Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 8. aprīlī

Eiropas Savienība PTO apstrīd Krievijas noteikto cūkgaļas importa aizliegumu

ES šodien ierosināja lietu Pasaules tirdzniecības organizācijā (PTO) pret Krievijas aizliegumu cūku, svaigas cūkgaļas un dažu cūkgaļas produktu importam no ES.

Krievija 2014. gada janvāra beigās slēdza savu tirgu Eiropas Savienībai, par gandrīz 25 % samazinot visu ES eksporta apjomu. Tā balstīja savu lēmumu uz četriem izolētiem Āfrikas cūku mēra (ĀCM) gadījumiem, kas tika konstatēti meža cūkām pie Lietuvas un Polijas robežām ar Baltkrieviju.

Tirdzniecības aizliegums ir radījis ES lauksaimniecības nozarei būtiskus zaudējumus. Divpusējās sarunas ar Maskavu līdz šim nav devušas nekādus rezultātus. Ņemot vērā to, ka, šķiet, risinājums netiks atrasts, ES ir nolēmusi izmantot PTO strīdu izšķiršanas procedūras, pieprasot oficiālas konsultācijas ar Krieviju.

“Krievijas vispārējais aizliegums attiecībā uz Eiropas cūkgaļu ir acīmredzami nesamērīgs un ir pretrunā PTO noteikumiem. Šis bija ļoti maznozīmīgs gadījums ar dažām inficētām meža cūkām pie Baltkrievijas robežām, kuru attiecīgās Eiropas iestādes nekavējoties apturēja. Pēc nedēļām ilgām sarunām ar mūsu Krievijas kolēģiem, lai mēģinātu atrisināt šo jautājumu, mēs uzskatām, ka nav panākts nekāds progress. Eiropa aizstāvēs savus cūkgaļas ražotājus, un šajā saistībā tai vairs nav citas izvēles, kā vien ierosināt lietu PTO," sacīja ES tirdzniecības komisārs Karels de Gihts.

ES veselības komisārs Tonio Borgs sacīja: “Neraugoties uz intensīvām sarunām, mūsu Krievijas partneri joprojām noraida mūsu reģionalizācijas priekšlikumu, kas atļautu visu cūku eksportu, izņemot no skartajiem apgabaliem. Komisija ir ieviesusi vairākus PTO principiem atbilstošus kontroles pasākumus, lai apturētu ĀCM vīrusu, kas, visticamāk, nāk no pašas Krievijas. Tomēr Krievija turpina piemērot vispārēju aizliegumu ES cūkgaļas eksportam. Šim nesamērīgajam aizliegumam ir nozīmīga finansiāla ietekme uz mūsu Eiropas cūkkopības nozari un to nevar neapstrīdēt.”

Pievienojoties PTO 2012. gadā, Krievija apņēmās nodrošināt, ka tās pasākumi dzīvnieku dzīvības un veselības aizsardzībai ir zinātniski pamatoti, neierobežo tirdzniecību vairāk nekā nepieciešams, un bez diskriminācijas tiek piemēroti tās dažādiem partneriem un iekšzemes ražotājiem.

Tomēr Krievija pieņem, piemēram, importu no Baltkrievijas un vēl pavisam nesen – no Ukrainas, neraugoties uz to, ka šajās valstīs ir paziņoti gadījumi par Āfrikas cūku mēri. Turklāt par spīti lielajam skaitam slimības uzliesmojumu, kas ir notikuši pašas Krievijas teritorijā, Krievija neslēdza savu tirgu visiem vietējiem produktiem. Tādējādi, liedzot importu no ES reģioniem, kurus slimība nav skārusi, Krievija, šķiet, piemēro dubultstandartus, attiecoties pret ES produktiem citādāk nekā pret citu tirdzniecības partneru produktiem un iekšzemē ražotajiem produktiem.

Pieprasot konsultācijas, ES oficiāli uzsāk strīdu PTO. Konsultācijas ES un Krievijai dod iespēju apspriest attiecīgo jautājumu un rast pieņemamu risinājumu, neiesaistoties tiesvedībā. Ja konsultācijās 60 dienu laikā netiek panākts apmierinošs risinājums, ES var prasīt PTO izveidot īpašu grupu, lai lemtu par Krievijas pasākumu likumību.

Vispārīga informācija

Tirdzniecības fakti un rādītāji

2013. gadā ES cūkgaļas eksporta uz Krieviju vērtība sasniedza 1,4 miljardus eiro, kas bija aptuveni 25 % no visa ES eksporta apjoma. Šis aizliegums nopietni ietekmē ES cūkkopības nozari, samazinot cūkgaļas cenas un pārmērīgi palielinot tās piedāvājumu ES tirgū. Krievija ir trešā lielākā ES tirdzniecības partnere, un ES ir Krievijas lielākais eksporta tirgus. ES 2013. gadā eksportēja preces uz Krieviju 123 miljardu eiro apmērā un importēja no Krievijas 232 miljardu eiro vērtībā. Lai gan Krievijas eksportu uz ES galvenokārt veido izejvielas (80 %), ES eksportē uz Krieviju lielākoties transportlīdzekļus, zāles, iekārtas un transporta aparatūru, kā arī lauksaimniecības produktus.

Āfrikas cūku mēris

Āfrikas cūku mēra vīruss ir nāvējoša cūku infekcijas slimība, kas ir nekaitīga cilvēkiem vai citiem dzīvniekiem. Vīrusa celms, kas tika konstatēts minētajām četrām meža cūkām, atbilst vīrusa celmam, kas dominē Krievijā. Krievijas importa aizliegums, kas attiecas uz neskartajiem ES apgabaliem, ir pilnīgā pretrunā Krievijas iekšzemes situācijai. Kopš 2007. gada Krievija paziņoja par aptuveni 600 saslimšanas gadījumiem ar Āfrikas cūku mēri meža cūkām un gandrīz 400 uzliesmojumiem iekšzemes saimniecībās. Ņemot vērā minēto, nav gandrīz nekādu šaubu, ka slimība izplatījās no Krievijas uz Baltkrieviju un no Baltkrievijas uz ES. ES aicina Krieviju steidzami palielināt iekšzemes centienus, lai izskaustu un kontrolētu ĀCM, un atcelt tās nepamatoto tirdzniecības aizliegumu neskartajiem ES apgabaliem.

Plašāka informācija

PTO strīda izšķiršana:

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/dispute-settlement/

Attiecības ar Krieviju:

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/russia/

ES cūkgaļas tirgus:

http://ec.europa.eu/agriculture/pigmeat/index_en.htm

ES kontroles pasākumi attiecībā uz Āfrikas cūku mēri:

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/asf_en.htm

Kontaktpersonas:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Tim PETER (+32 2 29 89419)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Sabiedrībai: Europe Direct pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai pa e-pastu


Side Bar