Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Avaldus

Brüssel, 3. aprill 2014

Euroopa Parlament hääletab rändlustasude kaotamise üle

Euroopa Parlament hääletas täna ühtset telekommunikatsiooniturgu käsitleva määruse üle, millega tahetakse kaotada rändlustasud 2015. aasta lõpuks.

Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes ütles:

See hääletus kinnitas, et EL tegutseb kodanike huvides. ELi eesmärk ongi kaotada takistused ning muuta inimeste elu lihtsamaks ja odavamaks.”

Peaaegu me kõik sõltume oma igapäevaelus mobiilsidest ja internetiühendusest. Peaksime teadma, mida me ostame, me ei tohiks lasta end paljaks röövida ning meil peaks olema võimalus ümber mõelda. Ettevõtetel peaks olema võimalus teenindada meid kõiki ja see määrus muudabki selle nende jaoks lihtsamaks. Nii võidavad kõik.”

2010. aastal lubasin kaotada rändlustasud 2015. aasta lõpuks. Nüüd olemegi sellest kõigest sammu kaugusel.”

„Lisaks rändlusteenuste kasutamise märkimisväärsete takistuste kaotamisele oleme lähedal selle, et kaovad ka mitmed muud takistused ning eurooplased saavad kõikjal nautida avatud ja tõrgeteta suhtlemist.

ELi liikmesriigid jätkavad määruse läbivaatamist ja komisjoni hinnangul peaks lõplikule kokkuleppele jõutama 2014. aasta lõpuks.

*Komisjon esitas telekommunikatsiooniteenuseid käsitleva ühendatud Euroopa määruse ettepaneku 2013. aasta septembris. Selle eesmärk on tagada meile ELis tõeline ühtne telekommunikatsiooniturg. Eesmärgi saavutamiseks tuleb kaotada rändlustasud, kindlustada kõigile avatud internet, keelates sisu blokeerimise ja selle kvaliteedi halvendamise, koordineerida traadita lairibaühenduse spektrilubade väljastamist, tagada interneti- ja lairibaühenduse kasutajatele kontaktide suurem läbipaistvus ning lihtsustada klientide jaoks teenusepakkuja vahetamist.

Taust

Neelie Kroes täna Twitteris @NeelieKroesEU:

ELi parlamendis toimus täna hääletus rändlustasude kaotamise üle 2015. aasta jõuludeks !! #roaming"

Vajame digitaalset Euroopat – tänane hääletus ühendatud Euroopa paketi üle toob selle sammukese lähemale #ConnectedContinent"

Veel teavet ELi kava kohta kaotada rändlustasud #roaming ja tagada võrgu neutraalsus #NetNeutrality

Kontaktisik:

E-post: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32 229 57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar