Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 8. aprila 2014

Evropska komisija poziva k strogim standardom za civilne brezpilotne zrakoplove

Evropska komisija je danes predlagala sprejetje novih, strogih standardov za delovanje civilnih brezpilotnih zrakoplovov (daljinsko vodenih zračnih sistemov ali RPAS – remotely piloted aircraft sytems). Novi standardi bodo upoštevali vprašanja varnosti, zaščite, zasebnosti, varstva podatkov, zavarovanja in odgovornosti. Z njimi bi evropska industrija lahko dobila vodilno vlogo na svetovnem trgu te nastajajoče tehnologije, hkrati pa bi bili vzpostavljeni vsi potrebni zaščitni ukrepi.

Civilni brezpilotni zrakoplovi se vse pogosteje uporabljajo v različnih sektorjih in državah Evrope, med drugim na Švedskem, v Franciji in Združenem kraljestvu, vendar je regulativni okvir, ki ureja njihovo delovanje, razdrobljen. Zanje veljajo osnovni nacionalni varnostni predpisi, vendar se ti med državami članicami razlikujejo, številni ključni zaščitni ukrepi pa se ne obravnavajo na usklajen način.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je povedal: „Civilni brezpilotni zrakoplovi se lahko uporabljajo za preverjanje škode na cestnih in železniških mostovih, spremljanje naravnih nesreč, kot so poplave, in škropljenje posevkov z največjo natančnostjo. So vseh oblik in velikosti. V prihodnosti vam bodo morda celo dostavljali knjige, ki jih boste naročili pri vašem najljubšem spletnem trgovcu. Vendar imamo v zvezi s temi napravami mnogi pomisleke glede varnosti, zaščite in zasebnosti.“

Tehnologija civilnih brezpilotnih zrakoplovov dozoreva in obstaja potencial za precejšnjo rast in ustvarjanje delovnih mest. Po nekaterih ocenah bi v naslednjih 10 letih lahko dosegla 10-odstotno vrednost letalskega trga, kar pomeni 15 milijard evrov na leto. Podpredsednik Komisije je dodal: „Če kdaj, je zdaj pravi čas za ukrepanje na evropski ravni. Daljinsko vodeni zrakoplovi bodo namreč že skoraj po definiciji prečkali meje, industrija pa je še vedno v povojih. Tako imamo priložnost, da določimo enoten niz predpisov, ki bodo lahko primerni za vse, tako kot pri večjih zrakoplovih.“

Novi standardi bodo zajemali naslednja področja

Strogi predpisi EU o varnostnih dovoljenjih. Varnost je prva prednostna naloga v letalski politiki EU. Standardi EU bodo temeljili na načelu, da morajo civilni brezpilotni zrakoplovi (daljinsko vodeni zrakoplovi) zagotavljati enakovredno raven varnosti kot zrakoplovi s posadko. Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) bo začela razvijati posebne standarde EU za daljinsko vodene zrakoplove.

Strog nadzor glede zasebnosti in varstva podatkov. Podatki, ki jih zbere daljinsko vodeni zrakoplov, morajo biti skladni z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov, organi za varstvo podatkov pa morajo spremljati zbiranje in obdelavo osebnih podatkov. Komisija bo ocenila, kako zagotoviti, da bi se predpisi o varstvu podatkov v celoti uporabljali za daljinsko vodene zrakoplove, in po potrebi predlagala spremembe ali posebna navodila.

Strog nadzor za zagotovitev varnosti. Civilni brezpilotni zrakoplovi so lahko tarča nezakonitih dejanj in varnostnih groženj, tako kot drugi zrakoplovi. EASA bo začela z razvojem potrebnih varnostnih zahtev, zlasti za zaščito informacijskih tokov, in nato predlagala posebne pravne obveznosti za vse akterje (npr. upravljavce zračnega prometa, operaterje, ponudnike telekomunikacijskih storitev), ki jih bodo izvrševali nacionalni organi.

Jasen okvir za odgovornost in zavarovanje. Sedanja ureditev zavarovanja odgovornosti do tretjih oseb je bila vzpostavljena predvsem za zrakoplove s posadko, katerih masa (od 500 kg naprej) določa najnižjo zavarovalno premijo. Komisija bo ocenila potrebo po spremembi sedanjih predpisov, da bi se upoštevale posebnosti daljinsko vodenih zrakoplovov.

Racionalizacija raziskav in razvoja ter podpora novi industriji. Komisija bo racionalizirala delo na področju R in R, zlasti sredstev EU na tem področju, ki jih upravlja Skupno podjetje SESAR (enotno evropsko nebo), da bi se čim prej lahko uvedle obetavne tehnologije za vključitev daljinsko vodenih zračnih sistemov v evropski zračni prostor. MSP in novoustanovljena podjetja v sektorju bodo prejela industrijsko podporo za razvoj ustreznih tehnologij (programa Obzorje 2020 in COSME).

Naslednji koraki

Komisija bo leta 2014 izvedla poglobljeno oceno (učinka), da preuči odprta vprašanja in opredeli najboljše možnosti za njihovo reševanje. Temu lahko sledi zakonodajni predlog, ki ga morajo potrditi države članice in Evropski parlament. Poleg tega lahko EASA nemudoma začne razvijati potrebne varnostne standarde. Drugi ukrepi lahko vključujejo podporne ukrepe v okviru obstoječih programov EU, kot so SESAR, Obzorje 2020 ali COSME. Vsa ta prizadevanja so usmerjena k cilju Evropskega sveta iz decembra 2013, in sicer zagotovitvi postopnega vključevanja daljinsko vodenih zračnih sistemov v zračni prostor od leta 2016.

Več informacij:

MEMO/14/259

STATEMENT/14/110

COMMUNICATION

Spremljajte podpredsednika Kallasa na Twitterju

Kontakti:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po e-pošti


Side Bar