Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 8. aprill 2014

EL viib Venemaa sealiha impordikeelu WTO ette

EL algatas täna Maailma Kaubandusorganisatsioonis (WTO) menetluse, et lahendada vaidlus, mis käsitleb Venemaa kehtestatud impordikeeldu EList pärit sigadele, värskele sealihale ja teatavatele sealihatoodetele.

Venemaa sulges oma turu ELile 2014. aasta jaanuaris, lõigates sellega ära ligikaudu 25% ELi ekspordist. Venemaa otsus põhines neljal üksikul sigade aafrika katku juhtumil, mis avastati metssigadel Leedus ja Poolas Valgevene piiri läheduses asuvatel aladel.

See kaubanduspiirang on tekitanud ELi põllumajandussektorile olulist kahju. Moskvaga peetud kahepoolsed kõnelused ei ole siiani mingeid tulemusi andnud. Kuna näib, et lahendust ei tule, on EL otsustanud kasutada WTO vaidluste lahendamise menetlust ja taotlenud Venemaaga ametlike konsultatsioonide pidamist.

„Venemaa otsus kehtestada Euroopast pärit sealihale üldine keeld on selgelt ebaproportsionaalne ja vastuolus WTO reeglistikuga. Avastatud juhtumid olid väikese ulatusega ja need hõlmasid üksikuid nakatunud metssigasid Valgevene piiri läheduses. Euroopa vastavad ametiasutused võtsid olukorra kohe kontrolli alla. Olukorra lahendamiseks peetud kõnelused Venemaa kolleegidega on kestnud nädalaid, kuid mingit edasiminekut ei ole me näinud. Euroopa kaitseb oma seakasvatajaid ja praegu ei ole jäänud selleks muud võimalust, kui viia vaidlus lahendamiseks WTOsse,” lausus ELi kaubandusvolinik Karel De Gucht.

Tervishoiu volinik Tonio Borgi sõnul on Venemaa partnerid hoolimata intensiivsetest läbirääkimistest tagasi lükanud ELi piirkonnapõhise ettepaneku, mille järgi oleks eksport lubatud haigusvabadest piirkondadest. „Komisjon on kasutanud mitmeid vahendeid, et saada kontrolli alla sigade aafrika katku viirus, mis suure tõenäosusega pärineb Venemaalt endalt. Need meetmed on kooskõlas WTO põhimõtetega. Kuid sellest hoolimata kehtib Venemaa-poolne keeld jätkuvalt kogu EList eksporditavale sealihale. Sellisel ebaproportsionaalsel keelul on Euroopa sealihatöötusele oluline majanduslik mõju ja seda ei saa niimoodi jätta,” lisas volinik.

WTOga ühinemisel 2012. aastal kohustus Venemaa tagama, et meetmed, mis ta võtab loomade elu ja tervise kaitseks, põhinevad teadusel, ei piira kaubandust rohkem, kui see on vajalik, ning et neid kohaldatakse Venemaa eri partnerite ja omamaiste tootjate suhtes ühtemoodi.

Ometi lubab Venemaa importida neid tooteid Valgevenest ja veel hiljuti Ukrainast, kuigi nendes riikides on teatatud sigade aafrika katku juhtumitest. Venemaa ei ole ka sulgenud kogu oma siseturgu omamaistele tootjatele, hoolimata asjaolust, et tema enda territooriumil on esinenud mitmeid haiguspuhanguid. Impordi keelustamine haigusvabadest ELi piirkondadest näib osutavat, et Venemaa kohaldab ELi toodete suhtes võrreldes teiste kaubanduspartnerite ja omamaiste tootjatega eri nõudeid.

Konsultatsioonide taotlemisega algatab EL ametlikult WTO vaidluste lahendamise menetluse. Konsultatsioonid annavad ELile ja Venemaale võimaluse küsimust arutada ning jõuda rahuldava lahenduseni kohtusse minemata. Kui nende käigus ei jõuta 60 päeva jooksul rahuldava lahenduseni, võib EL taotleda, et WTO moodustaks vaekogu, kes otsustab Venemaa võetud meetmete õiguspärasuse üle.

Taustteave

Kaubandusalased faktid ja statistika

2013. aastal eksportis EL Venemaale sealiha 1,4 miljardi euro eest. See moodustab umbes 25% ELi koguekspordist. Keeld annab ELi seatööstusele ränga löögi, sest hind langeb ja ELi turul tekib sealiha ülepakkumine. Venemaa on suuruselt kolmas ELi kaubanduspartner ning EL on Venemaa suurim eksporditurg. 2013. aastal eksportis EL Venemaale kaupu 123 miljardi euro eest ja importis sealt kaupu 232 miljardi euro eest. Venemaa ekspordib ELi peaasjalikult toorainet (80%), EL peamisteks ekspordiartikliteks Venemaale on aga sõidukid, ravimid, masinad ja transpordivahendid, kuid ka põllumajandustooted.

Sigade aafrika katk

Sigade aafrika katku põhjustav viirus on sigadel esinev surmav nakkushaigus, mis on teistele loomadele ja inimestele ohutu. Neljalt metssealt leitud viirustüvi langeb kokku Venemaal esineva viirustüvega. Venemaa kehtestatud impordikeeld haigusvabadele ELi piirkondadele on teravas vastuolus riigis endas valitseva olukorraga. Alates 2007. aastast on Venemaa teatanud umbes 600 sigade aafrika katku juhtumist metssigadel ja ligikaudu 400 juhtumist kodusigadel. Selle taustal ei ole kahtlust, et haigus levis Venemaalt Valgevenesse ja Valgevenest ELi. EL kutsub Venemaad viivitamata tõhustama riigisiseseid vahendeid sigade aafrika katku likvideerimiseks ja tõrjeks ning tühistama haigusvabade ELi piirkondade suhtes kehtestatud põhjendamatu kaubanduskeelu.

Lisateave

WTO vaidluste lahendamine:

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/dispute-settlement/

Suhted Venemaaga:

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/russia/

ELi sealiha turg:

http://ec.europa.eu/agriculture/pigmeat/index_en.htm

Sigade aafrika katku tõrjeks võetud ELi meetmed:

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/asf_en.htm

Kontaktisikud:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Tim PETER (+32 2 29 89419)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Kodanikule: Europe Direct telefonitsi 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-postiga


Side Bar