Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 2 април 2014 г.

Председателят Барозу обявява, че 7 комисари ще са кандидати в изборите за Европейски парламент, и определя съответни мерки за времетраенето на кампанията

Председателят на Европейската комисия Барозу обяви днес, че 7 членове на Комисията ще бъдат кандидати в изборите и че 6 от тях ще ползват отпуск по тази причина, за да могат да участват активно в предизборната кампания.

Следните членове на Комисията са уведомили председателя за намерението си да участват активно в предизборната кампания за Европейски парламент:

Заместник-председателят Рединг, отговаряща за правосъдието, основните права и гражданството;

Заместник-председателят Таяни, отговарящ за промишлеността и предприемачеството;

Заместник-председателят Шефчович, отговарящ за междуинституционалните отношения и администрацията;

Заместник-председателят Рен, отговарящ за икономическите и паричните въпроси и еврото;

Комисар Левандовски, отговарящ за финансовото планиране и бюджета;

Комисар Мимица, отговарящ за политиката за потребителите.

Председателят реши да позволи на тези комисари да ползват отпуск за участие в избори между 19 април и 25 май, с изключение на заместник-председателя Рен, чийто отпуск ще започне на 7 април. В съответствие с предвиденото в Кодекса за поведение този отпуск е неплатен и през въпросния период членовете на Комисията не могат да използват човешки или материални ресурси на Комисията. Всички комисари в отпуск за участие в изборите отново ще поемат задълженията си в Комисията от 26 май. Ако бъдат избрани, комисарите, които решат да заемат своето място в Европейския парламент, ще трябва да подадат оставка от Комисията до края на месец юни.

Председателят Барозу също така посочи лицата, които временно ще отговарят на политическо равнище за портфейлите на членовете на Европейската комисия, които ще бъдат в отпуск за участие в изборите. Той реши следното:

Председателят ще поеме отговорност за портфейла на заместник-председателя Шефчович (междуинституционални отношения и администрация);

Заместник-председателят Калас ще поеме отговорност за портфейла на заместник-председателя Рен (икономически и парични въпроси и еврото);

Комисар Пиебалгс ще поеме отговорност за портфейла на комисар Левандовски (финансово планиране и бюджет);

Комисар Хаан ще поеме отговорност за портфейла на заместник-председателя Рединг (правосъдие, основни права и гражданство);

Комисар Барние ще поеме отговорност за портфейла на заместник-председателя Таяни (промишленост и предприемачество);

Комисар Андор ще поеме отговорност за портфейла на комисар Мимица (политика за потребителите);

Докато тече отпускът за участие в изборите, кабинетите и службите на комисарите в отпуск ще са на подчинение на комисарите, поели временно отговорност за портфейла на съответния комисар, и ще работят за тях.

В Кодекса за поведение на членовете на Комисията се предвиждат също така случаи, при които член на Комисията се кандидатира в избори, но не участва активно в предизборната кампания („Председателят, като взема предвид конкретните обстоятелства... решава дали планираното участие в предизборната кампания е съвместимо с изпълнението на служебните задължения на комисаря“). Такъв е случаят с комисар Де Гухт, отговарящ за търговията. Комисар Де Гухт е поел ангажимента да не участва активно в кампанията и ще продължи да изпълнява задълженията си като член на Комисията. Той също така публично заяви, че няма да стане член на Европейския парламент, в случай че бъде избран.

В съответствие с предвиденото в Рамковото споразумение между Европейския парламент и Европейската комисия (ОВ L 304, 20.11.2010 г.) председателят Барозу информира председателя на Европейския парламент за горепосочените си решения относно отпуска за участие в избори. Председателството на Съвета също бе информирано.

Контекст:

Между 22 и 25 май европейците в целия ЕС ще гласуват на избори за нов Европейски парламент.

Както е предвидено в Кодекса за поведение на комисарите (C(2011)2904), членовете на Комисията „могат да са политически активни“. Ако решат да се кандидатират в избори, те „информират председателя за намерението си да участват в предизборна кампания и за ролята, която очакват да играят в тази кампания. Ако възнамеряват да играят активна роля в предизборната кампания, те трябва да се оттеглят от работата на Комисията за целия период на активно участие и най-малко за времетраенето на кампания“.

Кодекс за поведение на членовете на Комисията:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/pdf/code_conduct_en.pdf

За контакти:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar