being

Avenue de Beaulieu/Beaulieulaan 31, Brussels 1049 - Belgium.

Komissio julkaisee vastauksista tiivistelmän vuoden 2014 lopulla. Mahdollisista jatkotoimista päätetään vuoden 2015 aikana.

Hyödyllisiä linkkejä

Vihreä kirja terveysalan mobiilisovelluksista

Osallistu kuulemiseen

Komission muistio elämäntapa- ja hyvinvointisovelluksiin sovellettavasta EU-lainsäädännöstä

Sähköinen terveydenhuolto Euroopan digitaalistrategiassa

MEMO/14/266 What mHealth can do for you

Varapuheenjohtaja Neelie Kroes

Terveysasioista vastaava komissaari Tonio Borg

Yhteystiedot

Sähköposti: comm-kroes@ec.europa.eu Puh: (+32-2) 29 57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar