Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 8. huhtikuuta 2014

EU vie Venäjän sianlihantuontikiellon WTO:hon

EU on tänään käynnistänyt Maailman kauppajärjestössä WTO:ssa menettelyn, jolla vastustetaan Venäjän asettamaa tuontikieltoa, joka koskee sikojen, tuoreen sianlihan ja tiettyjen sianlihatuotteiden tuontia EU:sta.

Venäjä sulki markkinansa EU:lta tammikuun 2014 lopussa. Näin leikattiin lähes 25 prosenttia EU:n koko viennistä. Venäjä käytti päätöksensä perustana neljää yksittäistä afrikkalaisen sikaruton tapausta, jotka havaittiin villisioissa Liettuan ja Puolan Valko-Venäjän vastaisilla rajoilla.

Tämän kauppakiellon vuoksi EU:n maatalousala voi kärsiä huomattavia tappioita. Kahdenvälisistä keskusteluista Moskovan kanssa ei tähän mennessä ole saatu tuloksia. Koska ratkaisua ei ole näköpiirissä, EU on päättänyt turvautua WTO:n riidanratkaisumenettelyihin pyytämällä muodollisia neuvotteluja Venäjän kanssa.

”Venäjän asettama EU:n sianlihaa koskeva yleiskielto on selvästi suhteeton ja WTO:n sääntöjen vastainen”, totesi EU:n kauppakomissaari Karel De Gucht. ”Kyse oli hyvin pienestä tapauksesta, jossa havaittiin muutama tartunnan saanut villisika Valko-Venäjän rajan läheisyydessä, ja asianomaiset EU:n viranomaiset saivat sen välittömästi kuriin”, jatkoi komissaari. Komissaarin mukaan tilanteeseen on haettu ratkaisua viikkoja kestäneissä keskusteluissa venäläisten kanssa, mutta ilman minkäänlaista edistymistä. ”Eurooppa puolustaa sianlihantuottajiaan, eikä käytettävissä ole muuta keinoa kuin ajaa asiaa WTO:ssa”, sanoi komissaari De Gucht vielä.

Terveysasioista vastaava komissaari Tonio Borg kertoi, että tiiviistä neuvotteluista huolimatta Venäjä vastustaa edelleen EU:n alueellistamisehdotusta, jonka myötä sikojen ja sianlihan vienti sallittaisiin muualta kuin tartunta-alueelta. Komissio on Borgin mukaan toteuttanut joukon valvontatoimenpiteitä, joilla afrikkalaista sikaruttoa aiheuttava virus – joka mitä todennäköisimmin on peräisin Venäjältä – saataisiin kuriin. Toimenpiteet ovat WTO:n periaatteiden mukaisia. Venäjä kieltää kuitenkin edelleen yleisellä kiellolla sianlihan tuonnin EU:sta. ”Tällä suhteettomalla kiellolla on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia Euroopan sianliha-alaan, ja se on pakko riitauttaa”, totesi komissaari Borg vielä.

Kun Venäjä liittyi WTO:n jäseneksi vuonna 2012, se sitoutui varmistamaan, että sen toteuttamat eläinten elämää ja terveyttä suojelevat toimenpiteet perustuvat tieteeseen, että ne eivät rajoita kauppaa tarpeettomasti ja että niitä sovelletaan syrjimättömästi Venäjän eri kumppaneihin ja kotimaisiin tuottajiin.

Venäjä kuitenkin sallii esimerkiksi tuonnin Valko-Venäjältä ja salli sen vielä jokin aika sitten myös Ukrainasta, vaikka näissä maissa on ilmoitettu afrikkalaisen sikaruton esiintymisestä. Vaikka tautia on esiintynyt lukuisissa tapauksissa myös Venäjällä, Venäjä ei sulkenut kaikkia kotimaisia tuotteita koko markkinoidensa ulkopuolelle. Kun Venäjä nyt kieltää tuonnin niiltä EU:n alueilta, joilla tautia ei esiinny, se vaikuttaa näin ollen soveltavan EU:sta tuotaviin tuotteisiin erilaisia vaatimuksia kuin muista kauppakumppaneista tuotaviin tuotteisiin ja kotimaisiin tuotteisiin.

Pyytämällä neuvotteluja EU käynnistää muodollisesti riitojenratkaisumenettelyn WTO:ssa. Neuvottelut antavat EU:lle ja Venäjälle mahdollisuuden keskustella asiasta ja löytää tyydyttävä ratkaisu turvautumatta käräjöintiin. Jos keskusteluissa ei päästä tyydyttävään ratkaisuun 60 päivässä, EU voi pyytää WTO:ta asettamaan paneelin, joka päättää Venäjän toimenpiteiden lainmukaisuudesta.

Tausta

Kauppaa koskevia tietoja ja lukuja

Vuonna 2013 EU vei Venäjälle sianlihaa 1,4 miljardin euron arvosta, mikä vastasi noin 25:tä prosenttia EU:n koko viennistä. Kielto iskee vakavasti EU:n sianliha-alaan, kun hinnat putoavat ja sianlihasta on ylitarjontaa EU:n markkinoilla. Venäjä on EU:n kolmanneksi suurin kauppakumppani ja EU Venäjän suurin vientimarkkina-alue. Vuonna 2013 EU:n vienti Venäjälle oli arvoltaan 123 miljardia euroa ja tuonti 232 miljardia euroa. Venäjä vie EU:hun lähinnä raaka-aineita (80 % viennistä), kun taas EU:n vienti Venäjälle koostuu pääosin ajoneuvoista, lääkkeistä, koneista ja kuljetusvarusteista mutta myös maataloustuotteista.

Afrikkalainen sikarutto

Afrikkalaisen sikaruton aiheuttaa virus, ja se on kuolemaan johtava ja tarttuva sikojen tauti, joka on ihmisten ja muiden eläinten kannalta vaaraton. Tartunnan saaneista neljästä villisiasta löydetty viruskanta vastaa Venäjällä esiintyvää kantaa. Venäjän vientikielto, jota sovelletaan EU:n alueisiin, joissa tautia ei esiinny, on selvästi ristiriidassa Venäjän kotimaiseen tilanteeseen nähden. Vuodesta 2007 lähtien Venäjä on ilmoittanut noin 600 afrikkalaisen sikaruton tapausta villisioissa ja lähes 400 tapausta venäläisillä tiloilla. Tätä taustaa vasten ei ole juurikaan syytä epäillä, etteikö tauti levinnyt Venäjältä Valko-Venäjälle ja Valko-Venäjältä EU:hun. EU kehottaa Venäjää lisäämään kiireellisesti toimiaan afrikkalaisen sikaruton hävittämiseksi ja valvomiseksi ja kumoamaan perusteettoman kauppakieltonsa, jota sovelletaan EU:n alueisiin, joissa tautia ei esiinny.

Lisätietoja:

WTO:n riitojenratkaisu:

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/dispute-settlement/

Suhteet Venäjään:

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/russia/

EU:n sianlihamarkkinat:

http://ec.europa.eu/agriculture/pigmeat/index_en.htm

Afrikkalaista sikaruttoa koskevat EU:n valvontatoimenpiteet:

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/asf_en.htm

Yhteyshenkilöt:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Tim PETER (+32 2 29 89419)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Lisätietoja yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar