Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 2. huhtikuuta 2014

Seitsemän komissaaria ehdokkaina Euroopan parlamentin vaaleissa

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso on tänään ilmoittanut, että seitsemän hänen komissionsa jäsentä on ehdokkaina Euroopan parlamentin vaaleissa.

Kuusi näistä seitsemästä on ilmoittanut puheenjohtajalle ottavansa vapaata tehtävistään osallistuakseen aktiivisesti vaalikampanjaan:

Varapuheenjohtaja Viviane Reding (oikeus-, perusoikeus- ja kansalaisuusasiat)

Varapuheenjohtaja Antonio Tajani (teollisuus- ja yrittäjyysasiat)

Varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič (institutionaaliset suhteet ja hallinto)

Varapuheenjohtaja Olli Rehn (talous- ja raha-asiat ja euro)

Komissaari Janusz Lewandowski (rahoitussuunnittelu ja budjetti)

Komissaari Neven Mimica (kuluttajapolitiikka).

Puheenjohtaja Barroso on myöntänyt varapuheenjohtaja Rehnille vaalivapaata 7. huhtikuuta alkaen ja muille 19. huhtikuuta alkaen. Kaikki kuusi palaavat komission aktiiviseen palvelukseen 26. toukokuuta. Komission jäsenten toimintasääntöjen mukaan vaalivapaa on palkatonta, eivätkä komission jäsenet saa käyttää sen aikana komission henkilökuntaa tai aineellisia resursseja. Jos komission jäsen valitaan Euroopan parlamenttiin ja hän päättää ottaa vastaan paikkansa, hänen on erottava komissiosta kesäkuun loppuun mennessä.

Puheenjohtaja Barroso on myös päättänyt sijaisista, jotka ottavat tilapäisesti poliittisen vastuun vaalivapaalla olevien komission jäsenten tehtävistä:

Puheenjohtaja Barroso vastaa institutionaalisista suhteista ja hallinnosta (varapuheenjohtaja Šefčovičin salkku)

Varapuheenjohtaja Siim Kallas vastaa talous- ja raha-asioista ja eurosta (varapuheenjohtaja Rehnin salkku)

Komissaari Andris Piebalgs vastaa rahoitussuunnittelusta ja budjetista (komissaari Lewandowskin salkku)

Komissaari Johannes Hahn vastaa oikeus-, perusoikeus- ja kansalaisuusasioista (varapuheenjohtaja Redingin salkku)

Komissaari Michel Barnier vastaa teollisuus- ja yrittäjyysasioista (varapuheenjohtaja Tajanin salkku)

Komissaari László Andor vastaa kuluttajapolitiikasta (komissaari Mimican salkku).

Vaalivapaalla olevien komission jäsenten kabinetit ja muut heidän alaisensa yksiköt raportoivat ja työskentelevät tänä aikana heidän sijaisilleen.

Komission jäsenten toimintasäännöissä määrätään myös siitä mahdollisuudesta, että komission jäsen asettuu ehdolle, mutta ei osallistu vaalikampanjaan ("puheenjohtaja ottaa huomioon erityistilanteen ja päättää, onko suunniteltu osallistuminen sopusoinnussa komission jäsenen tehtävien hoitamisen kanssa".) Tällainen on kauppapolitiikasta vastaavan komissaari Karel De Guchtin tilanne. De Gucht on ilmoittanut julkisesti, että hän ei ota vastaan paikkaa Euroopan parlamentissa, vaikka hänet valittaisiin.

Puheenjohtaja Barroso on ilmoittanut Euroopan parlamentin puhemiehelle komission jäsenten vaalivapaita koskevasta päätöksestään, kuten Euroopan parlamentin ja komission välisiä suhteita sääntelevässä puitesopimuksessa (EUVL L 304, 20.11.2010) määrätään. Päätöksestä on ilmoitettu myös ministerineuvostolle.

Taustaa:

Eurooppalaiset äänestävät EU:n laajuisesti 22. ja 25. toukokuuta 2014 välisenä aikana järjestettävissä Euroopan parlamentin vaaleissa.

Kuten komission jäsenten toimintasäännöissä (C(2011) 2904) todetaan, komission jäsenet "saavat olla poliittisesti aktiivisia". Jos he päättävät asettua ehdolle, heidän "on ilmoitettava puheenjohtajalle aikomuksestaan osallistua vaalikampanjaan ja siitä, millaiseksi he odottavat roolinsa muodostuvan kampanjassa. Jos he aikovat osallistua vaalikampanjaan aktiivisesti, heidän on pidättäydyttävä ottamasta osaa komission työhön koko sen ajan, jona he tekevät aktiivista vaalityötä, ja vähintään koko kampanjan ajan".

Komission jäsenten toimintasäännöt:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/pdf/code_conduct_en.pdf

Yhteyshenkilöt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32-2) 295 30 70

Natasja Bohez Rubiano (+32-2) 296 64 70

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar