Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 2. dubna 2014

Předseda Barroso oznámil jména 7 komisařů, kteří kandidují ve volbách do Evropského parlamentu, a stanovil jim pracovní podmínky po dobu kampaně

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso dnes oznámil, že sedm komisařů bude kandidovat ve volbách a že si šest z nich bere neplacené volno, aby se mohli aktivně zapojit do předvolební kampaně.

O svém záměru aktivně se účastnit volební kampaně do EP informovali předsedu Komise tito komisaři:

Viviane Redingová, místopředsedkyně Komise odpovědná za spravedlnost, základní práva a občanství,

Antonio Tajani, místopředseda pro průmysl a podnikání,

Maroš Šefčovič, místopředseda pro interinstitucionální vztahy a administrativu,

Olli Rehn, místopředseda pro hospodářské a měnové záležitosti a euro,

Janusz Lewandowski, komisař pro finanční plánování a rozpočet,

Neven Mimica, komisař pro ochranu spotřebitelů.

Předseda Komise se rozhodl udělit těmto komisařům ve dnech 19. dubna až 25. května zvláštní volno na volby. Výjimkou je místopředseda Komise Rehn, který toto volno nastupuje již 7. dubna. Podle kodexu chování komisařů je volno na volby neplacené a komisaři nesmějí v jeho průběhu využívat lidských ani hmotných zdrojů Komise. K výkonu pracovních povinností v Komisi se všichni tito komisaři vrátí 26. května. Ti z nich, kteří ve volbách uspějí a rozhodnou se přijmout křeslo v Evropském parlamentu, budou muset svou funkci v Komisi do konce června složit.

Předseda Komise Barroso dále rozhodl o osobách, které za portfeje komisařů nastupujících volební volno dočasně převezmou politickou odpovědnost:

Sám předseda převezme odpovědnost za portfolio Maroše Šefčoviče, místopředsedy Komise odpovědného za interinstitucionální vztahy a administrativu.

Místopředseda Kallas převezme portfolio Olliho Rehna, místopředsedy pro hospodářské a měnové záležitosti a euro.

Komisař Piebalgs převezme portfolio Janusze Lewandowského, komisaře pro finanční plánování a rozpočet.

Komisař Hahn převezme portfolio Viviane Redingové, místopředsedkyně pro spravedlnost, základní práva a občanství.

Komisař Barnier převezme portfolio Antonia Tajaniho, místopředsedy pro průmysl a podnikání.

Komisař Andor převezme portfolio Nevena Mimici, komisaře pro ochranu spotřebitelů.

Na tyto dočasně pověřené komisaře přechází po dobu předvolebního volna jejich kolegů kromě odpovědnosti za portfolia i odpovědnost za příslušné kabinety a služby.

Kodex chování komisařů pamatuje i na případy, kdy komisař kandiduje ve volbách, ale volební kampaně se aktivně neúčastní („předseda s přihlédnutím ke zvláštním okolnostem ... rozhodne o tom, je-li zamýšlená účast v předvolební kampani slučitelná s výkonem funkce komisaře“). Tento případ se týká Karla De Guchta, komisaře pro obchod, který se zavázal, že se nebude aktivně zapojovat do volební kampaně a bude nadále plnit své služební povinnosti komisaře. Komisař dále veřejně prohlásil, že mandát v Evropském parlamentu v případě zvolení nepřijme.

Předseda Komise Barroso o svém rozhodnutí poskytnout volno na volby vyrozuměl předsedu Evropského parlamentu, jak mu ukládá rámcová dohoda o vztazích mezi oběma orgány (Úř. věst. L 304, 20. listopadu 2010). Informováno bylo i předsednictví Rady ministrů.

Obecné souvislosti:

Ve dnech 22.–25. května budou Evropané hlasovat v celounijních volbách do nového Evropského parlamentu.

Podle Kodexu chování komisařů (C(2011) 2904) jsou komisaři „oprávněni být politicky činní“. Pokud se rozhodnou kandidovat ve volbách, „musí předsedu Komise informovat o svém úmyslu účastnit se volební kampaně a o úloze, kterou podle svého očekávání budou v kampani hrát. Mají-li v úmyslu hrát v předvolební kampani aktivní úlohu, musí výkon své funkce v Komisi pozastavit po celou dobu svého aktivního politického zapojení, alespoň však po dobu trvání kampaně.“

Kodex chování komisařů:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/pdf/code_conduct_en.pdf

Kontaktní osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)

Pro veřejnost: služba Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e­-mailem


Side Bar