Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 20. siječnja 2014.

Komisija uspostavlja plan djelovanja za potporu razvoja plave energije

Danas su povjerenici Maria Damanaki i Günther Oettinger predstavili novi plan djelovanja kojim se želi pospješiti daljnji razvoj sektora obnovljive oceanske energije u Europi. Ključni element tog plana djelovanja bit će uspostava Foruma za oceansku energiju u kojemu se dionici okupljaju u cilju jačanja kapaciteta i poticanja suradnje. Planom djelovanja trebalo bi se potaknuti tek nastali sektor „plave energije” prema potpunoj industrijalizaciji. Oceanska energija obuhvaća sve tehnologije s ciljem prikupljanja obnovljive energije naših mora i oceana, osim energije vjetra na moru. Iskorištavanjem te energije doprinijelo bi se smanjenju emisija ugljika u gospodarstvu EU-a, a Europi omogućila sigurna i pouzdana obnovljiva energija.

Europska povjerenica za pomorstvo i ribarstvo Maria Damanaki izjavila je: „Kako je naglašeno u našoj strategiji plavog rasta, mora i oceani mogli bi stvoriti golem gospodarski rast i prijeko potrebna radna mjesta. To se može postići pomažući sektoru oceanske energije da se kroz inovacije u potpunosti razvije te pritom osiguravajući Europi čistu i obnovljivu energiju.”

Europski povjerenik za energiju Günther Oettinger izjavio je: „Oceanska energija ima znatan potencijal povećanja sigurnosti opskrbe. Ovom se Komunikacijom želi doprinijeti promicanju tehnoloških inovacija te postići ciljeve strategije Europa 2020. i više. Razvojem širokog portfelja izvora obnovljive energije koji obuhvaća i oceane olakšava se i njihovo uključivanje u europski energetski sustav.”

Globalno raspoloživi izvori oceanske energije premašuju naše sadašnje i predviđene buduće potrebe za energijom. Tu bi se energiju moglo prikupljati na brojne načine, primjerice kroz energiju valova i energiju strujanja plime i oseke. Iskorištavanjem oceanske energije EU bi još više napredovao u postizanju niskougljičnog gospodarstva, a smanjenjem ovisnosti o fosilnim gorivima pospješila bi se energetska sigurnost. Osim toga, oceanskom energijom potpomoglo bi se uravnoteživanje proizvodnje drugih obnovljivih energija, poput energije vjetra i solarne energije, kako bi se mreži osigurala stabilna ukupna opskrba obnovljivom energijom. K tome, oceanska energija može stvoriti nova, visokokvalitetna radna mjesta, posebno u europskim obalnim područjima koja su često izložena visokoj nezaposlenosti.

Unatoč nedvojbenom potencijalu, taj se obećavajući novi sektor suočava s nekoliko izazova za koje je potrebno pronaći rješenje kako bi mu se omogućilo da iskoristi gospodarske i ekološke prednosti te postane troškovno konkurentan drugim oblicima proizvodnje električne energije:

  1. troškovi su tehnologije visoki, a pristup financiranju otežan

  2. postoje znatne infrastrukturne prepreke, poput problema povezanosti mreže ili pristupa odgovarajućim lučkim objektima i namjenskim plovilima

  3. postoje administrativne prepreke, poput složenih postupaka izdavanja dozvola i davanja suglasnosti, koji mogu dovesti do usporavanja projekata i povećanja troškova te

  4. pitanja okoliša koje je potrebno riješiti, uključujući potrebu za povećanjem istraživanja u pogledu utjecajâ na okoliš i poboljšanjem informiranosti o njima.

Komisija već podupire nekoliko inicijativa o oceanskoj energiji. Ovim će se planom djelovanja za oceansku energiju stvoriti forum za razmjenu postojećeg znanja i stručnosti, stvaranje sinergija, pružanje kreativnih rješenja i poticanje razvoja navedenog sektora. Riječ je o sredstvu kojim se dionicima želi pomoći u razvoju strateškog plana za sektor oceanske energije, koji bi u kasnijoj fazi mogao postati temelj europske industrijske inicijative.

Dodatne informacije

  1. Poveznica na plan djelovanja: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/ocean_energy/index_en.htm

  2. MEMO/14/31

Osobe za kontakt:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21) - Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Sabine Berger (+32 2 299 27 92) - Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Za javnost: Europe Direct na broj telefona 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e-poštom


Side Bar