Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Prohlášení

Brusel, 3. dubna 2014

Evropský parlament odhlasoval zrušení poplatků za roaming a rozšíření práv spotřebitelů

Evropský parlament dnes odhlasoval zrušení poplatků za roaming do Vánoc 2015 jako součást širšího hlasování, kterým podpořil návrh nařízení Komise na vytvoření „propojeného kontinentu“ (jednotného telekomunikačního trhu)*.

Toto hlasování je konkrétním přínosem EU pro občany. Týká se samotné podstaty EU – odstraňování překážek s cílem usnadňovat život a snižovat náklady,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová.

Téměř všichni v každodenním životě potřebujeme mobilní a internetové připojení. Měli bychom vědět, co si kupujeme, neměli bychom být okrádáni a měli bychom mít možnost změnit názor. Společnosti by měly mít příležitost poskytovat služby nám všem a toto nařízení jim v tom pomůže. Je výhodné pro všechny.

V roce 2010 jsem slíbila zrušení poplatků za roaming do konce roku 2015 a nyní nás od dosažení tohoto cíle dělí už jen jeden krok.

Kromě nejzřetelnější překážky, kterou představují platby za roaming, se nyní blížíme odstranění řady dalších problémů bránících tomu, aby Evropané mohli kdekoli využívat otevřenou a nerušenou komunikaci.

Nyní budou v přezkumu nařízení pokračovat členské státy EU a Komise očekává, že ke konečné dohodě dojde do konce roku 2014.

*Komise předložila návrh nařízení o telekomunikačních službách „propojený kontinent“ v září 2013. Jeho cílem je přiblížit se skutečně jednotnému trhu pro telekomunikační služby v EU, a to zrušením poplatků za roaming, zajištěním otevřeného internetu pro všechny díky zákazu blokování a znehodnocování obsahu, koordinací licencí k využívání spektra pro bezdrátové širokopásmové připojení, zvýšením transparentnosti smluv o internetovém a širokopásmovém připojení pro zákazníky a usnadněním změny poskytovatele služeb.

Souvislosti

Z dnešních zpráv na Twitteru od @NeelieKroesEU:

Parlament EU dnes odhlasoval zrušení poplatků za roaming do roku 2015!! #roaming"

Potřebujeme digitální Evropu – dnes jsme se k ní přiblížili hlasováním v Evropském parlamentu pro #ConnectedContinent.“

Více informací o plánu EU na ukončení poplatků za #roaming + zajištění #NetNeutrality naleznete zde.“

Kontakt

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel.: +32 22957361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar