Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 2 april 2014

Sju EU-kommissionärer ställer upp i EU-valet

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso meddelade idag att sju kommissionärer kommer att ställa upp i EU-valet och att sex av dessa tillfälligt lämnar sina uppdrag på kommissionen för att aktivt delta i valkampanjen.

Följande kommissionärer tänker delta aktivt i valkampanjen:

Vice ordförande Viviane Reding, med ansvar för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap.

Vice ordförande Antonio Tajani, med ansvar för näringsliv och företagande.

Vice ordförande Maroš Šefčovič, med ansvar för kontakter mellan EU-institutionerna och administration.

Vice ordförande Olli Rehn, med ansvar för ekonomiska och monetära frågor samt euron.

Kommissionär Janusz Lewandowski, med ansvar för ekonomisk planering och budget.

Kommissionär Neven Mimica, med ansvar för konsumentpolitiken.

Kommissionärerna har beviljats valledighet mellan den 19 april och 25 maj, förutom Olli Rehn som tar ledigt redan från den 7 april. Enligt kommissionärernas uppförandekodex är valledigheten oavlönad och under denna period får kommissionärerna inte använda kommissionens personal eller materiella resurser. Alla kommissionärer som är på valledighet återupptar sina arbetsuppgifter på kommissionen den 26 maj. Den som blir vald och bestämmer sig för att tillträda sin plats i Europarlamentet måste lämna sitt uppdrag på kommissionen senast i slutet av juni.

Barroso har också utsett dem som tillfälligt tar över det politiska ansvaret för portföljerna för de kommissionärer som är lediga:

Barroso själv kommer att ersätta Maroš Šefčovič.

Vice ordförande Siim Kallas ersätter Olli Rehn.

Kommissionär Andris Piebalgs ersätter Janusz Lewandowski.

Kommissionär Johannes Hahn ersätter Viviane Reding.

Kommissionär Michel Barnier ersätter Antonio Tajani.

Kommissionär László Andor ersätter Neven Mimica.

Under tiden kommissionärerna är på valledighet ska deras kanslier och avdelningar arbeta för och rapportera till den kommissionär som tillfälligt har tagit över ansvaret.

I uppförandekodexen finns även regler för kommissionärer som ställer upp i valet men som inte aktivt deltar i valkampanjen. I dessa fall ska ordföranden med beaktande av de aktuella omständigheterna avgöra om det planerade deltagandet i valkampanjen är förenligt med fullgörandet av kommissionärens uppgifter. Handelskommissionär Karel De Gucht har försäkrat att han inte kommer att delta aktivt i valkampanjen och att han kommer att fortsätta sitt jobb som vanligt på kommissionen. De Gucht har också uppgett att han inte kommer att acceptera sin plats i Europaparlamentet om han skulle bli vald.

Enligt ramavtalet mellan Europaparlamentet och kommissionen (EUT L 304, 20.11.2010) har José Manuel Barroso informerat Europaparlamentets talman om ovannämnda beslut om valledighet. Rådets ordförandeskap har också informerats.

Bakgrund

Valet till Europaparlamentet äger rum mellan den 22 och 25 maj i hela EU.

Enligt uppförandekodexen för kommissionärer (C (2011) 2904) kan kommissionärer vara politiskt aktiva. Kommissionärer som beslutar sig för att ställa upp i EU-valet ska underrätta kommissionens ordförande om detta och om sin roll i valkampanjen. Om de tänker delta aktivt i valkampanjen måste de göra uppehåll från sitt uppdrag på kommissionen under hela den period som de är aktiva och minst under hela valkampanjen.

Kommissionärernas uppförandekodex:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/pdf/code_conduct_en.pdf

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller via e­post


Side Bar