Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. balandžio 8 d.

ES prieštarauja Rusijai Pasaulio prekybos organizacijoje dėl kiaulienos importo draudimo

Šiandien ES Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) inicijavo procedūras dėl Rusijos draudimo importuoti kiaules, šviežią kiaulieną ir tam tikrus kiaulienos produktus iš ES.

2014 m. sausio pabaigoje Rusija uždarė savo rinką ES ir užkirto kelią beveik 25 proc. viso ES eksporto. Savo sprendimą ji pagrindė keturiais atskirais afrikinio kiaulių maro (AKM) atvejais, aptiktais ištyrus laukinius šernus prie Lietuvos ir Lenkijos sienų su Baltarusija.

Dėl šio prekybos draudimo ES žemės ūkio sektorius patyrė didelių nuostolių. Dvišalės diskusijos su Maskva iki šiol nedavė jokių rezultatų. Atsižvelgiant į tai, kad sprendimo tikriausiai nepavyks pasiekti, ES nusprendė kreiptis į PPO dėl ginčų sprendimo procedūros, prašydama oficialių konsultacijų su Rusija.

„Aišku, kad Rusijos taikomas visiškas Europos kiaulienos importo draudimas yra neproporcingas ir prieštarauja PPO taisyklėms. Tai buvo visai nereikšmingas atvejis – keli užsikrėtę šernai prie sienos su Baltarusija,– ir atitinkamos Europos institucijos tuoj pat suvaldė padėtį. Po savaitę trukusių derybų su Rusijos valdžios institucijomis stengiantis išspręsti šį klausimą mes nematome jokios pažangos. Europa gins savo kiaulienos gamintojus ir tokiomis aplinkybėmis neturi kito pasirinkimo, kaip imtis veiksmų PPO“, – sakė už prekybą atsakingas Europos Komisijos narys Karelas De Guchtas.

Už sveikatos apsaugą atsakingas Komisijos narys Tonio Borgas sakė: „Nepaisant intensyvių derybų, mūsų partneriai Rusijoje ir toliau atmeta mūsų teikiamą regionavimo pasiūlymą, kuriuo būtų leidžiamas visų kiaulių, išskyrus kilusias iš paveiktos teritorijos, eksportas. Komisija įdiegė keletą kontrolės priemonių, skirtų kovai su AKM virusu, –tikriausiai plintančiu būtent iš Rusijos, – kurios atitinka PPO principus. Tačiau Rusija ir toliau taiko visišką ES kiaulienos eksporto draudimą. Šis neproporcingas draudimas daro didelį finansinį poveikį Europos kiaulienos pramonei ir jo negalima palikti be atsako.“

Įstojusi į PPO Rusija įsipareigojo užtikrinti, kad jos taikomos priemonės, skirtos apsaugoti gyvūnų gyvybę ir sveikatą, būtų grindžiamos mokslo duomenimis, nesudarytų daugiau kliūčių prekybai nei būtina ir būtų taikomos nediskriminuojant skirtingų partnerių ir vietos gamintojų.

Tačiau Rusija priima importą iš Baltarusijos ir dar neseniai priėmė importą iš Ukrainos, nors buvo pranešta apie afrikinio kiaulių maro atvejus šiose šalyse. Be to, Rusija, nepaisydama daugelio ligų protrūkių savo teritorijoje, neuždarė visos rinkos visiems vidaus produktams. Todėl atrodytų, kad Rusija, atsisakydama importo iš ligos nepaveiktų ES regionų, taiko dvigubus standartus ir su ES produktais elgiasi kitaip, negu su pagamintais kitų prekybos partnerių ir gaminamais šalies viduje.

Prašydama konsultacijų, ES oficialiai inicijuoja PPO ginčo procedūrą. Konsultacijomis ES ir Rusijai suteikiama galimybė aptarti kilusias problemas ir jas išspręsti nepradedant bylinėtis. Jei konsultacijomis nepavyks per 60 dienų surasti patenkinamo sprendimo, ES gali prašyti PPO sudaryti komisiją, kuri spręstų dėl Rusijos priemonių teisėtumo.

Pagrindiniai faktai

Prekybos faktai ir skaičiai

2013 m. ES eksportuojamos į Rusiją kiaulienos vertė pasiekė 1,4 mlrd. EUR, o tai sudarė apie 25 % viso ES eksporto. Draudimas daro labai didelį poveikį ES kiaulienos pramonei: ES rinkoje mažėja kiaulienos kainos ir atsiranda perteklinė pasiūla. Rusija yra trečia pagal dydį ES prekybos partnerė, o ES yra didžiausia Rusijos eksporto rinka. 2013 m. ES eksportavo į Rusiją prekių už 123 mlrd. EUR, o importavo už 232 mlrd. EUR. Rusijos eksporto pagrindą į ES sudaro žaliavos (80 %), o ES į Rusiją daugiausiai eksportuoja ne tik transporto priemones, vaistus, mašinas ir transporto įrangą, bet ir žemės ūkio produktus.

Afrikinis kiaulių maras

Afrikinio kiaulių maro virusas sukelia mirtiną infekcinę kiaulių ligą, kuri nepavojinga žmonėms ar kitiems gyvūnams. Ištyrus šiuos keturis šernus aptiktas viruso štamas sutampa su štamais, dažniausiai aptinkamais Rusijoje. Rusijos importo draudimas, apimantis ligos nepaveiktas ES teritorijas, labai prieštarauja Rusijos vidaus padėčiai. Nuo 2007 m. Rusija pranešė apie 600 atvejų, kai afrikiniu kiaulių maru užkrėsti šernai, ir apie beveik 400 ligos protrūkius šeimų ūkiuose. Tokiomis aplinkybėmis beveik neabejotina, kad liga iš Rusijos išplito į Baltarusiją, o iš Baltarusijos į ES. ES ragina Rusiją skubiai sutelkti vidaus pastangas siekiant išnaikinti ir kontroliuoti AKM ir panaikinti nepagrįstą prekybos draudimą ligos nepaveiktoms ES teritorijoms.

Daugiau informacijos

PPO ginčų sprendimas

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/dispute-settlement/

Santykiai su Rusija

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/russia/

ES kiaulienos rinka

http://ec.europa.eu/agriculture/pigmeat/index_en.htm

ES kontrolės priemonės kovojant su afrikiniu kiaulių maru

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/asf_en.htm

Asmenys ryšiams:

John Clancy tel. + 32 2 295 37 73

Tim PETER tel. +32 2 29 89419

Frédéric Vincent tel. +32 2 298 71 66

Aikaterini Apostola tel. +32 2 298 76 24

Visuomenei: Europe Direct telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 arba e. paštu


Side Bar