Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 3 april 2014

Copernicus-satellit för jordobservation är redo att skjutas upp

EU-kommissionen ser fram emot uppskjutningen av Sentinel 1A, den första satelliten särskilt avsedd för Copernicus, den 3 april från den europeiska rymdhamnen i Franska Guyana. Uppskjutningen planeras till kl. 23.02 västeuropeisk tid (in live: http://www.esa.int/spaceinvideos/ESA_Live).

EU:s jordobservationsprogram Copernicus ska regelbundet observera och övervaka Jordens egenskaper, atmosfär, hav och kontinenter, och ge tillförlitlig, kontrollerad och kvalitetssäkrad information till stöd för en rad tillämpningar och beslut på miljö- och säkerhetsområdet (MEMO/14/251). Uppskjutningen är ett viktigt etappmål för Copernicus i och med att jordobservationsdata från Sentinel blir omedelbart tillgängliga för de operativa tjänsterna.

Copernicus ska bidra med jordobservationsdata till det viktiga arbetet att övervaka vår miljö och vår säkerhet. Data från satelliten kan ligga till grund för avsevärda framsteg inom sjöfartssäkerhet, övervakning av klimatförändringar samt nödinsatser och räddningstjänst.

– Rymden är något som EU satsar på. Budgeten för EU:s två stora rymdprogram Copernicus och Galileo är nu tryggad för de närmaste sju åren. Nästan 12 miljarder euro kommer att investeras i rymdteknik. Det är mitt mål att se till att budgeten kommer allmänheten i EU till nytta genom de många fördelar som rymdprogrammen erbjuder, säger näringskommissionär Antonio Tajani (@AntonioTajaniEU).

Sentinel 1

Sentinel 1 är det första av sex uppdrag i Copernicus. Sentinel 1 består av två satelliter i polär omloppsbana, Sentinel 1A och Sentinel 1B, i samma banplan. De är i drift dygnet runt och levererar bilder med syntetisk aperturradar.

Sentinel 1A har fyra bildlägen med olika upplösning (ned till 10 m) och täckning (upp till 250 km) som erbjuder tillförlitlig och kontinuerlig övervakning av stora områden. Den är konstruerad för att fungera på ett förprogrammerat sätt och ta bilder av alla kontinenter, kustområden och farleder med hög upplösning, medan världshaven täcks mer översiktligt. Det är en förutsättning för den tillförlitlighet som operativa tjänster kräver, och ger även konsekventa långsiktiga databaser för tillämpningar som kräver långa tidsserier.

Sentinel 1A kan bl.a. understödja följande tillämpningar:

  • Övervakning av havsis och arktisk miljö.

  • Övervakning av havsmiljön, bl.a. av oljespill och spårning av fartyg för sjöfartssäkerheten.

  • Övervakning av rörelser i land.

  • Övervakning av landytor: skogar, vattendrag och mark, hållbart jordbruk.

  • Kartering till stöd för humanitärt bistånd i krislägen.

  • Klimatövervakning.

Förordningen om Copernicus

EU:s ministerråd och Europaparlamentet har redan nått en politisk överenskommelse om Copernicusförordningen, där programmets mål, styrformer och finansiering (ca 4,3 miljarder euro) fastställs för perioden 2014–2020.

Copernicusprogrammet öppnar affärsmöjligheter

Copernicus kommer också att hjälpa de europeiska företagen att skapa nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter, nämligen tjänster för framtagning och spridning av miljödata, och att stödja rymdindustrin i sig. Indirekt kommer också många andra ekonomiska sektorer att kunna dra nytta av korrekta och tillförlitliga jordobservationsdata, t.ex. transportnäringen, olje- och gasutvinningen, försäkringsbranschen och jordbruket.

Undersökningar visar att Copernicus skulle kunna leda till ekonomiska vinster på ca 30 miljarder euro och skapa omkring 50 000 arbetstillfällen i Europa fram till 2030. Den öppna spridningen av Copernicusdata och informationen genom dess tjänster kommer dessutom att hjälpa enskilda medborgare, företag, forskare och politiska beslutsfattare att beakta miljöaspekten i all sin verksamhet och allt beslutsfattande.

Redan idag stimulerar rymdverksamheten utvecklingen av en marknad för satellitrelaterade produkter och tjänster som ger de högkvalificerade jobb som vårt näringsliv behöver för att kunna blomstra nu och i framtiden.

Läs mer:

IP/14/78 Eurobarometerundersökning om EU-medborgarnas inställning till rymdverksamhet

http://copernicus.eu

Copernicus på Europa

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar