Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 9 aprilie 2014

Munca nedeclarată: Comisia propune o nouă platformă pentru a îmbunătăți prevenirea și descurajarea acestei practici

Comisia Europeană a propus astăzi crearea unei platforme europene care să ajute la îmbunătățirea cooperării la nivelul UE, cu scopul de a preveni și de a descuraja într-un mod mai eficace munca nedeclarată. Platforma va reuni diferitele organisme naționale de aplicare a legii implicate în combaterea muncii nedeclarate, fenomen care deteriorează grav condițiile de muncă, concurența loială și bugetele publice.

Munca nedeclarată îi privează pe lucrători de protecția socială, le pune în pericol sănătatea și siguranța și diminuează standardele de muncă. Ea subminează totodată concurența loială dintre întreprinderi și pune în pericol sustenabilitatea finanțelor publice și a sistemelor de asigurări sociale. În final, toată lumea are de pierdut. Din acest motiv, Comisia și-a luat angajamentul ferm de a sprijini statele membre în combaterea acestui flagel, astfel încât să asigurăm protecția lucrătorilor, să creăm condiții echitabile pentru întreprinderi și să protejăm veniturile fiscale”, a comentat László Andor, comisarul UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune.

Noua platformă ar urma să reunească toate organismele de aplicare a legii implicate în combaterea muncii nedeclarate, cum ar fi inspectoratele de muncă și organismele de securitate socială sau autoritățile fiscale și din domeniul migrației, precum și alte părți interesate, de exemplu reprezentanți la nivelul UE ai angajatorilor și ai salariaților. Propunerea prevede ca toate statele din Uniune să devină membre ale Platformei, deoarece munca nedeclarată este problema tuturor, iar participarea comună a tuturor țărilor din UE este esențială pentru a soluționa situațiile transfrontaliere.

Platforma va umple un vid existent la nivelul UE, unde, deocamdată, problema muncii nedeclarate se discută sporadic și în mod necoordonat, în cadrul diferitelor comitete și grupuri de lucru. Ea ar permite o cooperare mai eficace între organismele care se confruntă cu munca nedeclarată în activitatea lor de fiecare zi.

Noua platformă ar urma:

să ofere un forum în cadrul căruia experții ar putea face schimb de informații și bune practici, dezvoltând astfel contactele limitate existente în prezent

să analizeze care dintre instrumentele disponibile la nivel național și la nivelul UE ar putea ajuta la identificarea unor soluții la problemele comune, printre care se numără, de exemplu, fenomenul falselor activități independente și al muncii nedeclarate în cadrul lanțurilor de subcontractare

să abordeze anumite aspecte transfrontaliere, de exemplu prin explorarea unor modalități de îmbunătățire a schimburilor de date între administrațiile naționale

să consolideze cooperarea operațională prin sesiuni de formare comune, schimburi de personal și inspecții comune

să elaboreze principii și orientări comune pentru efectuarea inspecțiilor al căror rol este combaterea muncii nedeclarate

să mărească gradul de conștientizare a problemei prin intermediul unor activități comune, cum ar fi campanii europene și adoptarea de strategii regionale sau la nivelul UE.

Propunerea de decizie de instituire a unei platforme europene va fi transmisă Parlamentului European și Consiliului pentru adoptare.

Context

Munca nedeclarată este definită ca orice activitate remunerată, care este legală în ceea ce privește natura ei, dar nu este declarată autorităților publice, luând în calcul diferențele dintre sistemele de reglementare din statele membre. Această noțiune a fost integrată în Strategia europeană pentru ocuparea forței de muncă și, din 2001, este inclusă în Orientările privind ocuparea forței de muncă, destinate statelor membre. Conform unui sondaj Eurobarometru efectuat în 2013, aproximativ unul din zece europeni (11 %) a recunoscut că, în anul precedent, a achiziționat bunuri sau servicii care presupuneau muncă nedeclarată, în timp ce 4 % dintre cei intervievați au declarat că au prestat ei înșiși muncă nedeclarată (IP/14/298). Ancheta a reflectat incidența acestui fenomen într-o gamă largă de sectoare și a indicat, în același timp, existența unor diferențe semnificative între statele membre.

Pachetul privind ocuparea forței de muncă din aprilie 2012 a evidențiat faptul că trecerea de la munca neoficială sau nedeclarată la angajarea cu forme legale ar putea contribui la reducerea șomajului și a atras atenția asupra necesității unei cooperări mai strânse între statele membre.

La mijlocul anului 2013, Comisia a desfășurat o consultare inițială cu reprezentanți la nivelul UE ai angajatorilor și ai salariaților referitoare la eventuale măsuri viitoare ale UE menite să intensifice cooperarea dintre autoritățile naționale responsabile de asigurarea respectării legislației (IP/13/650). Acest exercițiu a fost urmat de o a doua consultare, la începutul anului 2014. În ambele cazuri, partenerii sociali au indicat că acțiunea la nivelul UE va aduce un plus de valoare eforturilor depuse la nivel național.

Parlamentul European, în Rezoluția sa din 14 ianuarie, a făcut apel la o cooperare mai strânsă și a recomandat consolidarea inspectoratelor de muncă în vederea combaterii muncii nedeclarate.

Pentru informații suplimentare

Rubrica de știri de pe site-ul internet al DG Ocuparea forței de muncă

Sondajul Eurobarometru „Munca nedeclarată în UE”

Site-ul internet al comisarului László Andor

Urmăriți activitatea comisarului László Andor pe Twitter

Abonați-vă la mesajele electronice gratuite trimise de Comisia Europeană care oferă buletine de informare referitoare la ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune

Persoane de contact:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Pentru public: Europe Direct prin telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e­mail


Side Bar