Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 10. dubna 2014

Péče o zdraví na dosah ruky: jak využít možností mobilního zdravotnictví

Evropská komise dnes zahajuje konzultaci o mobilním zdravotnictví neboli #mHealth. Jejím cílem je nalézt způsoby, jak posílit zdraví a tělesnou kondici Evropanů s využitím mobilních zařízení, jako jsou mobilní telefony, tablety, přístroje pro monitorování pacientů a další bezdrátová zařízení.

Mobilní zdravotnictví omezí nákladné konzultace v nemocnicích, pomůže občanům, aby se aktivně starali o své zdraví a dobrou kondici, a zaměří se více na prevenci. Je rovněž velkou příležitostí pro vzkvétající odvětví aplikací a pro podnikatele,“ prohlásila Neelie Kroesová, místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu (@NeelieKroesEU).

Sama nosím sportovní náramek, abych měla denně přehled o své aktivitě, takže mobilnímu zdravotnictví velmi fandím. Zašlete nám své příspěvky, abychom se v této slibné oblasti mohli stát světovou špičkou.“

Komisař Tonio Borg odpovědný za zdraví (@borgton) dodal: „Mobilní zdravotnictví může občany výrazně povzbudit, aby se o své zdraví aktivně starali a déle si ho udrželi. Mohlo by zlepšit kvalitu péče o pacienty a jejich pohodu a stát se dobrým pomocníkem zdravotnických odborníků. Využívání řešení v oblasti mobilního zdravotnictví tak může přispět k vytvoření moderních, efektivnějších a udržitelnějších systémů zdravotní péče.

Jak může mobilní zdravotnictví pomoci?

Mobilní zdravotnictví je výhodné ve všech směrech, protože:

umožňuje pacientům, aby měli své zdraví lépe pod kontrolou, dává jim větší nezávislost a pomáhá předcházet zdravotním problémům,

vytváří efektivnější systém zdravotní péče, v němž je možné dosáhnout velkých úspor nákladů,

nabízí nevídané možnosti pro vytváření inovativních služeb, začínající podniky i vývoj aplikací.

Příklady využití mobilního zdravotnictví

aplikace, která měří uživatelovy základní fyziologické funkce, například krevní tlak

aplikace, která pomáhá diabetikům dávkovat inzulín přenášením kontrolních signálů z mobilní platformy do inzulínové pumpy

aplikace, která pacientům připomíná, že by si měli vzít léky

aplikace, která nabízí doporučení, jak zlepšit celkové zdraví a tělesnou kondici uživatele

Další grafický materiál týkající se mobilního zdravotnictví

Dobré zprávy

Dostupných je již téměř 100 000 aplikací mobilního zdravotnictví na nejrůznějších platformách např. iTunes, Google play, Windows Marketplace, BlackBerry World. Dvacet nejoblíbenějších aplikací týkajících se sportování, dobré kondice a zdraví si již po celém světě stáhlo 231 milionů uživatelů. Do roku 2017 budou chytrý mobilní telefon vlastnit 3,4 miliardy lidí a polovina z nich bude využívat aplikace mobilního zdravotnictví. Pokud se nám podaří plně využít potenciál mobilního zdravotnictví, sníží se v EU v roce 2017 náklady na zdravotní péči o 99 miliard eur. Díky tomu, že Evropský parlament minulý týden odhlasoval balíček Propojený kontinent, jsme opět o krok blíže k zajištění inovativních služeb v EU.

Co je třeba vyřešit?

K tématům, kterými je třeba se ještě zabývat, patří bezpečnost aplikací mobilního zdravotnictví, obavy z využívání shromážděných dat a nedostatečná interoperabilita dostupných řešení. Problémem je také to, že zúčastněné strany neznají právní požadavky na aplikace podporující životní styl a dobrou kondici, ať se jedná o slučitelnost s předpisy o ochraně údajů či skutečnost, zda jsou tyto aplikace zdravotnickými prostředky a musí získat označení CE. Rovněž je důležité pěstovat důvěru mezi odborníky i občany a pomáhat lidem, aby využívali služby mobilního zdravotnictví efektivně.

Na co se Komise v konzultaci ptá?

Konzultace se obrací na organizace spotřebitelů a pacientů, zdravotnické odborníky a organizace, orgány veřejné správy, tvůrce aplikací, poskytovatele telekomunikačních služeb, výrobce mobilních zařízení, jednotlivce a všechny zainteresované subjekty. Odpovědi je možné zasílat do 3. července 2014. Čekají vás mimo jiné následující otázky:

Jaké požadavky na bezpečnost a výkonnost by se měly uplatnit na aplikace týkající se životního stylu a dobré kondice?

Jaké bezpečnostní záruky by mohly zaručit ochranu údajů týkajících se zdraví v prostředí mobilního zdravotnictví?

Jak co nejlépe podporovat podnikání v oblasti mobilního zdravotnictví v Evropě?

EU se rovněž podílí na financování výzkumu v oblasti mobilního zdravotnictví. Například pacienti trpící selháním ledvin budou brzy moci monitorovat dialýzu na svém chytrém telefonu. Existují již aplikace, které pomáhají zvládat stres. Nový mobilní systém výrazně zlepšil vnitřní pracovní postupy zdravotnického personálu v rakouském Štýrském Hradci. Více informací naleznete v dokumentu MEMO/14/266.

Souvislosti

Mobilní zdravotnictví je nově vznikající součástí elektronického zdravotnictví (#eHealth @EU_eHealth), které využívá informační a komunikační technologie ke zlepšení zdravotnických produktů, služeb a postupů. Jedná se o slibnou oblast, která nenahrazuje, ale doplňuje tradiční poskytování zdravotní péče.

V roce 2012 vydala Komise Akční plán elektronického zdravotnictví na období 2012–2020, v němž uznala současné a budoucí výhody aplikací mobilního zdravotnictví, upozornila na možná související rizika a ohlásila tuto zelenou knihu na téma mobilního zdravotnictví.

Předkládanou zelenou knihu doprovází pracovní dokument útvarů Komise, jenž má zúčastněným stranám přiblížit předpisy EU týkající se ochrany údajů, zdravotnických prostředků (aby mohli lépe určit, zda se na ně právní předpisy vztahují, či nikoli) a směrnic o ochraně spotřebitele.

Odpovídat je možné do 3. července 2014 zde, nebo e-mailem, či případně dopisem na adresu Generálního ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie:

European Commission, DG Communications Networks, Content & Technology

Unit H1, Health & Well-being

Avenue de Beaulieu/Beaulieulaan 31, Bruxelles/Brussel 1049, BELGIQUE/BELGIË

Souhrn odpovědí zveřejní Komise ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014 a případné politické kroky lze očekávat v roce 2015.

Užitečné odkazy

Zelená kniha o mobilním zdravotnictví

Příspěvky do konzultace

Pracovní dokument útvarů Komise o stávajícím právním rámci EU pro aplikace týkající se životního stylu a dobré kondice

Elektronické zdravotnictví v rámci Digitální agendy

MEMO/14/266 Co vám může přinést mobilní zdravotnictví

Místopředsedkyně Neelie Kroesová

Tonio Borg, komisař odpovědný za oblast zdraví

Kontakt

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel. +32 22957361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar