Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 8. apríla 2014

EÚ protestuje vo WTO proti ruskému zákazu dovozu bravčového mäsa

EÚ dnes začala v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) konanie týkajúce sa ruského zákazu dovozu ošípaných, čerstvého bravčového mäsa a určitých výrobkov z ošípaných z EÚ.

Rusko na konci januára 2014 uzatvorilo svoj trh pre EÚ, čím zastavilo takmer 25 % celkového vývozu EÚ. Svoje rozhodnutie založilo na štyroch izolovaných prípadoch afrického moru ošípaných zistených u diviačej zveri na litovských a poľských hraniciach s Bieloruskom.

Tento zákaz spôsobuje poľnohospodárskemu priemyslu EÚ značné straty. Dvojstranné rozhovory s Moskvou doteraz nepriniesli žiadne výsledky. Vzhľadom na to, že sa na obzore nečrtá žiadne riešenie, rozhodla sa EÚ použiť postupy WTO na urovnávanie sporov prostredníctvom žiadosti o formálne konzultácie s Ruskom.

„Celoplošný zákaz európskeho bravčového mäsa zo strany Ruska je jednoznačne neprimeraný a je proti pravidlám WTO. Išlo o nevýznamný prípad niekoľkých infikovaných diviakov na hraniciach s Bieloruskom, ktoré boli okamžite zachytené príslušnými európskymi orgánmi. Po týždňoch rokovaní s našimi ruskými partnermi s cieľom pokúsiť sa o riešenie tohto problému nevidno ani najmenší pokrok. Európa bude brániť svojich výrobcov bravčového mäsa a v tejto súvislosti už nemá žiadnu inú možnosť, než postúpiť tento prípad Svetovej obchodnej organizácii,“ uviedol komisár EÚ pre obchod Karel de Gucht.

Komisár EÚ pre zdravie Tonio Borg vyhlásil: „Napriek intenzívnym rokovaniam naši ruskí partneri naďalej odmietajú náš návrh na regionalizáciu, ktorý by umožnil vývoz všetkých ošípaných s výnimkou postihnutej oblasti. Komisia zaviedla celý rad kontrolných opatrení na zabránenie šíreniu vírusu afrického moru ošípaných – ktorý najpravdepodobnejšie pochádza zo samotného Ruska –, ktoré sú v súlade so zásadami WTO. Rusko však naďalej uplatňuje celoplošný zákaz vývozu bravčového mäsa z EÚ. Tento neadekvátny zákaz má výrazný finančný dosah na európske odvetvie bravčového mäsa a nemožno naň nereagovať.“

Rusko sa pri svojom vstupe do WTO v roku 2012 zaviazalo zabezpečiť, aby jeho opatrenia na ochranu života a zdravia zvierat vychádzali z vedeckého základu, aby neobmedzovali obchod viac, ako je potrebné, a aby sa uplatňovali nediskriminačným spôsobom na jeho rôznych partnerov a domácich výrobcov.

Rusko však akceptuje napríklad dovoz z Bieloruska a donedávna aj z Ukrajiny napriek nahláseným prípadom afrického moru ošípaných v týchto krajinách. Takisto ani napriek početným ohniskám choroby, ktoré sa vyskytujú na jeho území, Rusko neuzavrelo svoj celý trh pre všetky domáce výrobky. Preto sa javí, že odmietaním dovozu z regiónov EÚ nepostihnutých chorobou Rusko uplatňuje dvojaké normy, keďže k výrobkom EÚ pristupuje inak ako k výrobkom od iných obchodných partnerov a výrobkom pochádzajúcim z domáceho trhu.

Požadovaním konzultácií EÚ formálne začína spor v rámci WTO. Konzultácie poskytnú EÚ a Rusku príležitosť prediskutovať záležitosť a nájsť uspokojivé riešenie bez nutnosti začať sporové konanie. Ak konzultácie nepovedú do 60 dní k uspokojivému riešeniu, EÚ môže požiadať o zriadenie panelu WTO, ktorý rozhodne o zákonnosti ruských opatrení.

Súvislosti

Obchodné fakty a čísla

V roku 2013 dosiahol vývoz bravčového mäsa z EÚ do Ruska hodnotu 1,4 miliardy EUR, čo predstavovalo približne 25 % celkového vývozu EÚ. Zákaz má závažný dosah na odvetvie bravčového mäsa EÚ a spôsobuje pokles cien a nadmernú ponuku bravčového mäsa na trhu EÚ. Rusko je tretím najväčším obchodným partnerom EÚ a EÚ je pre Rusko najväčším vývozným trhom. V roku 2013 vyviezla EÚ do Ruska tovar v hodnote 123 miliárd EUR a doviezla tovar za 232 miliárd EUR. Kým Rusko vyváža do EÚ hlavne suroviny (80 %), vývoz EÚ do Ruska tvoria prevažne vozidlá, lieky, stroje a dopravné zariadenia, ale aj poľnohospodárske výrobky.

Africký mor ošípaných

Vírus afrického moru ošípaných je smrteľná infekčná choroba ošípaných, ktorá je pre ľudí alebo iné zvieratá neškodná. Kmeň vírusu zistený v uvedených štyroch diviakoch sa zhoduje s kmeňom vírusu rozšíreným v Rusku. Ruský zákaz dovozu vzťahujúci sa na nepostihnuté oblasti v EÚ je v príkrom kontraste k domácej situácii v Rusku. Rusko od roku 2007 nahlásilo približne 600 prípadov afrického moru ošípaných u diviakov a takmer 400 ohnísk v domácich prevádzkach. V tejto súvislosti nie sú prakticky žiadne pochybnosti o tom, že choroba sa rozšírila z Ruska do Bieloruska a z Bieloruska do EÚ. EÚ vyzýva Rusko, aby urýchlene zvýšilo vnútroštátne úsilie o odstránenie a kontrolu vírusu afrického moru ošípaných a aby zrušilo neodôvodnený obchodný zákaz proti nepostihnutým oblastiam v EÚ.

Ďalšie informácie:

Postupy WTO na urovnávanie sporov:

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/dispute-settlement/

Vzťahy s Ruskom:

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/russia/

Trh EÚ s bravčovým mäsom:

http://ec.europa.eu/agriculture/pigmeat/index_en.htm

Opatrenia EÚ na kontrolu afrického moru ošípaných:

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/asf_en.htm

Kontaktné osoby:

John Clancy (+32 2 295 3773)

Tim PETER (+32 2 298 9419)

Frédéric Vincent (+32 2 298 7166)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 7624)

Určené verejnosti: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e-mailom


Side Bar