Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelser

Bruxelles, den 2. april 2014

José Manuel Barroso meddeler, at 7 kommissærer stiller op til valget til Europa-Parlamentet og offentliggør i den forbindelse en midlertidig arbejdsdeling for kommissærerne under valgkampen

Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, bekendtgjorde i dag, at 7 kommissærer stiller op til valget, og at 6 andre tager valgorlov for at deltage aktivt i valgkampen.

Følgende medlemmer af Kommissionen har meddelt formanden, at de agter at deltage aktivt i valgkampen i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet:

 1. Næstformand Viviane Reding, hvis ansvarsområder er retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab

 2. Næstformand Antonio Tajani, hvis ansvarsområder er erhvervsliv og iværksætteri

 3. Næstformand Maroš Šefčovič, hvis ansvarsområder er interinstitutionelle forbindelser og administration

 4. Næstformand Olli Rehn, hvis ansvarsområder er økonomiske og monetære anliggender og euroen

 5. Kommissær Janusz Lewandowski, hvis ansvarsområder er finansiel programmering og budget

 6. Kommissær Neven Mimica, hvis ansvarsområde er forbrugerpolitikken.

Europa-Kommissionens formand har besluttet at bevillige disse kommissærer orlov mellem den 19. april og den 25. maj med undtagelse af Olli Rehn, hvis valgorlov begynder den 7. april. Som fastsat i adfærdskodeksen er orloven uden løn, og i løbet af denne periode må kommissærerne hverken anvende Kommissionens personaleressourcer eller dens materielle ressourcer. Alle kommissærer, der er på valgorlov, genoptager deres arbejde i Kommissionen den 26. maj. De kommissærer, der eventuelt vælges, og som beslutter at indlede et mandat i Europa-Parlamentet, vil skulle træde tilbage som kommissærer senest ved udgangen af juni.

José Manuel Barroso har også besluttet, hvem der midlertidigt vil have det politiske ansvar for porteføljerne for de kommissærer, som er på valgorlov:

 1. Formanden overtager selv ansvaret for porteføljen for næstformand Maroš Šefčovič, hvis ansvarsområder er interinstitutionelle forbindelser og administration

 2. Næstformand Siim Kallas overtager ansvaret for porteføljen for næstformand Olli Rehn, hvis ansvarsområder er økonomiske og monetære anliggender og euroen

 3. Kommissær Andris Piebalgs overtager ansvaret for porteføljen for kommissær Janusz Lewandowski, hvis ansvarsområder er finansiel programmering og budget

 4. Kommissær Johannes Hahn overtager ansvaret for porteføljen for næstformand Viviane Reding, hvis ansvarsområder er retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab

 5. Kommissær Michel Barnier overtager ansvaret for porteføljen for næstformand Antonio Tajani, hvis ansvarsområder er erhvervsliv og iværksætteri

 6. Kommissær László Andor overtager ansvaret for porteføljen for kommissær Neven Mimica, hvis ansvarsområde er forbrugerpolitik.

Under valgorloven vil kabinetterne og tjenestegrenene for de kommissærer, der er på orlov, rapportere til og arbejde for de kommissærer, der midlertidigt overtager ansvaret for de nuværende kommissærers porteføljer.

Kommissærernes adfærdskodeks fastsætter også regler for tilfælde, hvor en kommissær stiller op til valg, men ikke er aktiv i valgkampen (f.eks. træffer formanden under hensyntagen til omstændighederne afgørelse om, hvorvidt den påtænkte deltagelse i valgkampen er forenelig med kommissærens varetagelse af sit embede). Dette er tilfældet for kommissær Karel de Gucht, hvis ansvarsområde er handel. Karel de Gucht har bekendtgjort, at han ikke deltager aktivt i valgkampen og fortsat vil varetage sit embede som kommissær. De Gucht har også erklæret offentligt, at han ikke vil indlede et mandat i Europa-Parlamentet, hvis han skulle blive valgt.

Som fastsat i rammeaftalen mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen (EUT L 304 af 20. november 2010) har José Manuel Barroso informeret Europa-Parlamentets formand om de ovennævnte beslutninger om valgorloven. Formandskabet for Ministerrådet er også blevet informeret.

Baggrund:

Der afholdes valg til Europa-Parlamentet mellem den 22. og 25. maj i hele EU.

Som fastsat i adfærdskodeksen for kommissærer (C(2011) 2904) kan kommissærerne være politisk aktive. Hvis de beslutter at stille op til valg, skal de informere Kommissionens formand om deres påtænkte deltagelse i en valgkamp og om, hvilken rolle de forventer at spille i denne valgkamp. Hvis de agter at spille en aktiv rolle i valgkampen, skal de indstille deres arbejde i Kommissionen i hele den periode, hvor de deltager aktivt i valgkampen, og som et minimum under hele valgkampen.

Adfærdskodeks for kommissærer:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/pdf/code_conduct_en.pdf

Henvendelser fra pressen:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

Henvendelser fra borgerne: Europe Direct på telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. e­mail


Side Bar