Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. balandžio 8 d.

Komisija ragina sukurti griežtas nepilotuojamųjų civilinių skraidymo aparatų naudojimo taisykles

Šiandien Europos Komisija pasiūlė nustatyti naujas griežtas taisykles nepilotuojamųjų civilinių skraidymo aparatų (nuotolinio valdymo skraidymo aparatų sistemų) skrydžiams reguliuoti. Bus nustatytos naujos saugos, saugumo, privatumo, duomenų apsaugos, draudimo ir atsakomybės taisyklės. Taip siekiama Europos pramonei sukurti galimybes pirmauti šios naujos technologijos rinkoje ir užtikrinti, kad būtų nustatytos būtinos saugios veiklos užtikrinimo priemonės.

Europoje, pavyzdžiui, Švedijoje, Prancūzijoje ir Jungtinėje Karalystėje, naudojama vis daugiau nepilotuojamųjų civilinių skraidymo aparatų, tačiau jų reglamentavimas labai nevienodas. Europos Sąjungoje taikomos skirtingos pagrindinės nacionalinės saugos taisyklės, o kai kurių esminių saugios veiklos užtikrinimo priemonių klausimai sprendžiami nenuosekliai.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Naudojant nepilotuojamuosius civilinius skraidymo aparatus galima apžiūrėti nusidėvėjusias kelių ir geležinkelių tiltų vietas, stebėti gamtos stichijas, pavyzdžiui potvynius, ir labai tiksliai nupurkšti pasėlius. Tokie aparatai būna įvairių formų ir dydžių. Ateityje jais netgi galėtų būti siunčiamos pamėgtoje internetinėje parduotuvėje užsisakytos knygos. Tačiau, kaip daugeliui žmonių, man kelia nerimą šių aparatų sauga, saugumas ir su privatumu susiję klausimai.“

Nepilotuojamųjų civilinių skraidymo aparatų technologijos sparčiai tobulėja ir šioje srityje yra didelių augimo bei darbo vietų kūrimo galimybių. Kai kurių prognozių duomenimis, per artimiausius dešimt metų ji sudarys 10 proc. aviacijos rinkos. O tai – 15 mlrd. EUR per metus. Komisijos pirmininko pavaduotojas pridūrė: „Dabar pats laikas spręsti šiuos klausimus Europos lygmeniu. Nuotolinio valdymo aparatai tikrai skraidys į kitas valstybes, o ši pramonė dar tik pradeda vystytis. Todėl turime progą parengti visiems bendras taisykles, panašias į didesnių orlaivių.“

Naujų taisyklių taikymo sritys

Griežtos ES saugos leidimų taisyklės. Sauga yra pagrindinis ES aviacijos politikos prioritetas. ES taisyklės bus grindžiamos principu, kad nepilotuojamųjų civilinių skraidymo aparatų sauga turi būti lygiavertė pilotuojamųjų orlaivių skrydžių saugai. Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) pradės rengti specialias visoje Europos Sąjungoje galiojančias nuotolinio valdymo skraidymo aparatų taisykles.

Griežta privatumo ir duomenų apsaugos kontrolė. Duomenų rinkimas naudojantis nuotolinio valdymo skraidymo aparatais turi atitikti taikomas duomenų apsaugos taisykles, o duomenų apsaugos įstaigos turi įvertinti, kaip toliau renkami ir apdorojami asmens duomenys. Komisija apsvarstys, kaip užtikrinti, kad nuotolinio valdymo skraidymo aparatams būtų taikomos visos duomenų apsaugos taisyklės, ir, jei reikės, pasiūlys pakeitimų arba specialias gaires.

Griežta saugumo užtikrinimo kontrolė. Nepilotuojamieji civiliniai skraidymo aparatai, kaip ir kiti orlaiviai, gali būti naudojami neteisėtai veikai ir kelti grėsmę saugumui. EASA pradės rengti būtinuosius saugumo reikalavimus, visų pirma susijusius su informacijos srautų apsauga, ir pasiūlys konkrečius teisinius visų susijusių šalių (pavyzdžiui, skrydžių valdymo tarnybų, orlaivių naudotojų, ryšių paslaugų teikėjų) įpareigojimus, kurių vykdymą turės užtikrinti nacionalinės institucijos.

Aiškūs atsakomybės ir draudimo pagrindai. Esama civilinės atsakomybės draudimo tvarka iš esmės nustatyta pilotuojamiesiems orlaiviams – mažiausia draudimo suma nustatoma pagal masę (nuo 500 kg). Komisija apsvarstys, ar galiojančias taisykles reikia tikslinti, kad būtų atsižvelgta į nuotolinio valdymo skraidymo aparatų ypatybes.

Mokslinių tyrimų ir plėtros racionalizavimas ir naujos pramonės skatinimas. Komisija racionalizuos mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą, visų pirma ES mokslinių tyrimų ir plėtros lėšų, kurias valdo bendroji įmonė SESAR (Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programa), naudojimą, kad būtų kuo greičiau kuriamos perspektyvios technologijos, kurias pritaikius Europos oro erdvėje būtų galima naudoti nuotolinio valdymo skraidymo aparatų sistemas. Sektoriuje veikiančios mažosios ir vidutinės įmonės, taip pat pradedančiosios įmonės gaus pramonei (pagal programą „Horizontas 2020“, taip pat Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programą) skiriamos paramos reikiamoms technologijoms kurti.

Tolesni veiksmai

2014 m. Komisija atliks išsamų (poveikio) vertinimą – išnagrinės problemas ir nustatys geriausias jų sprendimo galimybes. Po to gali būti teikiamas teisės akto pasiūlymas – jam turi pritarti valstybės narės ir Europos Parlamentas. Be to, EASA gali nedelsdama pradėti kurti būtinas saugos taisykles. Tarp kitų priemonių galėtų būti parama, teikiama pagal įgyvendinamas ES programas, pavyzdžiui, Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programą, programą „Horizontas 2020“ arba Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programą. Visu šiuo darbu siekiama įvykdyti 2013 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų tarybos nustatytą uždavinį – nuo 2016 m. į oro erdvę palaipsniui integruoti nepilotuojamąsias (nuotolinio valdymo) civilines skraidymo sistemas.

Daugiau informacijos

MEMO/14/259

STATEMENT/14/110

COMMUNICATION

Komisijos pirmininko pavaduotojo S. Kallaso paskyra tinkle Twitter

Asmenys ryšiams

Helen Kearns tel. +32 2 298 76 38

Dale Kidd tel. +32 2 295 74 61

Visuomenei: Europe Direct tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 arba e. paštas


Side Bar