Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 3. huhtikuuta 2014

Maanhavainnointi: Copernicus-ohjelman satelliitti valmiina laukaistavaksi

Copernicus-ohjelman ensimmäinen satelliitti Sentinel 1A laukaistaan 3. huhtikuuta kello 23.02 Brysselin aikaa Ranskan Guyanassa sijaitsevasta Euroopan avaruuskeskuksesta (in live http://www.esa.int/spaceinvideos/ESA_Live).

EU:n Copernicus-maanseurantaohjelman avulla Maan osajärjestelmiä, eli ilmakehää, valtameriä ja mannerpintoja, voidaan havainnoida ja seurata säännöllisesti. Ohjelma tuottaa luotettavia ja varmennettuja tietoja erilaisten ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvien sovellusten ja päätösten tueksi (MEMO/14/251). Satelliitin laukaisu on merkittävä virstanpylväs Copernicus-ohjelmassa, sillä sen ansiosta kohdennettuja maanhavainnointitietoja saadaan välittömästi operatiivisten palvelujen käyttöön.

Maanhavainnointitietoja tuottamalla Copernicus tukee ensiarvoisen tärkeitä ympäristön ja turvallisuuden seurantatoimintoja. Satelliitin tuottamien tietojen avulla voidaan parantaa huomattavasti merenkulun turvallisuutta ja ilmastonmuutoksen seurantaa sekä avustaa hätä- ja kriisitilanteissa.

Avaruustoiminta on unionissa erittäin tärkeällä sijalla”, toteaa teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava komission varapuheenjohtaja @AntonioTajaniEU.” Molempien eurooppalaisten avaruusalan lippulaivaohjelmien, Copernicuksen ja Galileon, rahoitus on turvattu seuraaviksi seitsemäksi vuodeksi. Avaruusteknologiaan investoidaan lähes 12 miljardia euroa. Ensisijaisena tavoitteenani on huolehtia, että budjetti moninkertaistaa kansalaisille EU:n avaruusohjelmista koituvat hyödyt”, komissaari jatkaa.

Sentinel 1:

Sentinel 1 on ensimmäinen Copernicus-aloitteen kuudesta satelliittimissiosta. Sentinel 1 -satellittiikonstellaatio koostuu kahdesta samalla kiertotasolla päivin ja öin toimivasta polaariratasatelliitista, Sentinel 1A:sta ja Sentinel 1B:stä, jotka tuottavat kuvia synteettisen apertuurin tutkan (SAR) avulla.

Sentinel 1A -satelliitissa on käytössä neljä resoluutioltaan (pienimmillään 10 m) ja kattavuudeltaan (suurimmillaan 250 kilometriä) erilaista kuvatilaa, joiden ansiosta satelliitti mahdollistaa luotettavan ja toistuvan laajojen alojen seurannan. Se on suunniteltu toimimaan ennalta ohjelmoidussa toimintatilassa, jossa se tuottaa suuren resoluution satelliittikuvia kaikista Maapallon maamassoista, rannikkoalueista ja merenkulkureiteistä kaikilta valtameriltä. Näin varmistetaan operatiivisten palveluiden edellyttämä palvelujen luotettavuus sekä yhtenäisen pitkän aikavälin tietoarkiston luominen pitkään aikasarjaan perustuville sovelluksille.

Sentinel 1A -satelliitin tuottamiin palveluihin sisältyvät muun muassa seuraavat sovellukset:

Merijääalueiden ja arktisen ympäristön seuranta

Meriympäristön valvonta, johon kuuluu muun muassa öljypäästöjen havaitseminen sekä alusten paikantaminen merenkulun turvallisuuden parantamiseksi

Maanpinnan liikkeisiin liittyvien riskien seuranta

Maanpinnan kartoitus: metsät, vesistöt ja maaperä, kestävä maatalous

Kartoitus kriisitilanteissa humanitaarisen avun tueksi

Ilmastonmuutoksen seuranta

Copernicus-asetus

Copernicus-asetuksessa määritellään Copernicus-ohjelman tavoitteet, hallinto ja rahoitus (joka on noin 4,3 miljardia euroa) kaudelle 2014–2020. EU:n ministerineuvosto ja Euroopan parlamentti ovat jo päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen asetuksesta.

Copernicus-ohjelman luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Copernicus-ohjelma auttaa eurooppalaisia yrityksiä uusien työpaikkojen ja liiketoimintamahdollisuuksien luomisessa. Tällaisia ovat muun muassa ympäristödatan tuottamis- ja levittämispalvelut sekä avaruusteollisuutta itseään tukeva toiminta. Välillisesti hyötyvät lukuisat muut talouden sektorit käytettävissään olevista tarkoista ja luotettavista maanhavainnointitiedoista, jotka liittyvät esimerkiksi liikenteeseen, öljyyn ja kaasuun, vakuutustoimintaan tai maatalouteen.

Tutkimukset osoittavat, että Copernicus-ohjelman ansiosta saattaa syntyä taloudellista hyötyä noin 30 miljardin euron verran ja noin 50 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Tämän lisäksi Copernicus-ohjelman avulla kerätyn tiedon ja palveluinformaation avoimen levittämisen periaatteen ansiosta kansalaiset, yritykset, tutkijat ja poliittiset päättäjät voivat nykyistä paremmin ottaa ympäristönäkökohdat huomioon kaikessa toiminnassaan ja päätöksenteossa.

Avaruusalan toiminta edistää jo tätä nykyä satelliittivälitteisten tuotteiden ja palvelujen markkinoiden kehittymistä, sillä se tarjoaa erityisosaamista vaativia työpaikkoja, joita Euroopan teollisuus tarvitsee menestyäkseen nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätietoja:

IP/14/78 Eurobarometri-selvitys eurooppalaisten suhtautumisesta avaruusalan toimintaan

http://copernicus.eu

Copernicus Europa-palvelimella

Yhteyshenkilöt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar