Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. január 20.

A Bizottság ismerteti a kék energia fejlesztését támogató cselekvési tervet

Maria Damanaki és Günther Oettinger biztosok a mai napon ismertették a megújuló óceánenergia európai iparágának fejlesztését elősegítő új cselekvési tervet. A terv egyik központi elemeként – az érdekelt felek kapacitásnövelésének és együttműködésük megerősítésének támogatására – megalakul az ún. Óceánenergiai Fórum. A cselekvési terv az egyelőre gyermekcipőben járó „kék energia” ágazat iparosítását kívánja előmozdítani. Az óceánenergia-ágazat a tengerek és óceánok megújuló energiájának kitermelésére irányuló technológiák összességét foglalja magában, a tengeri szélenergia kivételével. Lehetőségeinek kiaknázása hozzájárulhatna az EU gazdaságának szén-dioxid-mentesítéséhez, és biztonságos, megbízható megújulóenergia-forrást teremtene Európa számára.

Maria Damanaki tengerügyi és halászati biztos ennek kapcsán így nyilatkozott: „Amint a „kék növekedés” stratégiája is kiemeli, a tengerek és óceánok magukban rejtik a látványos gazdasági növekedés és az amúgy égetően szükséges munkahelyteremtés lehetőségét. Az óceánenergia-ágazat teljes kibontakozásának elősegítésével és az innováció révén felszabadíthatjuk ezt a potenciált, tiszta és megújuló energiaforrást biztosítva Európának."

Günther Oettinger energiaügyi biztos kijelentette: „Az óceánenergia-iparban jelentős potenciál rejlik az ellátásbiztonság növelése szempontjából. E közlemény célja hozzájárulni a technológiai innováció megerősítéséhez, valamint az Európa 2020 stratégia és az utána következő időszak célkitűzéseinek teljesítéséhez. A megújuló energiaforrások széles, az óceánenergiát is magába foglaló portfóliójának kiépítése egyúttal elősegíti a megújuló energia integrálását az európai energetikai rendszerbe.”

A rendelkezésre álló óceánenergia-források összességükben meghaladják mind a jelen, mind a jövő várható energiaigényét. Ez az energia számos formában hasznosítható, például hullámenergia vagy árapály-energia formájában. Az óceánenergia kiaknázása révén az EU újabb lépést tehetne a szén-dioxid-kibocsátás visszaszorítása felé, és a fosszilis energiáktól való függés enyhítésével növelné energiabiztonságát. Ráadásul az óceánenergia hozzájárulhat más megújuló energiaforrások – például a szél- vagy napenergia – hozamának kiegyensúlyozásához és az egyenletes, átfogó megújulóenergia-ellátás biztosításához. Az óceánenergia emellett új, minőségi munkahelyek létrehozását is lehetővé tenné, főképpen az óceán-partvidéken, ahol jelenleg magas a munkanélküliségi arány.

Kétségtelen potenciálja ellenére az ígéretes új ágazat azonban számos kihívás elé néz, amelyek leküzdése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a feltörekvő iparág jelentős gazdasági és környezeti előnyöket teremtsen és költségeit tekintve versenyképes lehessen a többi villamosenergia-termelési formával szemben:

az óceánenergia hasznosítása magas technológiai költségekkel jár, és nehéz finanszírozáshoz jutni;

az ágazat jelentős infrastrukturális hiányosságokkal küzd, például a hálózati kapcsolatok, a megfelelő kikötői létesítményekhez való hozzáférés, vagy a speciális kialakítású hajók hiánya miatt;

a fejlődést adminisztratív akadályok is nehezítik, így a bonyolult engedélyezési és jóváhagyási eljárások késleltethetik a projekteket és növelhetik azok költségeit;

meg kell oldani bizonyos környezetvédelmi kérdéseket is, például további kutatásokra és jobb információcserére lesz szükség a környezetre gyakorolt hatások felméréséhez.

A Bizottság jelenleg is számos óceánenergiával kapcsolatos kezdeményezést támogat. Az óceánenergiai cselekvési terv új fórumot teremt a meglévő tudás és szakértelem egyesítéséhez, szinergiák teremtéséhez és kreatív megoldások kidolgozásához – jelentős lendületet adva az ágazat fejlődésének. Uniós eszközként segíti az érdekelt feleket az óceánenergia-ágazat stratégiai ütemtervének kidolgozásában, amely a későbbiekben egy európai ipari kezdeményezés alapja lehet.

További információk

A cselekvési terv szövege: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/ocean_energy/index_en.htm

MEMO/14/31

Kapcsolattartók:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21) - Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Sabine Berger (+32 2 299 27 92) - Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Közönségtájékoztatás: Europe Direct hívószám: 00 800 6 7 8 9 10 11 és e­mail:


Side Bar