Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 3. aprill 2014

Copernicuse satelliit on käikulaskmiseks valmis

Copernicuse programmi esimene satelliit Sentinel 1A saadetakse Prantsuse Guajaanas asuvast Euroopa kosmosejaamast teele 3. aprillil kell 23.02 Brüsseli aja järgi (http://www.esa.int/spaceinvideos/ESA_Live).

ELi Maa seire programmi Copernicus eesmärk on tagada Maa alamsüsteemide, atmosfääri, ookeanide ja maismaaosade järjepidev jälgimine ja seire ning pakkuda usaldusväärset, valideeritud ja tagatud teavet, mis toetaks keskkonna ja turvalisusega seotud rakendusi ja otsuseid (MEMO/14/251). Satelliidi orbiidile saatmine on Copernicuse programmis oluline verstapost. Maa seireandmeid saab kohe hakata operatiivteenuste jaoks kasutama.

Seireandmete kogumise kaudu toetab Copernicus elulise tähtsusega keskkonna- ja turvalisuse seire funktsioone. Satelliidi kaudu saadavad andmed võimaldavad teha märkimisväärseid edusamme meresõiduohutuse parandamisel, kliimamuutuste seirel ning abi pakkumisel häda- ja kriisiolukordades.

Tööstuse ja ettevõtluse eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani (@AntonioTajaniEU) märkis: „Kosmosega seotud töö on liidu jaoks väga oluline. Euroopa kosmose valdkonna mõlema juhtprogrammi – Copernicus ja Galileo – eelarve on järgmiseks seitsmeks aastaks kindlustatud. Kosmosetehnoloogiasse investeeritakse ligikaudu 12 miljardit eurot. Minu ülesanne on tagada, et see eelarve mitmekordistaks kodanikele ELi kosmoseprogrammidest tuleneva kasu.”

Sentinel 1

Sentinel 1 on esimene programmi Copernicus raames ette nähtud kuuest missioonist. Sentinel 1 koosneb kahest polaarpiirkonna orbiidil asuvast satelliidisüsteemist Sentinel 1A ja Sentinel 1B, mis jagavad sama orbiiditasandit ja toodavad päeval ja ööl sünteesapertuuriga radari (SAR) abil piltkujutisi.

Sentineli 1A kasutatakse neljas erineva resolutsiooni (kuni 10 m täpsusaste) ja kaetusega (kuni 250 km) pildistusrežiimis, mis võimaldavad väga suurte alade usaldusväärset ja püsivat seiret. See on kavandatud töötama eelnevalt programmeeritud töörežiimis, tehes kõrge resolutsiooniga pilte kõigist maismaaosadest, rannikualadest ja mereteedest ning hõlmates planeedi kõiki ookeane. See tagab operatiivteenustelt oodatava usaldusväärsuse ja järjepidevad andmearhiivid pikaajalises perspektiivis pikkadel aegridadel põhinevate rakenduste jaoks.

Sentineli 1A teenused hõlmavad järgmisi rakendusi:

jääalade ja Arktika keskkonna seire

merekeskkonna seire, sealhulgas naftareostuse kontroll ja laevade liikumisteede tuvastamine meresõiduohutuse parandamise eesmärgil

maapinna liikumisega seotud riskide seire

maakatte kaardistamine: metsad, vesi ja pinnas, jätkusuutlik põllumajandus

kaardistamine kriisiolukordades antava humanitaarabi lihtsustamiseks

kliimaseire

Copernicuse määrus

Copernicuse määrus, mille üle ELi Ministrite Nõukogu ja Euroopa Parlament on juba saavutanud poliitilise kokkuleppe, sätestab Copernicuse eesmärgid, satelliidi haldamise ja rahastamise (umbes 4,3 miljardit eurot) aastateks 2014-2020.

Copernicus avardab ärivõimalusi

Copernicus aitab Euroopa ettevõtjatel luua uusi töökohti ja avardab ärivõimalusi, nimelt keskkonnaalaste andmete loomine ja levitamine, samuti kosmosetööstuse toetamine. Maa täpsetest ja usaldusväärsetest seireandmetest saavad kaudset kasu paljud muudki majandussektorid, nagu transport, nafta ja gaas, kindlustus ja põllumajandus.

Uuringud näitavad, et Copernicusest tulenev rahaline kasu võiks ulatuda umbes 30 miljardi euroni ja Euroopas loodaks 2030. aastaks 50 000 töökohta. Lisaks aitab Copernicuse andmete ja teenuseinfo avalik levitamine kodanikel, ettevõtjatel, teadlastel ja poliitika kujundajatel arvestada oma tegevuses ja otsuste tegemise protsessis keskkonnamõõtmega.

Juba praegu edendab kosmosealane tegevus satelliidipõhiste toodete ja teenuste arendamist, pakkudes kõrgelt kvalifitseeritud töökohti, mida meie tööstus vajab õitsenguks nii täna kui ka tulevikus.

Lisateave:

IP/14/78 Eurobaromeetri uuring eurooplaste suhtumise kohta kosmosealasesse tegevusse

http://copernicus.eu

Copernicus Europa veebisaidil

Kontaktisikud:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar