Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. balandžio 2 d.

Komisijos pirmininkas J.M. Barroso skelbia, kad Europos Parlamento rinkimuose dalyvaus 7 Komisijos nariai, ir nustato Komisijos darbo tvarką rinkimų kampanijos metu

Šiandien Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso pranešė, kad rinkimuose dalyvaus 7 Komisijos nariai, iš jų 6 nariai išeis nemokamų atostogų dėl rinkimų, kad galėtų aktyviai dalyvauti rinkimų kampanijoje.

Apie ketinimą aktyviai dalyvauti EP rinkimų kampanijoje Komisijos Pirmininkui pranešė šie Komisijos nariai:

pirmininko pavaduotoja V. Reding, atsakinga už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę,

pirmininko pavaduotojas A. Tajani, atsakingas už pramonę ir verslumą,

pirmininko pavaduotojas M. Šefčovičius, atsakingas už institucijų ryšius ir administravimą,

pirmininko pavaduotojas O. Rehnas, atsakingas už ekonomiką, pinigų reikalus ir eurą,

Komisijos narys J. Lewandowskis, atsakingas už finansinį programavimą ir biudžetą,

Komisijos narys N. Mimica, atsakingas už vartotojų reikalų politiką.

Komisijos Pirmininkas nusprendė šiuos Komisijos narius išleisti nemokamų atostogų dėl rinkimų nuo balandžio 19 d. iki gegužės 25 d., išskyrus pirmininko pavaduotoją O. Rehną – jo nemokamos atostogos prasidės balandžio 7 d. Kaip nustatyta elgesio kodekse, šios atostogos dėl rinkimų yra nemokamos ir šiuo laikotarpiu Komisijos nariai negali naudotis Komisijos žmogiškaisiais ir materialiaisiais ištekliais. Visi nemokamas atostogas dėl rinkimų imantys Komisijos nariai vėl pradės eiti savo pareigas Komisijoje nuo gegužės 26 d. Jeigu bus išrinkti ir nuspręs tapti Europos Parlamento nariais, šie asmenys turės atsistatydinti iš Komisijos nario pareigų iki birželio pabaigos.

Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso taip pat nusprendė, kas politiniu lygmeniu laikinai perims dėl rinkimų į atostogas išleistų Komisijos narių portfelius. Komisijos Pirmininkas nusprendė taip:

Jis pats bus atsakingas už pirmininko pavaduotojo M. Šefčovičiaus institucijų ryšių ir administravimo portfelį.

Pirmininko pavaduotojas S. Kallas bus atsakingas už pirmininko pavaduotojo O. Rehno ekonomikos, pinigų reikalų ir euro portfelį.

Komisijos narys A. Piebalgas bus atsakingas už Komisijos nario J. Lewandowskio finansinio programavimo ir biudžeto portfelį.

Komisijos narys J. Hahnas bus atsakingas už pirmininko pavaduotojos V. Reding teisingumo, pagrindinių teisių ir pilietybės portfelį.

Komisijos narys M. Barnier bus atsakingas už pirmininko pavaduotojo A. Tajani pramonės ir verslumo portfelį.

Komisijos narys L. Andoras bus atsakingas už Komisijos nario N. Mimicos vartotojų reikalų politikos portfelį.

Rinkimų laikotarpiu nemokamų atostogų išleistų Komisijos narių kabinetai bus atskaitingi Komisijos nariams, laikinai atsakantiems už dabartinių Komisijos narių portfelius, ir atliks jų pavestus darbus.

Komisijos narių elgesio kodekse taip pat numatytas atvejis, kai Komisijos narys dalyvauja rinkimuose, tačiau nėra aktyvus rinkimų kampanijos dalyvis („Komisijos pirmininkas, atsižvelgdamas į ypatingas aplinkybes,... nusprendžia, ar numatomas dalyvavimas rinkimų kampanijoje yra suderinamas su Komisijos nario pareigomis.“). Toks yra už prekybą atsakingo Komisijos nario K. De Guchto atvejis. Komisijos narys K. De Guchtas įsipareigojo aktyviai rinkimų kampanijoje nedalyvauti ir toliau eiti savo Komisijos nario pareigas. Be to, Komisijos narys K. De Guchtas viešai pareiškė, kad jeigu bus išrinktas, Europos Parlamento nario vietos neužims.

Kaip numatyta Pagrindų susitarime dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių (2010 m. lapkričio 20 d. OL L 304), Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso apie pirmiau minėtus sprendimus dėl nemokamų atostogų dėl rinkimų pranešė Europos Parlamento Pirmininkui. Apie šiuos sprendimus taip pat buvo pranešta Ministrų Tarybai pirmininkaujančiai valstybei narei.

Pagrindiniai faktai

Gegužės 22–25 d. visoje ES vyks rinkimai į naująjį Europos Parlamentą.

Kaip nustatyta Komisijos narių elgesio kodekse (C(2011) 2904), Komisijos nariai gali būti politiškai aktyvūs. Nusprendę dalyvauti rinkimuose, jie praneša Komisijos pirmininkui apie ketinimą dalyvauti rinkimų kampanijoje ir tai, kokį vaidmenį toje kampanijoje jie numato atlikti. Ketinantieji kampanijoje dalyvauti aktyviai turi pasitraukti iš Komisijoje einamų pareigų visu aktyvaus dalyvavimo laikotarpiu ir bent jau tol, kol vyksta kampanija.

Komisijos narių elgesio kodeksas

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/pdf/code_conduct_en.pdf

Asmenys ryšiams:

Pia Ahrenkilde Hansen, tel. +32 2 2953070

Natasja Bohez Rubiano, tel. +32 2 2966470

Visuomenei: Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 arba e. paštas


Side Bar