Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 2 kwietnia 2014 r.

Przewodniczący Barroso zapowiada, że siedmiu komisarzy będzie kandydowało w wyborach do Parlamentu Europejskiego, oraz przedstawia ustalenia dotyczące podziału pracy podczas kampanii

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso ogłosił dziś, że siedmiu komisarzy będzie kandydowało w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sześciu z nich weźmie urlop wyborczy, by aktywnie uczestniczyć w kampanii.

Następujący członkowie Komisji powiadomili przewodniczącego, że zamierzają aktywnie brać udział w kampanii poprzedzającej wybory do Parlamentu Europejskiego:

wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa,

wiceprzewodniczący Antonio Tajani, komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości,

wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič, komisarz ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i administracji,

wiceprzewodniczący Olli Rehn, komisarz do spraw gospodarczych i walutowych oraz euro,

Janusz Lewandowski, komisarz ds. programowania finansowego i budżetu,

Neven Mimica, komisarz ds. polityki konsumenckiej.

Przewodniczący postanowił przyznać tym komisarzom urlop wyborczy w dniach od 19 kwietnia do 25 maja br. W drodze wyjątku urlop wyborczy komisarza Rehna rozpocznie się już w dniu 7 kwietnia br. Zgodnie z kodeksem postępowania urlop ten jest bezpłatny i w jego okresie komisarze nie mogą wykorzystywać zasobów ludzkich i materialnych Komisji. Komisarze, którzy biorą urlop wyborczy, powrócą do swoich obowiązków w Komisji w dniu 26 maja br. Ci komisarze, którzy uzyskają mandat i postanowią zasiąść w Parlamencie Europejskim, będą musieli zrezygnować z pracy w Komisji przed końcem czerwca.

Przewodniczący Barroso wyznaczył także osoby, które na szczeblu politycznym tymczasowo przejmą obowiązki komisarzy na urlopie wyborczym:

przewodniczący Barroso przejmie obowiązki wiceprzewodniczącego Šefčoviča, odpowiedzialnego za stosunki międzyinstytucjonalne i administrację,

wiceprzewodniczący Kallas przejmie obowiązki wiceprzewodniczącego Rehna, odpowiedzialnego za sprawy gospodarcze i walutowe oraz euro,

komisarz Piebalgs przejmie obowiązki komisarza Lewandowskiego, odpowiedzialnego za programowanie finansowe i budżet,

komisarz Hahn przejmie obowiązki wiceprzewodniczącej Reding, odpowiedzialnej za sprawiedliwość, prawa podstawowe i obywatelstwo,

komisarz Barnier przejmie obowiązki wiceprzewodniczącego Tajaniego, odpowiedzialnego za przemysł i przedsiębiorczość,

komisarz Andor przejmie obowiązki komisarza Mimicy, odpowiedzialnego za politykę konsumencką.

Podczas urlopu wyborczego gabinety i służby podlegające komisarzom kandydujących do PE będą pracować dla komisarzy tymczasowo przejmujących obowiązki tych ostatnich.

W kodeksie postępowania komisarzy przewidziano też sytuację, w której komisarz kandyduje w wyborach, ale nie bierze aktywnego udziału w kampanii – przewodniczący Komisji, uwzględniając szczególne okoliczności, może wówczas zdecydować, czy planowany udział komisarza w kampanii wyborczej nie będzie kolidował z jego obowiązkami w Komisji Europejskiej. W takiej sytuacji znajduje się Karel De Gucht, komisarz ds. handlu. Komisarz De Gucht zobowiązał się, że nie będzie brał aktywnego udziału w kampanii i że będzie nadal pełnił swoje obowiązki w Komisji. Komisarz De Gucht zadeklarował też publicznie, że nawet jeżeli zostanie wybrany, zrzeknie się mandatu w PE.

Zgodnie z Porozumieniem ramowym w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską (Dz.U. L 304 z 20.11.2010) przewodniczący Barroso powiadomił przewodniczącego Parlamentu Europejskiego o swoich decyzjach w sprawie urlopów wyborczych. Powiadomiono też prezydencję Rady Ministrów.

Kontekst:

W dniach 22–25 maja br. Europejczycy wybiorą w ogólnounijnych wyborach nowy Parlament Europejski.

Zgodnie z kodeksem postępowania komisarzy (C(2011) 2904) komisarze mogą angażować się w działalność polityczną. Jeżeli postanowią kandydować w wyborach, muszą powiadomić przewodniczącego Komisji o swoim zamiarze wzięcia udziału w kampanii wyborczej oraz o roli, jaką zamierzają w tej kampanii odegrać. Jeśli zamierzają brać aktywny udział w kampanii wyborczej, muszą zrezygnować z pracy w Komisji w całym okresie aktywnego udziału w kampanii, a przynajmniej w czasie trwania kampanii.

Kodeks postępowania komisarzy:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/pdf/code_conduct_en.pdf

Kontakt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

Informacje dla obywateli: Europe Direct pod nr tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 lub pocztą elektroniczną


Side Bar