Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. április 8.

Az Európai Bizottság szigorú előírásokat kíván bevezetni a drónok polgári használatára

Az Európai Bizottság a mai napon a polgári célokra használt drónok (távirányítással vezetett légi jármű, RPAS) működtetését szabályozó új, szigorú előírások bevezetésére tett javaslatot. Ezek az új előírások a javaslat szerint ki fognak terjedni a biztonságra, a védelemre, az adatvédelemre, a biztosításra és a felelősségre is. A cél az, hogy az európai ipar globális vezető szerephez jusson e kialakulóban lévő technológia területén, ugyanakkor gondoskodni kell minden szükséges óvintézkedés megtételéről.

A drónokat Európában egyre gyakrabban használják polgári és kereskedelmi célokra különböző ágazatokban - például Svédországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban –, a szabályozási keret azonban továbbra is összehangolatlan. Alapvető nemzeti biztonsági szabályok vonatkoznak rájuk, de e szabályok Unió-szerte eltérőek, és számos kulcsfontosságú óvintézkedést nem koherens módon szabályoznak.

Az Európai Bizottság közlekedésért felelős alelnöke, Siim Kallas a következőképpen nyilatkozott: „A polgári célokra használt drónok felhasználhatók a közúti és a vasúti hidak sérüléseinek ellenőrzésére, természeti katasztrófák megfigyelésére, valamint a termények nagy pontossággal való permetezésére. A drónok rendkívül sokfélék és különböző méretűek lehetnek. A jövőben akár könyveket is szállíthatnak a kedvenc internetes áruházunkból. De sokaknak – beleértve magamat is – aggályaik vannak az ezen eszközökkel kapcsolatban felvetődő biztonsági, védelmi és adatvédelmi kérdések miatt.

A polgári célokra használt drónoknál alkalmazott technológia egyre kiforrottabb, és lehetőséget biztosít a növekedés és a munkahelyteremtés számára. Bizonyos becslések szerint a polgári célokra használt drónok az elkövetkező 10 évben a légi közlekedési piac 10%-ának megfelelő bevételt fognak termelni. Ez évi 15 milliárd eurót jelent. Az alelnök hozzátette: „Ha egyáltalán létezik megfelelő idő e folyamat európai szintű elindítására, akkor ez az idő most érkezett el. A távirányítással vezetett légi járművek jellegükből adódóan határokat fognak átlépni, az ágazat pedig még mindig gyerekcipőben jár. Ezért lehetőségünk van egységes, mindenki által alkalmazható szabályozás bevezetésére ugyanúgy, mint a nagyobb repülőgépek esetében.”

Az új előírások által lefedett területek

Szigorú, európai szintű szabályok bevezetése a biztonsági engedélyekre. Az Unió légi közlekedési politikájának a biztonság az elsődleges prioritása. Az uniós előírások azon az elven fognak alapulni, hogy a polgári célokra használt drónoknak (a távirányítással vezetett légi járműveknek) ugyanolyan biztonságosnak kell lenniük, mint a pilóta által irányított repülésnek. Az EASA, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség ezért megkezdi a távirányítással vezetett légi járművekre vonatkozó uniós szintű előírások kidolgozását.

Szigorú ellenőrzések a biztonság érdekben. A távirányítással vezetett légi járművekkel gyűjtött adatoknak meg kell felelniük a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak, az adatvédelmi hatóságoknak pedig a jövőben nyomon kell követniük az ily módon gyűjtött személyes adatok kezelését és feldolgozását. A Bizottság fel fogja mérni, hogy hogyan biztosítható az adatvédelmi szabályok teljes körű alkalmazása a távirányítással vezetett légi járművekre, és módosításokra vagy konkrét útmutatásokra vonatkozó javaslatot fog tenni.

Szigorú adatvédelmi ellenőrzések. A polgári célokra használt drónok – a többi légi járműhöz hasonlóan – jogszerűtlen használat és biztonsági fenyegetések tárgyává válhatnak. Az EASA – különösen az információáramlás védelme érdekében – megkezdi a szükséges biztonsági követelmények kidolgozását, majd javaslatot tesz a nemzeti hatóságok által végrehajtandó, minden érintett szereplőre (pl. a légiforgalmi szolgáltatóra, az üzemeltetőre, a távközlési szolgáltatóra) vonatkozó konkrét jogi kötelezettségekre.

Egyértelmű felelősségi és biztosítási keret. A jelenlegi felelősségbiztosítási rendszert elsősorban a pilóta által vezetett légi járművekre hozták létre, ahol a tömeg (500 kg-tól indulva) határozza meg a biztosítás legalacsonyabb összegét. A Bizottság meg fogja vizsgálni, hogy a távirányítással vezetett légi járművek sajátosságainak figyelembe vétele érdekében milyen mértékben szükséges módosítani a jelenlegi szabályokat.

A kutatás-fejlesztési tevékenységek egyszerűsítése és az új iparág támogatása. A Bizottság egyszerűsíteni fogja a K+F tevékenységeket, különösen a SESAR (Egységes európai égbolt) közös vállalkozás által kezelt alapok vonatkozásában, hogy biztosítsa az ígéretes technológiák lehető legrövidebb átfutási idejét. Az ágazat kkv-i és induló vállalkozásai iparági támogatást kapnak a megfelelő technológiák kifejlesztésére (a Horizont 2020 és a COSME program keretében).

Mi történik ezután?

A Bizottság 2014-ben mélyreható (hatás)vizsgálatot végez a kérdés vizsgálata és a lehető legmegfelelőbb válaszlehetőségek megadása céljából. Ezt a tagállamok és az Európai Parlament által jóváhagyott jogalkotási javaslat követheti. Az EASA ezenfelül azonnal megkezdheti a szükséges biztonsági előírások kidolgozását. A további intézkedések közé tartozhatnak a jelenlegi uniós programok – mint például a SESAR, a Horizont 2020 vagy a COSME – keretében nyújtott támogatások. Ennek a munkának az Európai Tanács 2013. decemberi ülésén megállapított célkitűzésre kell összpontosítania, vagyis arra, hogy 2016-tól fokozatosan integrálni lehessen a távirányítású légi járműveket a légtérbe.

További információk:

MEMO/14/259

STATEMENT/14/110

COMMUNICATION

Kövesse Siim Kallas alelnök bejegyzéseit a Twitteren

Kapcsolattartás:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 6 7 8 9 10 11 telefonszámon vagy e­mailben


Side Bar