Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 9. travnja 2014.

Neprijavljeni rad: Komisija predlaže novu platformu za jačanje prevencije i odvraćanja

Europska komisija danas je predložila stvaranje europske platforme za poboljšanje suradnje na razini EU-a u cilju učinkovitijeg sprečavanja neprijavljenog rada i odvraćanja od njega. U okviru platforme trebala bi se okupiti različita nacionalna provedbena tijela uključena u suzbijanje neprijavljenog rada koji nanosi veliku štetu radnim uvjetima, poštenom natjecanju i državnim proračunima.

Neprijavljeni rad lišava radnike socijalne zaštite, ugrožava njihovo zdravlje i sigurnost te vodi srozavanju standarda rada. Ugroženi su i pošteno tržišno natjecanje poduzeća i ugrožava održivost javnih financija i sustava socijalnog osiguranja. Na kraju smo svi na gubitku. Zbog toga Komisija daje svoju punu podršku državama članicama u suzbijanju te pošasti kako bismo mogli zaštititi radnike, osigurati jednake uvjete za poduzeća i zaštititi porezne prihode,“ prokomentirao je László Andor, povjerenik EU-a za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje.

U okviru nove platforme okupit će se sva provedbena tijela uključena u suzbijanje neprijavljenog rada, kao što su inspektorati za rad i socijalnu sigurnost, porezna i migracijska tijela te drugi dionici poput predstavnika poslodavaca i zaposlenika na razini EU-a. Prijedlogom se predviđa da se sve države članice uključe u platformu zbog toga što neprijavljeni rad utječe na sve njih, pa je zajedničko sudjelovanje svih zemalja Unije ključno za rješavanje prekograničnih situacija.

Platformom bi se nadomjestila praznina koja postoji na razini EU-a gdje se o neprijavljenom radu raspravlja tek sporadično i neusklađeno u različitim odborima i radnim skupinama. Njome bi se omogućila učinkovitija suradnja među onima koji se s problemom neprijavljenog rada susreću svakodnevno na terenu.

Nova platforma poslužila bi za sljedeće:

kao forum za razmjenu informacija i najbolje prakse među stručnjacima čime bi se proširila zasad ograničena mreža kontakata

istraživanje alata na nacionalnoj razini i na razini EU-a za rješavanje zajedničkih problema, kao što su s njim povezane pojave lažnog samozapošljavanja i neprijavljenog rada u lancima podizvođača

bavljenje prekograničnim aspektima, primjerice istraživanjem načina za poboljšanje razmjene podataka među nacionalnim upravama

jačanje operativne suradnje, primjerice zajednički tečajevi izobrazbe, razmjene zaposlenika i zajedničke inspekcije

razvijanje zajedničkih načela i smjernica za suzbijanje neprijavljenog rada namijenjeni inspekcijama

jačanje svijesti o tom problemu zajedničkim aktivnostima kao što su europske kampanje i donošenje strategija na regionalnim razinama ili na razini EU-a.

Prijedlog Odluke kojom se osniva europska platforma uputit će se na donošenje Europskom parlamentu i Vijeću.

Kontekst

Neprijavljeni rad su sve plaćene djelatnosti koje su po svojoj prirodi zakonite, ali nisu prijavljene javnim tijelima, uzimajući u obzir razlike u propisima među državama članicama. Taj se pojam koristi u Europskoj strategiji zapošljavanja i od 2001. se nalazi u smjernicama za zapošljavanje namijenjenima državama članicama. Prema istraživanju Eurobarometra provedenom u 2013., otprilike svaki deseti Europljanin (11 %) priznao je da je u prethodnoj godini kupio robe ili usluge u koje je uključen neprijavljeni rad, dok je 4 % priznalo da su radili neprijavljeno (IP/14/298). Istraživanje je potvrdilo prisutnost te pojave u brojnim sektorima, kao i znatne razlike koje postoje među državama članicama.

U Paketu mjera za zapošljavanja iz travnja 2012. naglašeno je da bi pretvaranje neslužbenog ili neprijavljenog rada u redovno zaposlenje moglo pridonijeti smanjenju nezaposlenosti te je istaknuta potreba za boljom suradnjom među državama članicama.

Sredinom 2013. Komisija je provela prvi krug savjetovanja s predstavnicima poslodavaca i zaposlenika na razini EU-a o mogućim budućim mjerama EU-a za povećanje suradnje među nacionalnim izvršnim tijelima (IP/13/650). Drugi krug savjetovanja uslijedio je početkom 2014. Socijalni su partneri u oba slučaja naglasili da će djelovanje na razini EU-a pružiti dodanu vrijednost naporima na nacionalnoj razini.

U svojoj Rezoluciji od 14. siječnja Europski parlament pozvao je na užu suradnju i jačanje uloge inspektorata rada u borbi protiv neprijavljenog rada.

Dodatne informacije:

Novo na web-mjestu Glavne uprave za zapošljavanje

Eurobarometar „Neprijavljeni rad u EU-u“

Web-mjesto Lászla Andora

Pratite Lászla Andora na Twitteru

Pretplatite se na besplatni elektronički bilten Europske Komisije o zapošljavanju, socijalnim pitanjima i uključivanju

Kontakti:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e­poštom


Side Bar