Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 3 kwietnia 2014 r.

Obserwacja Ziemi: satelita programu Copernicus gotowy do startu

Komisja Europejska z niecierpliwością oczekuje wyniesienia na orbitę satelity Sentinel 1A, pierwszego satelity programu Copernicus. Ma to nastąpić 3 kwietnia z Europejskiego Portu Kosmicznego w Gujanie Francuskiej. Start rakiety nośnej z satelitą zaplanowano na godz. 23.02 czasu warszawskiego i będzie można go oglądać na żywo w internecie: http://www.esa.int/spaceinvideos/ESA_Live

Copernicus, unijny program obserwacji Ziemi, zapewni regularne monitorowanie podsystemów Ziemi: atmosfery, oceanów i powierzchni kontynentów, dostarczając wiarygodnych i zweryfikowanych informacji o gwarantowanej jakości na potrzeby szerokiej gamy zastosowań i podejmowania decyzji dotyczących środowiska i bezpieczeństwa (MEMO/14/251). Umieszczenie satelity Sentinel 1A na orbicie to kamień milowy w rozwoju programu Copernicus. Odpowiednie dane pochodzące z obserwacji Ziemi będą przekazywane na potrzeby usług operacyjnych niemal w czasie rzeczywistym.

Dostarczając informacji pochodzących z obserwacji Ziemi, program Copernicus przyczyni się do realizacji ważnego zadania, jakim jest monitorowanie naszego środowiska naturalnego i stanu bezpieczeństwa. Dane dostarczone przez tego satelitę umożliwią poczynienie znacznych postępów w poprawie bezpieczeństwa morskiego, monitorowaniu zmian klimatu i w zapewnianiu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani (@AntonioTajaniEU), odpowiedzialny za politykę w dziedzinie przemysłu i przedsiębiorczości, stwierdził: „Przestrzeń kosmiczna to dla Unii Europejskiej kwestia priorytetowa, zatwierdzony został już budżet na obydwa sztandarowe programy kosmiczne UE, Copernicus i Galileo, na kolejne siedem lat. Zainwestujemy prawie 12 mld euro w technologie kosmiczne. Dla mnie priorytetem jest zagwarantowanie, by działania finansowane z tego budżetu pomnożyły korzyści, jakie programy kosmiczne mogą przynieść obywatelom UE”.

Sentinel-1

Sentinel-1 jest pierwszą z sześciu misji w ramach inicjatywy Copernicus. Misja Sentinel-1 polega na umieszczeniu na orbicie okołobiegunowej konstelacji dwóch satelitów, Sentinel-1A i Sentinel-1B, o wspólnej płaszczyźnie orbity, działających przez całą dobę i dokonujących obrazowania przy użyciu radaru z syntezą apertury (SAR).

Sentinel-1A może pracować w czterech trybach obrazowania o różnej rozdzielczości (do 10 m) i zasięgu (do 250 km), zapewniając niezawodne i regularne monitorowanie rozległej przestrzeni. Satelita ten zaprojektowany został do pracy w odpowiednio zaprogramowanym trybie, umożliwiającym wysokiej rozdzielczości obrazowanie wszystkich obszarów lądowych, stref przybrzeżnych i szlaków żeglugowych na Ziemi, a także obrazowanie powierzchni mórz i oceanów. Zapewnia to niezbędną w przypadku usług operacyjnych niezawodność działania i pozwala na tworzenie spójnego długoterminowego archiwum danych na użytek zastosowań wymagających długich szeregów czasowych.

Sentinel-1A posłuży między innymi do:

monitorowania pokrywy lodowej na morzach i środowiska Arktyki;

obserwacji środowiska morskiego, w tym monitorowania wycieków ropy i wykrywania statków w ramach zapewniania bezpieczeństwa na morzu;

monitorowania zagrożeń związanych z ruchami powierzchni ziemi, takimi jak osuwiska;

odwzorowywania powierzchni lądowej na potrzeby monitorowania stanu lasów, zasobów wody i gleb oraz zrównoważonego rolnictwa;

tworzenia map na potrzeby pomocy humanitarnej w sytuacjach kryzysowych;

monitorowania klimatu.

Rozporządzenie dotyczące programu Copernicus

W rozporządzeniu dotyczącym programu Copernicus, co do którego osiągnięto już porozumienie polityczne między Radą Ministrów UE i Parlamentem Europejskim, określono cele, sposób zarządzania i finansowanie programu (przewidziany budżet to ok. 4,3 mld euro) na lata 2014-2020.

Copernicus otwiera możliwości dla przedsiębiorstw

Program Copernicus przyczyni się również do tworzenia przez przedsiębiorstwa w Europie nowych miejsc pracy i przyniesie nowe możliwości biznesowe, między innymi w postaci usług w zakresie gromadzenia i rozpowszechniania danych na temat środowiska, wspomoże on również rozwój samego przemysłu kosmicznego. Wiele innych gałęzi gospodarki, takich jak sektor transportu, wydobycia ropy naftowej i gazu, ubezpieczeń i rolnictwa, skorzysta pośrednio z precyzyjnych i wiarygodnych danych pochodzących z obserwacji Ziemi.

Jak wynika z przeprowadzonych analiz, program Copernicus może przynieść korzyści finansowe w wysokości około 30 mld euro i przyczynić się do stworzenia około 50 tys. miejsc pracy w Europie do 2030 r. Ponadto przyjęty w ramach programu Copernicus system rozpowszechniania danych i świadczenia usług informacyjnych na zasadzie otwartego dostępu pomoże obywatelom, przedsiębiorcom, naukowcom i decydentom w uwzględnieniu wymiaru środowiskowego we wszystkich ich działaniach i w procesie podejmowania decyzji.

Już dziś działania w przestrzeni kosmicznej wspierają rozwój rynku produktów i usług opartych na technologii satelitarnej, zapewniając zatrudnienie wysoko wykwalifikowanym pracownikom, których nasz przemysł potrzebuje, by dobrze prosperować.

Dodatkowe informacje:

IP/14/78 o badaniach Eurobarometru na temat stosunku Europejczyków do działań w przestrzeni kosmicznej

http://copernicus.eu

Program Copernicus w witrynie Europa

Kontakt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar