Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 8 april 2014

Europese Commissie wil strenge normen voor civiele drones

De Europese Commissie pleit voor de vaststelling van strikte normen om het gebruik van civiele drones (van op afstand bestuurde luchtvaartuigen - RPAS) te regelen. Die normen moeten de aspecten veiligheid, beveiliging, privacy, gegevensbescherming, verzekering en aansprakelijkheid bestrijken. De Commissie wil Europese bedrijven de kans bieden om wereldleider te worden in deze opkomende technologie, maar tegelijk waarborgen dat alle nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen.

In Europese landen als Zweden, Frankrijk of het VK worden drones steeds vaker in verschillende sectoren ingezet. De regelgeving voor hun gebruik is echter versnipperd. Drones vallen onder de nationale veiligheidsregels, maar het ontbreekt aan een consequent beleid om de nodige waarborgen in te bouwen.

Vicevoorzitter van de Commissie Siim Kallas, bevoegd voor vervoer: "Civiele drones kunnen worden gebruikt om schade aan weg- en spoorbruggen te controleren, een beeld te krijgen van overstromingen of voor de precieze besproeiing van gewassen. Drones bestaan in alle mogelijke maten en gewichten en kunnen in de toekomst zelfs worden gebruikt om de boeken van je favoriete onlinewinkel aan huis te leveren. Zoals vele anderen, maak ik me bij de inzet van drones echter zorgen over de veiligheid, beveiliging en privacy."

De technologie voor civiele drones is stilaan rijp en biedt een groot groei- en werkgelegenheidspotentieel. Volgens sommige ramingen zullen drones binnen 10 jaar 10 % van de luchtvaartmarkt vertegenwoordigen, goed voor een omzet van 15 miljard euro per jaar. Vicevoorzitter Kallas vervolgt: "Het moment is gekomen om hier op Europees niveau werk van te maken. Onbemande luchtvaartuigen zullen per definitie grenzen overschrijden en de industrie staat nog in haar kinderschoenen. Nu hebben we de kans om voor iedereen eenduidige regels vast te stellen, net zoals we dat voor grote vliegtuigen hebben gedaan."

De nieuwe normen zullen de volgende aspecten bestrijken:

Strike EU-regels inzake veiligheidsvergunningen. Veiligheid is de topprioriteit voor het Europees luchtvaartbeleid. De EU-normen zullen gebaseerd zijn op het principe dat civiele drones hetzelfde veiligheidsniveau moeten waarborgen als bemande toestellen. De EASA, het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, zal specifieke EU-normen ontwikkelen voor van op afstand bestuurde luchtvaartuigen.

Streng toezicht op de privacy en gegevensbescherming Door van op afstand bestuurde luchtvaartuigen verzamelde gegevens moeten voldoen aan de geldende regels inzake gegevensbescherming en de overheid moet toezien op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens. De Commissie zal onderzoeken hoe de regels inzake gegevensbescherming volledig kunnen worden toegepast op drones en waar nodig wijzigingen of specifieke richtsnoeren voorstellen.

Strenge veiligheidscontroles Net als andere vliegtuigen, kunnen civiele drones worden gebruikt voor illegale activiteiten en kunnen ze onze veiligheid in gevaar brengen. De EASA zal de nodige veiligheidseisen, met de nadruk op de bescherming van informatiestromen, en vervolgens specifieke juridische verplichtingen voorstellen voor alle betrokken actoren (bv. luchtverkeersbeheerders, exploitanten, telecomaanbieders). De handhaving van die verplichtingen wordt een taak voor de nationale autoriteiten.

Een duidelijk kader inzake aansprakelijkheid en verzekering De huidige wettelijke aansprakelijkheidsregeling is vooral afgestemd op bemande luchtvaartuigen, waarbij de massa (beginnende vanaf 500 kg) het minimaal verzekerde bedrag bepaalt. De Commissie zal nagaan in hoeverre de huidige regels moeten worden aangepast aan de specifieke aspecten van drones.

Stroomlijnen van O&O en steun voor startende bedrijven De Commissie zal de O&O-werkzaamheden, met name de door gemeenschappelijke onderneming SESAR (Single European Sky) beheerde O&O-fondsen, stroomlijnen om de aanlooptijd voor veelbelovende technologieën voor de invoering van drones in het Europese luchtruim zo kort mogelijk te houden. Het mkb en startende bedrijven zullen industriële steun krijgen voor de ontwikkeling van technologie (Horizon 2020 en het COSME-programma).

Wat is de volgende stap?

De Commissie voert in 2014 een gedetailleerde effectbeoordeling uit om deze aspecten te onderzoeken en te bepalen hoe die het best worden aangepakt. Daarna volgt mogelijk een wetgevingsvoorstel dat door de lidstaten en het Europees Parlement moet worden bekrachtigd. Bovendien kan het EASA onmiddellijk starten met de ontwikkeling van de nodige veiligheidsnormen. Andere maatregelen zijn onder meer steun via bestaande EU-programma's zoals SESAR, Horizon 2020 of COSME. Op die manier wil de Commissie tegemoet komen aan de door de Europese Raad in december 2013 geformuleerde doelstelling om het luchtruim vanaf 2016 geleidelijk open te stellen voor drones.

Meer informatie:

MEMO/14/259

STATEMENT/14/110

COMMUNICATION

Volg vicevoorzitter Kallas op Twitter

Contact:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

Voor het publiek: Europe Direct telefonisch 00 800 6 7 8 9 10 11 of via e­mail


Side Bar