Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 3. aprīlī

Zemes novērošana: “Copernicus” satelīts gatavs startam

Eiropas Komisija gatavojas programmas “Copernicus” pirmā satelīta “Sentinel-1A” palaišanai 3. aprīlī no Eiropas kosmodroma Francijas Gviānā. Starts ir paredzēts plkst. 23:02 pēc Briseles laika (in live: http://www.esa.int/spaceinvideos/ESA_Live).

Ar ES Zemes novērošanas programmu “Copernicus” varēs regulāri novērot un pārraudzīt Zemes apakšsistēmas (atmosfēru, okeānus un kontinentālās virsmas) un iegūt ticamus, apstiprinātus un drošus datus, kas noderēs dažādiem mērķiem vides un drošības jomā un lēmumu pieņemšanā (informatīvais paziņojums MEMO/14/251). Šī palaišana ir nozīmīgs programmas pavērsiens. Tiks iegūti īpaši dati, kurus nekavējoties varēs izmantot operatīvie dienesti.

Programma “Copernicus” ar Zemes novērošanas datiem palīdzēs veikt tik svarīgos mūsu vides novērošanas un drošības uzdevumus. Šī satelīta sniegtie dati ļaus ievērojami uzlabot jūras satiksmes drošību, klimata pārmaiņu monitoringu un atbalsta sniegšanu avārijās un krīzes situācijās.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni (@AntonioTajaniEU), kas atbildīgs par rūpniecību un uzņēmējdarbību, saka: “Kosmoss ir ES prioritāte. Abām ES vadošajām programmām “Copernicus” un “Galileo” ir nodrošināts budžets turpmākajiem septiņiem gadiem. Kosmosa tehnoloģijās tiks ieguldīti gandrīz 12 miljardi eiro. Mana prioritāte ir gādāt, lai šis budžets palīdzētu daudzkāršot labumu, ko ES iedzīvotājiem nesīs mūsu kosmosa programmas.”

Sentinel-1

“Sentinel-1” ir pirmā no sešām misijām “Copernicus” iniciatīvā. Tajā ir divi satelīti “Sentinel-1A” un “Sentinel-1B”, kuri riņķo vienā un tajā pašā polārajā orbītā un cauru diennakti uztver attēlus ar sintētiskās diafragmas radaru.

“Sentinel-1A” darbojas četros attēlveidošanas režīmos ar dažādu izšķirtspēju (līdz pat 10 m) un pārklājumu (līdz 250 km), piedāvājot uzticamu un ilgtspējīgu plašas teritorijas pārraudzību. Tas ir ieprogrammēts tā, lai veidotu augstas izšķirtspējas attēlus par visām pasaules sauszemes masām, piekrastes zonām un kuģošanas ceļiem, arī atklātā jūrā. Tādā veidā tiek garantēta uzticamība, kas nepieciešama operatīvajiem dienestiem, un veidots ilgtermiņa datu arhīvs tādiem lietojumiem, kuri atkarīgi no ilgām laika rindām.

“Sentinel-1A” pakalpojumus var izmantot šādiem mērķiem:

lai novērotu jūras ledus zonas un Arktikas vidi;

lai uzraudzītu jūras vidi, piemēram, naftas noplūdes un kuģu lokalizāciju jūras satiksmes drošības labad;

lai novērotu Zemes garozas kustības risku;

lai kartografētu Zemes virsmu: mežus, ūdeņus, augsni, lauksaimniecību;

lai kartografētu humāno palīdzību krīzes situācijās;

lai novērotu klimatu.

Regula

“Copernicus” regulā, par kuru jau ir panākta politiska vienošanās starp ES Ministru padomi un Eiropas Parlamentu, ir noteikti “Copernicus” mērķi, pārvaldība un finansējums (ap 4,3 miljardiem eiro) laikam no 2014. līdz 2020. gadam.

Paveras darījumdarbības iespējas

“Copernicus” arī palīdzēs Eiropas uzņēmumiem radīt jaunas darbvietas un darījumdarbības iespējas, proti, vides datu sagatavošanas un izplatīšanas pakalpojumus, kā arī atbalstīs pašu kosmosa nozari. Precīzus un ticamus Zemes novērošanas datus netieši varēs izmantot arī citas ekonomikas nozares, piemēram, transports, nafta un gāze, apdrošināšana un lauksaimniecība.

Pētījumi liecina, ka līdz 2030. gadam “Copernicus” Eiropā varētu radīt aptuveni 30 miljardus eiro peļņu un ap 50 000 darbvietu. Tā kā “Copernicus” dati un pakalpojumu informācija būs pieejama atklātībā, iedzīvotāji, uzņēmumi, pētnieki un politikas veidotāji visā savā darbībā un lēmumu pieņemšanā varēs ņemt vērā vides aspektu.

Jau patlaban darbības kosmosā palīdz attīstīt ar satelītiem saistītu preču un pakalpojumu tirgu, nodarbinot augsti kvalificētus speciālistus, kas mūsu nozarē būs vajadzīgi, lai tā plauktu un attīstītos.

Plašāka informācija

IP/14/78 Eirobarometra aptauja par ES iedzīvotāju attieksmi pret darbību kosmosā

http://copernicus.eu

“Copernicus” portālā “Europa”

Kontaktpersonas:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52), tviterī: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar