Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 20 ianuarie 2014

Comisia stabilește un plan de acțiune pentru a sprijini dezvoltarea energiei marine

Comisarii Maria Damanaki și Günther Oettinger au prezentat astăzi un nou plan de acțiune menit să faciliteze dezvoltarea în continuare a sectorului energiei oceanice regenerabile în Europa. Un element central al acestui plan de acțiune va fi înființarea unui Forum al energiei oceanice, care să reunească părți interesate pentru a consolida capacitățile și pentru a încuraja cooperarea. Planul de acțiune ar trebui să contribuie la impulsionarea industrializării complete a acestui nou sector al energiei marine. Energia oceanelor acoperă toate tehnologiile de captare a energiei regenerabile din mările și oceanele noastre, cu excepția energiei eoliene marine. Exploatarea acesteia ar contribui la decarbonizarea economiei UE și ar furniza o sursă sigură și fiabilă de energie regenerabilă pentru Europa.

Comisarul european pentru afaceri maritime și pescuit, Maria Damanaki, a precizat: „După cum se subliniază în strategia noastră de Creștere Albastră, mările și oceanele au potențialul de a genera o creștere economică uriașă și locuri de muncă foarte necesare. Ajutând sectorul energiei oceanice să se dezvolte pe deplin putem îndeplini acest potențial prin inovare și, în același timp, asigurăm energie ecologică și regenerabilă, pentru Europa.”

Comisarul european pentru energie, Günther Oettinger, a afirmat: „Energia oceanică are un semnificativ potențial de a spori securitatea aprovizionării. Prezenta comunicare are ca obiectiv să contribuie la promovarea inovării tehnologice, precum și la atingerea și chiar depășirea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Dezvoltarea unui vast portofoliu de surse de energie regenerabilă, inclusiv energia oceanică, facilitează, de asemenea, integrarea acestora în sistemul energetic european.”

Resursele de energie oceanică disponibile la scară mondială depășesc atât nevoile de energie actuale, cât și nevoile viitoare estimate. Aceasta ar putea fi captată sub diverse forme, de exemplu prin energia valurilor și cea a ciclului mareelor. Exploatarea energiei oceanice ar trebui să ducă UE pe calea unei economii cu emisii scăzute de carbon și, prin reducerea dependenței UE de combustibilii fosili, ar consolida securitatea energetică. În plus, energia oceanică ar putea contribui la completarea producției provenite din alte surse regenerabile de energie, cum ar fi energia eoliană și energia solară, pentru a asigura o alimentare globală constantă a rețelei electrice cu energie din surse regenerabile. În plus, energia oceanică are potențialul de a crea noi locuri de muncă de înaltă calitate, în special în zonele de coastă europene, care de multe ori se confruntă cu un nivel ridicat al șomajului.

În ciuda potențialului de netăgăduit, acest nou sector promițător se confruntă cu mai multe probleme care trebuie rezolvate pentru a sprijini acest sector emergent să se bucure de beneficiile economice și de mediu semnificative și să devină competitiv din punct de vedere al costurilor cu alte forme de generare a energiei:

costurile aferente tehnologiei sunt ridicate, iar accesul la finanțare este dificil.

există bariere substanțiale în ceea ce privește infrastructura, cum ar fi probleme de conectare la rețea sau accesul la instalațiile portuare adecvate și nave specializate;

există bariere administrative, cum ar fi complexitatea procedurilor de autorizare și de aprobare, care pot încetini proiectele și spori costurile;

există, de asemenea, probleme de mediu care trebui soluționate, inclusiv necesitatea de a intensifica activitățile de cercetare și o mai bună informare privind efectele asupra mediului.

Comisia sprijină deja mai multe inițiative privind energia oceanică. Acest plan de acțiune privind energia oceanică va crea un forum pentru a reuni cunoștințele existente și competențele de specialitate, pentru a crea sinergii, pentru a furniza soluții creative și pentru a stimula dezvoltarea viitoare a acestui sector. Acesta este un instrument menit să ajute părțile interesate să elaboreze o foaie de parcurs strategică pentru sectorul energiei oceanice, care ar putea constitui baza pentru o inițiativă industrială europeană într-o etapă ulterioară.

Pentru informații suplimentare

Planul de acțiune se găsește aici: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/ocean_energy/index_en.htm

MEMO/14/31

Contact:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21) - Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Sabine Berger (+32 2 299 27 92) - Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Pentru public: Europe Direct prin telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e-mail


Side Bar