Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 20. ledna 2014

Komise předkládá akční plán na podporu rozvoje modré energie

Komisařka Maria Damanaki a komisař Günther Oettinger dnes představili nový akční plán, který by měl usnadnit další rozvoj odvětví výroby obnovitelné energie z oceánů v Evropě. Ústředním prvkem tohoto akčního plánu bude vytvoření fóra pro energii z oceánů, které svede dohromady zúčastněné strany a jehož cílem bude vytváření kapacit a podpora spolupráce. Akční plán by měl tomuto vznikajícímu odvětví „modré energie“ pomoci dosáhnout plné industrializace. Získávání energie z oceánů zahrnuje všechny technologie, které umožňují výrobu obnovitelné energie z našich moří a oceánů s výjimkou větrné. Její využívání by přispělo k dekarbonizaci hospodářství EU a poskytlo bezpečné a spolehlivé obnovitelné energie pro Evropu.

Jak je zdůrazněno v naší strategii modrého růstu, moře a oceány mají potenciál vytvářet obrovský hospodářský růst a velice potřebná pracovní místa. Pomůžeme-li odvětví výroby energie z oceánů plně se rozvinout, můžeme na základě inovací tento potenciál naplnit a zároveň zajistit pro Evropu čistou a obnovitelnou energii,“ uvedla Maria Damanaki, evropská komisařka pro námořní záležitosti a rybolov.

Energie z oceánů může významně posílit bezpečnost dodávek,“ prohlásil komisař EU pro energetiku Günther Oettinger. „Toto sdělení si klade za cíl přispět k podpoře technologických inovací a k dosažení cílů strategie Evropa 2020 i v následujícím období. Vypracování širokého portfolia obnovitelných zdrojů energie, včetně energie z oceánů, rovněž usnadňuje jejich integraci do evropského energetického systému.

Celosvětové zdroje energie z oceánů převyšují naše současné i předpokládané budoucí energetické potřeby. Mohou být využívány mnoha způsoby, například jako energie vln a slapová energie. Získáváním energie z oceánů by se EU přiblížila vytvoření nízkouhlíkového hospodářství a snížením závislosti na fosilních palivech by posílila svou energetickou bezpečnost. Energie z oceánů by navíc mohla pomoci vyrovnávat objem výroby z jiných obnovitelných zdrojů energie, jako je větrná a sluneční energie, aby byla zajištěna rovnoměrná celková dodávka energie z obnovitelných zdrojů do distribuční sítě. Energie z oceánu má i velký potenciál pro vznik nových, vysoce kvalitních pracovních míst, zejména v evropských pobřežních oblastech, které často trpí vysokou nezaměstnaností.

Navzdory svému nezpochybnitelnému potenciálu se toto slibné nové odvětví potýká s několika problémy. Ty je třeba vyřešit, abychom vznikajícímu odvětví pomohli využívat značné hospodářské výhody a přínosy pro životní prostředí a stát se nákladově konkurenceschopným vůči jiným formám výroby elektřiny:

náklady na technologie jsou v současné době vysoké a přístup k financování je obtížný;

existují podstatné překážky v oblasti infrastruktury, jako je připojení k distribuční soustavě nebo přístup k vhodným přístavním zařízením a specializovaným plavidlům;

existují správní překážky, např. složité vydávání licencí a postupy udělování souhlasu, jež mohou vést ke zpoždění projektů a zvýšení nákladů;

a je nutné se zabývat i problematikou životního prostředí, včetně zvýšené potřeby výzkumu a lepších informací ohledně dopadů na životní prostředí.

Komise již podporuje několik iniciativ v oblasti získávání energie z oceánů. Na základě tohoto akčního plánu pro energii z oceánů vznikne fórum, jehož cílem bude spojit existující vědomosti a odborné znalosti, vytvářet synergie, poskytovat kreativní řešení a podporovat rozvoj tohoto odvětví. Je to nástroj, který pomůže zúčastněným stranám vypracovat strategický plán pro odvětví výroby energie z oceánů, jenž se v budoucnosti může stát základem pro evropskou průmyslovou iniciativu.

Další informace

Akční plán je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/ocean_energy/index_en.htm

MEMO/14/31

Kontaktní osoby:

Oliver Drewes (+32 22992421) - Lone Mikkelsen (+32 22960567)

Sabine Berger (+32 22992792) - Nicole Bockstaller (+32 22952589)

Pro veřejnost: Europe Direct telefon + 800 67891011 nebo e­mail


Side Bar