Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 10 април 2014 г.

Здравеопазването във вашия джоб: освобождаване на потенциала на mHealth

Днес Европейската комисия започва консултация относно #mHealth или мобилно здраве, като търси съдействие за намирането на начини за укрепване на здравето и благополучието на европейците чрез използване на мобилни устройства като мобилни телефони, таблети, устройства за наблюдение на пациенти и други безжични устройства.

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус, (@NeelieKroesEU), отговарящ за европейската Програма в областта на цифровите технологии, заяви: „mHealth ще спомогне за намаляване на скъпите посещения в болници, ще помогне на гражданите да поемат в свои ръце здравето и благополучието си и да предпочетат превенцията пред лечението. То е също така чудесна възможност за процъфтяващата икономика на приложенията и за предприемачите.

Аз лично използвам спортна гривна на китката, за да измервам своята активност всеки ден, така че вече подкрепям mHealth. Моля, изпратете ни вашите коментари по тази консултация, за да помогнете да станем световни лидери в тази вълнуваща област“.

Европейският комисар по въпросите на здравеопазването Тонио Борг (@borgton) заяви: „mHealth има голям потенциал за предоставяне на възможност на гражданите да управляват собственото си здраве и да останат здрави по-дълго, за постигане на по-голямо качество на грижите и комфорт за пациентите, както и за подпомагане на здравните специалисти в работата им. Използването на mHealth решенията може да допринесе за модерни, ефективни и устойчиви здравни системи“.

Как mHealth може да помогне?

Използвайки mHealth се постига троен резултат! mHealth услугите:

дават на пациента възможност за контрол, по-голяма независимост и възможност за превенция на здравни проблеми;

правят системата за здравеопазване по-ефективна, с голям потенциал за намаляване на разходите;

създават огромни възможности за новаторски услуги, основаване на нови предприятия и развитие на икономиката на приложенията.

Някои примери за mHealth:

приложение, което измерва важни жизнени функции като кръвно налягане;

приложение за даване на инсулин на диабетик чрез предаване на контролни сигнали към помпата от мобилна платформа;

приложение, което напомня на пациентите, че трябва да вземат лекарствата си;

приложение, даващо препоръки за спорт или диета за подобряване на общото здраве и благополучие на потребителите.

Още графики за mHealth

Добрата новина

Съществуват почти 100 000 mHealth приложения (#apps), които вече са на разположение в множество платформи като iTunes, Google play, Windows Marketplace, BlackBerry World. Първите 20 безплатни приложения за спорт, фитнес и здраве вече са изтеглени 231 милиона пъти в целия свят. До 2017 г. 3,4 милиарда души в света ще притежават смартфон и половината от тях ще използват mHealth приложения. През 2017 г., ако потенциалът на mHealth бъде напълно разгърнат, могат да бъдат спестени 99 млрд. евро от разходите за здравеопазване в ЕС. Благодарение и на пакета мерки за „Свързан континент“, който получи положителен вот в Европейския парламент миналата седмица, вече сме стъпка по-близо до гарантирането на новаторски услуги в ЕС.

Какво трябва да се направи?

Все още е необходимо решаването на въпроси като безопасността на приложенията mHealth, опасенията, свързани с използването на данните от тях, липсата на оперативна съвместимост между съществуващите решения и липсата на информираност на заинтересованите страни за правните изисквания, приложими към приложенията за начин на живот и благосъстояние, като например спазване на правилата за защита на данните и установяване дали тези приложения са медицински изделия и се нуждаят от маркировка „СЕ“. Важно е също така да изградим доверие сред специалистите в здравеопазването и гражданите и да помагаме на хората да използват ефективно услугите mHealth.

Какви въпроси се повдигат в консултацията?

Потребителски организации и организации на пациенти, здравни специалисти и здравни организации, публични органи, създатели на приложения, доставчици на телекомуникационни услуги, производители на мобилни устройства, граждани и всички заинтересовани страни са поканени да се включат в консултацията до 3 юли 2014 г. Примери за поставените въпроси:

Какви изисквания за безопасност и работа следва да се прилагат по отношение на приложенията за начин на живот и благосъстояние?

Какви гаранции за сигурност биха могли да осигурят безопасността на здравните данни в контекста на mHealth?

Кой е най-добрият начин да се насърчи предприемачеството, свързано с mHealth в Европа?

ЕС също така финансира научни изследвания за mHealth. Например, пациенти с бъбречна недостатъчност скоро ще бъдат в състояние да следят диализата си на своя смартфон, вече съществуват приложения за справяне със стреса, а медицинският персонал в Грац, Австрия, е подобрил до голяма степен вътрешните работни процеси чрез нова мобилна система. Научете повече в MEMO/14/266.

Контекст

mHealth е нововъзникваща част от #eHealth @EU_eHealth, където информационните и комуникационните технологии се използват за подобряване на здравни продукти, услуги и процеси. Това е многообещаваща сфера, която по-скоро допълва, а не замества традиционните начини за предоставяне на здравно обслужване.

В публикувания през 2012 г. план на Комисията за действие за електронно здравеопазване за периода 2012-2020 г. се отчитат настоящите и потенциалните ползи от мобилните здравни приложения, както и свързаните с тях потенциални рискове, и се обявява публикуването на Зелена книга относно mHealth.

Зелената книга е придружена от работен документ за повишаване на осведомеността на заинтересованите страни за правилата на ЕС за защита на данните, за медицинските изделия (като им помага да определят дали законодателството се прилага към техните приложения) и за директивите относно защитата на потребителите.

Изпратете вашите отговори до 3 юли 2014 г. тук, по електронна поща или на пощенски адрес:

European Commission, DG Communications Networks, Content & Technology

Unit H1, Health & Well-being

Avenue de Beaulieu/Beaulieulaan 31, Brussels 1049 - Belgium.

Комисията ще публикува обобщение на отговорите през четвъртото тримесечие на 2014 г. Евентуални политически действия се очакват през 2015 г.

Полезни връзки

Зелена книга за mHealth

Попълване на консултацията

Работен документ на службите на Комисията относно съществуващата правна рамка на ЕС, приложима за приложенията за начин на живот и благосъстояние

Електронното здравеопазване в Програмата в областта на цифровите технологии

MEMO/14/266 Какво може да направи за вас mHealth

Уебсайт на заместник-председателя Нели Крус

Уебсайт на комисаря по въпросите на здравеопазването Тонио Борг:

За контакти

Електронна поща: comm-kroes@ec.europa.eu Тел.: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar