Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Pranešimas

Briselē, 2014. gada 3. aprīlī

Eiropas Parlaments nolemj pielikt punktu viesabonēšanas tarifiem, piešķirt vairāk tiesību patērētājam un sekmēt labākas kvalitātes tālsakaru piedāvājumu

Šodien ar savu balsojumu par labu regulas priekšlikumam, ko iesniedza Komisija, kurš paredz Eiropu padarīt par “savienotu kontinentu” (vienotu telesakaru tirgu)*, Eiropas Parlaments nolēma atcelt maksu par viesabonēšanu līdz 2015. gada beigām.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa šajā sakarībā paziņoja:

Šis balsojums ir ES atbilde uz iedzīvotāju cerībām, un tieši tam ir jākalpo ES — jānovērš šķēršļi, lai atvieglotu eiropiešu dzīvi un mazinātu dārdzību.

Gandrīz mēs visi savā ikdienas dzīvē esam atkarīgi no mobilajiem un interneta sakariem. Mums ir jāzina, par ko maksājam, mums nevajadzētu tikt apkrāptiem, un mums jābūt tiesībām pārdomāt. Uzņēmumiem ir jābūt iespējai sniegt pakalpojumus katram no mums, un šī regula viņiem atvieglo viņu uzdevumu. Šajā gadījumā ieguvēji ir visi.

2010. gadā es solīju atcelt maksu par viesabonēšanu līdz 2015. gada beigām, un tagad līdz šim rezultātam mums ir viens solis.

Nerunājot par acīmredzamo viesabonēšanas šķērsli, mēs tagad esam gatavi likvidēt daudzus citus, lai eiropieši neatkarīgi no viņu atrašanās vietas varētu baudīt priekšrocības, ko sniedz atvērti un savienoti telesakaru tīkli.”

ES dalībvalstis tagad turpinās izskatīt regulu, un Komisija sagaida, ka galīgo vienošanos par to panāks līdz 2014. gada beigām.

* Telesakaru regulu “savienots kontinents” Komisija ierosināja 2013. gada septembrī. Ar šo regulu iecerēts krietni pietuvoties mūsu mērķim — patiesi vienotam tirgum ES telesakaru nozarē —, atceļot viesabonēšanas tarifus, garantējot visiem atvērtu internetu, aizliedzot satura bloķēšanu un degradēšanu, koordinējot frekvenču izmantojuma licenču piešķiršanu bezvadu platjoslas pakalpojumiem, nodrošinot interneta un platjoslas pakalpojumu klientiem caurskatāmākus līgumus un atvieglojot viņiem pakalpojumu sniedzēju maiņu.

Vispārīga informācija

Šodien tviterī @NeelieKroesEU:

“Šodien ES Parlaments nobalsoja par viesabonēšanas tarifu atcelšanu līdz 2015. gada Ziemassvētkiem!! #roaming

Mums ir vajadzīga digitāla Eiropa – šodien ar EP pozitīvo balsojumu mēs esam vēl vienu soli tuvāk savienotam kontinentam #ConnectedContinent

Uzziniet vairāk par ES ieceri atcelt viesabonēšanu #roaming un garantijām #NetNeutrality

Kontaktpersonas

E-pasts: comm-kroes@ec.europa.eu Tālr.: +32.229.57361 Tviteris: @RyanHeathEU


Side Bar