Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 20. januar 2014

Akcijski načrt Evropske komisije za podporo razvoju modre energije

Komisarja Maria Damanaki in Günther Oettinger sta danes predstavila nov akcijski načrt za lažji nadaljnji razvoj sektorja obnovljivih virov energije oceanov v Evropi. Osrednji element tega akcijskega načrta je ustanovitev foruma o energiji oceanov, namenjenega gradnji zmogljivosti in krepitvi sodelovanja deležnikov. Akcijski načrt naj bi spodbudil nadaljnji razvoj sektorja „modre energije“ vse do popolne industrializacije. Energija oceanov zajema vse tehnologije za uporabo energije iz obnovljivih virov naših morij in oceanov razen pridobivanja energije iz vetrnih elektrarn na morju. Izkoriščanje modre energije bi prispevalo k dekarbonizaciji gospodarstva EU in zagotavljanju varne in zanesljive oskrbe z energijo iz obnovljivih virov v Evropi.

Evropska komisarka za pomorske zadeve in ribištvo Maria Damanaki je dejala: „Kot poudarja naša strategija modre rasti, imajo morja in oceani velik potencial za ustvarjanje gospodarske rasti in tako zelo potrebnih delovnih mest. Ko pomagamo sektorju energije oceanov, da se v celoti razvije, lahko ta potencial uresničimo z inovacijami in hkrati zagotovimo čisto in obnovljivo energijo za Evropo.“

Evropski komisar za energetiko Günther Oettinger je dejal: „Energija oceanov je pomemben potencial za povečanje zanesljive oskrbe z energijo. S tem sporočilom želimo spodbuditi tehnološke inovacije ter doseči cilje strategije Evropa 2020 in druge cilje v prihodnosti. Širok izbor virov obnovljive energije, med katere sodi tudi energija oceanov, olajšuje vključevanje teh virov v evropski energetski sistem.“

Energijski vir oceanov, ki je na voljo v svetu, presega naše sedanje in predvidene prihodnje potrebe po energiji. Izkoriščamo ga lahko na različne načine, na primer z energijo valovanja in plimovanja. Z izkoriščanjem energije oceanov bo EU prej postala nizkoogljično gospodarstvo, zmanjševanje odvisnosti EU od fosilnih goriv pa bo spodbudilo zanesljivo oskrbo z energijo. Energija oceanov bi lahko tudi pomagala uravnovesiti proizvodnjo iz drugih obnovljivih virov energije, kot sta vetrna in sončna energija, in s tem zagotoviti enakomerno in združeno oskrbo z energijo iz obnovljivih virov v omrežju. Poleg tega ima energija oceanov tudi potencial za odpiranje novih, kakovostnih delovnih mest, zlasti na obalnih območjih Evrope, kjer je pogosto visoka stopnja brezposelnosti.

Kljub nedvomnemu potencialu pa se ta obetavni novi sektor spopada s številnimi izzivi, ki jih je treba rešiti, da bi lahko nastajajoči sektor uresničil pomembne gospodarske koristi in koristi za okolje ter postal stroškovno konkurenčen drugim oblikam proizvodnje električne energije:

  1. tehnološki stroški so visoki in dostop do financiranja težji;

  2. obstajajo obsežne infrastrukturne ovire, kot so vprašanja povezave na omrežje ali dostop do ustreznih pristaniških zmogljivosti in specializiranih plovil;

  3. upravne ovire, kot so zapleteno izdajanje dovoljenj in postopki dodeljevanja soglasja, lahko upočasnijo projekte in povzročijo dodatne stroške;

  4. treba je tudi odgovoriti na vprašanja varstva okolja, potrebujemo več raziskav in boljše podatke o vplivih na okolje.

Komisija že podpira več pobud za izkoriščanje energije oceanov. Na podlagi akcijskega načrta za izkoriščanje energije oceanov bo ustanovljen forum, ki bo združeval obstoječe znanje in izkušnje, ustvarjal sinergije ter zagotavljal ustvarjalne rešitve in nadaljnji razvoj tega sektorja. Forum je orodje za pomoč deležnikom pri oblikovanju strateškega načrta za sektor energije oceanov, na podlagi katerega bi lahko pozneje pripravili evropsko industrijsko pobudo.

Več informacij

  1. Akcijski načrt je na voljo tukaj: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/ocean_energy/index_en.htm

  2. MEMO/14/31

Kontakt:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21) – Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Sabine Berger (+32 2 299 27 92) – Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po e­pošti


Side Bar