Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2014 m. sausio 21 d., Briuselis

Operacija „Sandėlis“. Plataus masto bendra muitinių operacija padėjo išvengti didelių ES ir valstybių narių biudžetų nuostolių

Plataus masto bendros muitinių operacijos metu buvo konfiskuota beveik 45 mln. kontrabandinių cigarečių, beveik 140 000 litrų dyzelinio kuro ir apie 14 000 litrų degtinės. Operaciją kodiniu pavadinimu „Sandėlis“ 2013 m. spalio mėnesį įvykdė Lietuvos muitinės tarnyba ir Lietuvos mokesčių inspekcija, glaudžiai bendradarbiaudamos su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF), taip pat dalyvaujant visoms 28 ES valstybėms narėms. Įvykdžius operaciją „Sandėlis“ buvo išvengta didelių galimų Europos Sąjungos ir valstybių narių biudžetų nuostolių. Preliminariais skaičiavimais jie būtų sudarę apie 9 mln. EUR nesumokėtų muitų ir mokesčių forma. Galutinius operacijos rezultatus jos dalyviai aptarė ataskaitiniame posėdyje Vilniuje, o šiandien jie viešai skelbiami visoje Europoje.

Už mokesčius, muitų sąjungą, kovą su sukčiavimu ir auditą atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta palankiai įvertinimo labai gerus operacijos rezultatus. „Kova prieš akcizais apmokestinamų prekių kontrabandą – vienas iš mūsų politikos prioritetų, ir mes ėmėmės kelių iniciatyvų, skirtų padėti Europai geriau apsisaugoti nuo tokios žalingos veiklos, kurią vykdo organizuoti nusikaltėlių tinklai. Bendra muitinių operacija „Sandėlis“ – geras pavyzdys, kaip ES ir valstybių narių valdžios institucijos gali veiksmingai bendradarbiauti, kad apgintų savo pajamas. Bendros muitinių operacijos saugo ES finansinius interesus ir gina mūsų piliečius bei teisėtą verslą, – sakė jis. – Tokios operacijos taip pat parodo OLAF naudą skatinant apsikeitimą informacija tarp mūsų partnerių visoje Europoje ir teikiant veiksmingą operatyvinę paramą.“

Operacija „Sandėlis“ buvo orientuota į krovinių vežimą kelių transportu. Jos taikinys – tokių akcizais apmokestinamų prekių kaip alyva, tabako gaminiai ir alkoholis kontrabanda ir kitos neteisėtos prekybos formos visoje Europoje. Taikydami keletą sudėtingų scenarijų daugelyje ES valstybių narių, sukčiai teisėtu būdu įveža prekes į ES, bet pareikalauja atleisti juos nuo PVM ir akcizo mokesčio mokėjimo deklaruodami jas kaip prekes, kurioms netaikomi mokesčiai ir muitai (pvz., deklaruodami, kad prekės gabenamos tranzitu). Tada prekių pėdsakai pametami fiktyviai dingus prekiautojams arba per fiktyvų eksportą. Sukčiai nemoka PVM ir akcizo mokesčio, nors prekės lieka vidaus rinkoje, todėl ES ir valstybės narės praranda daug pajamų.

Jungtinė muitinių operacija „Sandėlis“ buvo pirmoji operacija, vykdyta glaudžiai bendradarbiaujant su mokesčių įstaigomis, siekiant kovoti ne tik su kontrabanda, bet ir konkrečiai su sukčiavimu akcizo ir PVM srityje. Muitinės ir mokesčių įstaigos Europos mastu jungtinėje muitinių operacijoje bendradarbiavo pirmą kartą. Tai yra reikšmingas laimėjimas, nes dėl skirtingos kompetencijos ir teisinių režimų, taikomų nacionaliniu ir ES mastu, nelengva vienodomis priemonėmis kovoti su sudėtingomis sukčiavimo schemomis. Šioje operacijoje muitinės ir mokesčių institucijos sutelkė savo žinias, išteklius ir bendrus žvalgybos duomenis, kad išvengtų ES ir valstybių narių biudžetų nuostolių.

Operacijos metu buvo devynis kartus konfiskuotas turtas. Be kita ko, valdžios institucijos konfiskavo 6 617 400 cigarečių Švedijoje ir Lietuvoje; 135 831 litrų dyzelino Lenkijoje ir Jungtinėje Karalystėje ir 14 025,6 litrų degtinės vien tik Jungtinėje Karalystėje. Iš viso buvo konfiskuota 44 957 160 cigarečių.

Visos operacijos „Sandėlis“ metu OLAF teikė organizacinę, logistinę, finansinę ir techninę paramą, kad būtų galima realiuoju laiku keistis informacija ir žvalgybos duomenimis. Visa tai buvo koordinuojama iš Fizinio operatyvinio koordinavimo padalinio (P-OCU), esančio OLAF patalpose Briuselyje, o tai palengvino tiesioginį bendravimą su nacionaliniais informacijos centrais. Operacijos metu čia veikė kai kurių valstybių narių ryšių palaikymo pareigūnų grupė, atstovaujanti visas 28 dalyvaujančias ES šalis, o paramą teikė Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato ekspertai.

Europolas operacijoje dalyvavo kaip stebėtojas. Operacijos operatyvinės fazės metu Fizinio operatyvinio koordinavimo padalinyje buvo biuro atstovas. Taip pat buvo įmanoma atlikti tiesioginius įtartinų asmenų ir įmonių, nustatytų jungtinės muitinių operacijos metu, kryžminius patikrinimus su Europolu naudojantis saugiu interneto ryšiu.

Daugiau informacijos :

http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/joint-customs-operations/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor, tel. +32 2 292 15 48

Franck Arrii, tel. +32 2 297 22 21

Visuomenei: „Europe Direct“ telefonu 00 800 67 89 10 11 arba e. paštu


Side Bar