Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 7 kwietnia 2014 r.

Silniejsza dyplomacja na rzecz kultury w polityce zagranicznej UE

W jaki sposób Unia Europejska i jej państwa członkowskie mogą zwiększyć wpływ kultury w polityce zagranicznej? Takie pytanie postawi Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, uczestnikom dzisiejszego spotkania: decydentom politycznym, organizacjom kulturalnym, artystom i przedstawicielom środowisk akademickich z 54 państw europejskich i spoza Europy (zob. wykaz poniżej). Uczestnicy spotkania będą dyskutować nad zaleceniami ekspertów, które mogłyby posłużyć za podstawę nowej unijnej strategii dotyczącej roli kultury w stosunkach zewnętrznych UE. Propozycje sformułowano w wyniku projektu pilotażowego, zainicjowanego przez Parlament Europejski i prowadzonego przez Komisję Europejską we współpracy z ekspertami z Instytutu Goethego i innych organizacji kulturalnych. W dzisiejszej dyskusji wezmą również udział Pierre Vimont, wykonawczy sekretarz generalny Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, i Morten Løkkegaard, wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Edukacji przy Parlamencie Europejskim. Wyniki tej debaty zostaną uwzględnione w ostatecznych zaleceniach opublikowanych w najbliższych tygodniach.

Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała: „Kultura jest istotnym elementem zbiorowej tożsamości Europy i stanowi podstawę naszych wspólnych wartości takich jak poszanowanie praw człowieka, różnorodność i równość. Dyplomacja na rzecz kultury pozwala dzielić się tymi wartościami i naszą kulturą z innymi krajami. Zapewnienie bardziej aktywnej i dynamicznej roli kultury europejskiej na arenie międzynarodowej jest jednym z moich priorytetów. To rodzaj »miękkiej siły«, która, inteligentnie wykorzystana, może przynieść korzyści UE i jej państwom członkowskim w stosunkach ze światem”.

Celem inicjatywy pilotażowej jest promowanie lepszej współpracy między państwami członkowskimi, a także zwiększenie wartości dodanej europejskiej dyplomacji na rzecz kultury. Zacieśnianie współpracy między instytutami kultury a społeczeństwem obywatelskim, nawiązywanie partnerstw między miastami i stworzenie europejskich ośrodków twórczych w krajach takich jak Chiny czy Brazylia to jedynie kilka z pomysłów, nad którymi dyskutowano w czasie konsultacji z udziałem Komisji i organizacji kulturalnych. Na dzisiejszym spotkaniu omówione zostanie również, jak najskuteczniej wspierać artystów, producentów i przedsiębiorców, pragnących podbić nowe rynki poza granicami UE.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Sztuk Pięknych „Bozar” w Brukseli.

Dalsze działania

Sprawozdanie i zalecenia, uwzględniające propozycje zebrane w trakcie dzisiejszej konferencji, zostaną przedyskutowane z państwami członkowskimi w czasie greckiej i włoskiej prezydencji UE.

Kontekst

Od 2007 r., zgodnie z komunikatem „Europejska agenda kultury w dobie globalizacji świata”, propagowanie kultury jako ważnego elementu stosunków zewnętrznych jest jednym z trzech celów strategicznych Komisji i państw członkowskich. Pozostałe dwa to: promowanie różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego oraz wspieranie kultury jako katalizatora kreatywności.

Oprócz 28 państw członkowskich UE w inicjatywę zaangażowane są następujące kraje partnerskie:

16 krajów sąsiadujących z UE: Algieria, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Egipt, Gruzja, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Mołdawia, Maroko, okupowane terytoria palestyńskie, Syria, Tunezja i Ukraina;

10 strategicznych partnerów UE: Brazylia, Chiny, Indie, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Republika Południowej Afryki, Rosja i Stany Zjednoczone.

Instytuty kultury zaangażowane w inicjatywę:

Instytut Goethego, Bruksela

Centrum Sztuk Pięknych BOZAR, Bruksela

British Council, Bruksela

Duński Instytut Kultury, Bruksela

ECF, Europejska Fundacja Kultury

IFA Institut fur Auslandsbeziehungen

Institut Français, Paryż

KEA European Affairs

Więcej informacji

Komisja Europejska: Kultura i kultura a stosunki zewnętrzne

Komisja Europejska: Kształcenie i szkolenie

Strona internetowa komisarz Androulli Vassiliou

Linkedin: Kultura a stosunki zewnętrzne

Facebook: Kultura a stosunki zewnętrzne oraz Kreatywna Europa

Twitter: @VassiliouEU oraz @Cultextrel

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar