Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. balandžio 3 d.

Žemės stebėsena. Programos „Copernicus“ palydovas parengtas startui

Europos Komisija nekantriai laukia „Sentinel 1A“ – pirmojo programos „Copernicus“ palydovo – paleidimo iš Europos kosmodromo Prancūzijos Gvianoje. Jis numatytas balandžio 3 d. 23.02 val. Briuselio laiku (in live: http://www.esa.int/spaceinvideos/ESA_Live).

Pagal „Copernicus“, ES Žemės stebėsenos programą, bus užtikrinta nuolatinė Žemės posistemių, atmosferos, vandenynų ir žemynų paviršių stebėsena ir bus teikiama patikima, patvirtinta ir užtikrinta informacija, kuria paremtos įvairios aplinkos ir saugumo sričių prietaikos ir sprendimai (MEMO/14/251). Šis paleidimas yra itin svarbus programos „Copernicus“ etapas. Žemės stebėjimo duomenis nedelsiant bus galima naudoti operatyvinėms paslaugoms teikti.

Remiantis pagal „Copernicus“ teikiamais Žemės stebėsenos duomenimis, bus lengviau vykdyti pagrindines aplinkos ir saugumo stebėsenos užduotis. Naudojantis iš šio palydovo gautais duomenimis bus padaryta didelė pažanga gerinant laivybos saugumą, klimato kaitos stebėseną ir teikiant pagalbą ekstremaliosios situacijos arba krizių atvejais.

Už pramonę ir verslumą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani (@AntonioTajaniEU) sakė: „Kosmosas yra vienas iš Sąjungos prioritetų; abiems Europos pavyzdinėms kosmoso srities programoms – „Copernicus“ ir „Galileo“ – skirtas kitų septynerių metų biudžetas yra patvirtintas. Į kosmoso technologijas bus investuota beveik 12 mlrd. eurų. Svarbiausias mano tikslas – užtikrinti, kad šios investicijos padidintų naudą, kurią Europos piliečiai gaus iš mūsų kosmoso programų.

„Sentinel 1“:

„Sentinel-1“ yra pirmoji iš šešių misijų, vykdomų įgyvendinant iniciatyvą „Copernicus“. Misiją „Sentinel-1“ sudaro dviejų poliarinės orbitos palydovų „Sentinel-1A“ ir „Sentinel-1B“ sistema. Šie palydovai dalijasi ta pačia orbitos plokštuma, veikia ištisą parą ir perduoda sintezuotosios apertūros radaro (SAR) vaizdus.

„Sentinel-1A“ vaizdus gauna keturiais būdais. Šių vaizdų skiriamoji geba (iki 10 m) ir aprėptis (iki 250 km) skirtinga, ją naudojant vykdoma patikima ir pakartotinė didelių plotų stebėsena. Palydovo veikimo režimas iš anksto užprogramuotas taip, kad būtų galima gauti bendrus didelės skiriamosios gebos sausumos, pakrančių zonų ir laivybos maršrutų vaizdus, apimančius pasaulinį vandenyną. Taip užtikrinamas patikimumas, kurio reikia operatyvinėms paslaugoms teikti, ir pastovus ilgalaikių duomenų archyvas, skirtas ilgalaike seka pagrįstoms prietaikoms.

„Sentinel-1A“ paslaugos apima:

jūros ledo ir Arkties aplinkos stebėseną;

jūros aplinkos priežiūrą, įskaitant išsiliejusios naftos stebėseną ir laivų aptikimą laivybos saugumo tikslais;

su žemės paviršiaus judėjimu susijusios rizikos stebėseną;

žemės paviršiaus (miškų, vandens telkinių ir dirvos, tvaraus žemės ūkio vietovių) kartografavimą;

kartografavimą krizės atvejais teikiamos humanitarinės pagalbos tikslais;

klimato stebėseną.

Reglamentas „Copernicus“

Reglamente „Copernicus“, dėl kurio ES Ministrų Taryba ir Europos Parlamentas jau pasiekė politinį susitarimą, apibrėžti „Copernicus“ tikslai, valdymas ir finansavimas (maždaug 4,3 mlrd. EUR) 2014–2020 m. laikotarpiu.

„Copernicus“ atveria verslo galimybių

Dėl „Copernicus“ Europos įmonės galės sukurti naujų darbo vietų ir verslo galimybių, visų pirma susijusių su aplinkos duomenų rengimo ir sklaidos paslaugomis, taip pat bus remiama visa kosmoso pramonė. Įvairūs kiti ekonomikos sektoriai, kaip antai transporto, naftos ir dujų, draudimo ir žemės ūkio sektoriai, gaus netiesioginės naudos iš tikslių ir patikimų Žemės stebėsenos duomenų.

Tyrimai rodo, kad iki 2030 m. „Copernicus“ galėtų atnešti apie 30 mlrd. EUR finansinės naudos ir sukurti maždaug 50 000 darbo vietų Europoje. Be to, laisva „Copernicus“ duomenų ir paslaugų informacijos sklaida padės piliečiams, įmonėms, tyrėjams ir politikos formuotojams į visą jų veiklą ir sprendimų priėmimo procedūras įtraukti aplinkos apsaugos aspektą.

Jau dabar dėl kosmoso veiklos skatinama palydoviniu ryšiu pagrįstų produktų ir paslaugų rinkos plėtra ir kuriamos darbo vietos aukštos kvalifikacijos darbuotojams, kurių reikia mūsų pramonei, kad ši klestėtų dabar ir ateityje.

Daugiau informacijos

IP/14/78 Eurobarometro apklausa dėl europiečių požiūrio į kosmoso srities veiklą

http://copernicus.eu

Apie „Copernicus“ svetainėje „Europa“

Asmenys ryšiams:

Carlo Corazza, tel. +32 2 295 17 52, Twitter @ECspokesCorazza

Sara Tironi, tel. +32 2 299 04 03


Side Bar