Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES EL

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 8 april 2014

Miljö: Vinnarna av Emas Awards 2014

EU-kommissionen tillkännagav i går kväll årets vinnare av utmärkelsen Emas Awards inom EU:s miljöledningssystem vid en prisceremoni i Hannover, Tyskland. De sex vinnande organisationerna har valts ut av en oberoende jury av experter på miljöteknik och miljöinnovation. Alla vinnarna tillämpar innovativa lösningar som ett sätt att förbättra sin miljöprestanda och visa hur viktig innovation är i övergången mot en resurseffektiv cirkulär ekonomi.

– Det är ett sant nöje att se kreativiteten, kompetensen och engagemanget hos de tävlande i Emas Awards 2014, säger miljökommissionär Janez Potočnik. Miljöinnovation ger inte bara miljöfördelar utan är också affärsmässigt lönsamt. Därför är jag glad över att få gratulera alla vinnarna av Emas Awards som har gjort enastående miljöinsatser. Fortsätt med ert goda arbete!

Årets vinnare som valts ut bland 29 nominerade är: VAS. & EK. Kottaridi G.P. (Grekland), Hr Björkmans Entrémattor AB (Sverige), Sächsische Bildungsgesellschaft Dresden mbH och Umweltbundesamt (Tyskland), voestalpine VAE + Weichensysteme + Hytronics GmbH (Österrike), Aeropuerto de Menorca Aena-Aeropuertos S.A. (Spanien).

Vinnare från den privata sektorn och vad de åstadkommit

Mikroorganisationer: VAS. & EK. Kottaridi G.P. (Grekland) tillverkar grillbriketter av grekiska olivkärnor. Denna produkt med EU-patent är en förnybar energikälla utan kemiska tillsatser. Briketterna är den första gröna produkten i sitt slag som tillverkats på ett innovativt och miljövänligt sätt av avfallsmaterial.

Små organisationer: Hr Björkmans Entrémattor AB (Sverige), en föregångare på marknaden för uthyrning och tvätt av entrémattor, har utvecklat ett innovativt system för mattrengöring. Det slutna systemet med låg tvättemperatur, särskilda rengöringsmedel och upp till 98 % återanvändning av vatten ger stora energibesparingar och betydande minskningar av både mängden vatten som används och mängden avloppsvatten.

Medelstora organisationer: Sächsische Bildungsgesellschaft Dresden mbH (Tyskland) använder Emas för att sprida kunskap om hållbarhetsfrågor bland framtida yrkesarbetare inom kemikalieindustri och avfallshantering. Deras yrkesutbildning uppmuntrar studenter att överföra och reproducera kunskaper och värderingar från Emas och ger dem verktyg för att utveckla egna idéer om hur man kan förbättra miljöprestanda. Studenterna kan sedan införliva Emas principer i sina framtida arbeten och sprida kunskap om miljöledning till olika företag.

Stora organisationer: voestalpine VAE + Weichensysteme + Hytronics GmbH (Österrike) tillämpar en livscykelbaserad helhetssyn på teknik och tillverkning av järnvägsväxlar. VAE har optimerat såväl sin användning av material och logistik som återvinningen av växlar. Andra bästa praxis-initiativ är antagandet av en koldioxidneutral energipolitik och ett krav på att företagens dotterbolag följer globala standarder för Human Systems Engineering.

Vinnare från den offentliga sektorn och vad de åstadkommit

Små organisationer: Aeropuerto de Menorca (Spanien), som förvaltas av Aena Aeropuertos SA, har avsevärt minskat sin vattenförbrukning genom att återanvända avloppsvatten som renats i en membranbioreaktor. Flygplatsen har också avsevärt minskat sin elförbrukning med hjälp av ett automatiskt klimat- och ljuskontrollsystem.

Stora organisationer: Umweltbundesamt (Tyskland), den tyska federala vetenskapliga miljömyndigheten, byggde förra året den första offentliga nollenergibyggnaden i Tyskland, ”Haus 2019”. Byggnaden har ett lufttätt skal och får sin energi från förnybara källor, bl.a. solpaneler och en grundvattenvärmepump. Haus 2019 uppfyller EU-lagstiftningens krav på energieffektivitet för offentliga byggnader sex år i förväg och kan fungera som en god förebild för andra.

Bakgrund

EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) är ett styrmedel för organisationer som vill förbättra sin miljöprestanda och ekonomi och informera om sina miljöinsatser. Emas leder till bättre prestanda, ökad trovärdighet och mer insyn och öppenhet i registrerade organisationer. Emas Awards inrättades 2005 av Europeiska kommissionen för att uppmärksamma exempel på miljöledning av hög kvalitet bland de många registrerade organisationerna.

Temat för 2014 års pris är ”Effektiva miljöinnovationer för bättre miljöprestanda”. I år nominerades 29 organisationer från 14 europeiska länder. Vinnarna i var och en av de sex kategorierna valdes ut av en jury bestående av oberoende experter ledd av Elisa Tonda, chef för näringslivs- och industrienheten inom Uneps (FN:s miljöprogram) avdelning för teknik, industri och ekonomi. Prisutdelningsceremonin ägde rum i nya rådhuset i Hannover, Tyskland, i samband med mässan Industrial GreenTec.

Mer information

Emas Awards webbplats:

http://ec.europa.eu/environment/emas/emasawards/index.htm

Emas-förordningen:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1221-20130701&qid=1396857875421&from=EN

Kontakt:

För medier:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

För allmänheten: Europa Direkt tfn 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e-post


Side Bar