Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 2. aprīlī

Priekšsēdētājs Barrozu paziņo par septiņu komisāru kandidēšanu Eiropas Parlamenta vēlēšanās un izklāsta darba kārtību kampaņas laikā

Šodien Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Barrozu paziņoja, ka septiņi komisāri kandidēs vēlēšanās un seši komisāri ņems vēlēšanu atvaļinājumu no savu pienākumu pildīšanas, lai aktīvi piedalītos vēlēšanu kampaņā.

Par savu nodomu aktīvi piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanu kampaņā priekšsēdētāju ir informējuši šādi Komisijas locekļi:

par tiesiskumu, pamattiesībām un pilsonību atbildīgā priekšsēdētāja vietniece Redinga,

par rūpniecību un uzņēmējdarbību atbildīgais priekšsēdētāja vietnieks Tajāni,

par iestāžu attiecībām un administratīvajiem jautājumiem atbildīgais priekšsēdētāja vietnieks Šefčovičs,

par ekonomikas un monetārajām lietām un eiro atbildīgais priekšsēdētāja vietnieks Rēns,

par finanšu plānošanu un budžetu atbildīgais komisārs Levandovskis,

par patērētāju tiesību aizsardzības politiku atbildīgais komisārs Mimica.

Komisijas priekšsēdētājs ir nolēmis piešķirt šiem komisāriem vēlēšanu atvaļinājumu no 19. aprīļa līdz 25. maijam, izņemot priekšsēdētāja vietnieku Rēnu, kura vēlēšanu atvaļinājums sāksies 7. aprīlī. Kā paredzēts Rīcības kodeksā, šis atvaļinājums netiek apmaksāts un šajā laikā komisāri nedrīkst izmantot Komisijas cilvēkresursus vai materiālos resursus. Visi komisāri pēc vēlēšanu atvaļinājuma atsāks pildīt savus pienākumus Komisijā no 26. maija. Ievēlēšanas gadījumā tiem komisāriem, kuri izvēlēsies ieņemt savu vietu Eiropas Parlamentā, būs jāatkāpjas no sava amata Komisijā līdz jūnija beigām.

Priekšsēdētājs Barrozu ir arī izlēmis, kas būs politiskā līmenī īslaicīgi atbildīgs par to komisāru portfeļiem, kuri būs vēlēšanu atvaļinājumā. Viņa lēmumi ir šādi:

priekšsēdētājs uzņemsies atbildību par priekšsēdētāja vietnieka Šefčoviča portfeli – iestāžu attiecībām un administratīvajiem jautājumiem;

priekšsēdētāja vietnieks Kallass uzņemsies atbildību par Komisijas priekšsēdētāja vietnieka Rēna portfeli – ekonomikas un monetārajām lietām un eiro;

komisārs Piebalgs uzņemsies atbildību par komisāra Levandovska portfeli – finanšu plānošanu un budžetu;

komisārs Hāns uzņemsies atbildību par priekšsēdētāja vietnieces Redingas portfeli – tiesiskumu, pamattiesībām un pilsonību;

komisārs Barnjē uzņemsies atbildību par priekšsēdētāja vietnieka Tajāni portfeli – rūpniecību un uzņēmējdarbību;

komisārs Andors uzņemsies atbildību par komisāra Mimicas portfeli – patērētāju tiesību aizsardzības politiku.

Vēlēšanu atvaļinājuma laikā atvaļinājumā esošo komisāru kabineti un dienesti būs to komisāru pārraudzībā un strādās viņu labā, kuri īslaicīgi uzņemsies pašreizējā komisāra pienākumus.

Komisāru rīcības kodeksā arī paredzēti gadījumi, kad komisārs kandidē vēlēšanās, bet nav aktīvi iesaistīts kampaņā ("priekšsēdētājs, ņemot vērā konkrētos apstākļus..., lemj par to, vai plānotā līdzdalība vēlēšanu kampaņā ir saderīga ar komisāra pienākumu izpildi."). Šis ir tirdzniecības komisāra de Gihta gadījums. Karels de Gihts ir apņēmies aktīvi nepiedalīties kampaņā un turpināt pildīt komisāra amata pienākumus. Karels de Gihts ir arī publiski paziņojis, ka viņš ievēlēšanas gadījumā savu vietu Eiropas Parlamentā neieņems.

Kā paredzēts Pamatnolīgumā par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām (OV L 304, 2010. gada 20. novembris), priekšsēdētājs Barrozu informēja Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju par saviem iepriekš minētajiem lēmumiem attiecībā uz vēlēšanu atvaļinājumu. Ministru padomes prezidentūra arī ir informēta.

Vispārīga informācija

No 22. līdz 25. maijam Eiropas iedzīvotāji balsos jauna Eiropas Parlamenta ES mēroga vēlēšanās.

Kā paredzēts Komisāru rīcības kodeksā (C(2011)2904), komisāri "var būt politiski aktīvi". Ja viņi nolemj kandidēt vēlēšanās, viņi "informē priekšsēdētāju par savu nodomu piedalīties vēlēšanu kampaņā un par lomu, kāda viņiem paredzēta šajā kampaņā. Ja viņi vēlas aktīvi piedalīties vēlēšanu kampaņā, viņiem jāatsakās no darba Komisijā uz visu aktīvās iesaistīšanās laikposmu un vismaz kampaņas laikā."

Komisāru rīcības kodekss

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/pdf/code_conduct_en.pdf

Kontaktpersonas:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

Sabiedrībai: Europe Direct pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai pa e-pastu


Side Bar