Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 3. april 2014

Jordobservation: Copernicussatellit klar til opsendelse

Europa-Kommissionen ser frem til opsendelsen af Sentinel 1A, den første Copernicussatellit, den 3. april fra den europæiske rumhavn i Fransk Guyana. Lift-off er planlagt til klokken 23.02 (dansk tid): http://www.esa.int/spaceinvideos/ESA_Live.

Copernicus, EU’s jordobservationsprogram, vil sikre regelmæssig observation og overvågning af Jordens subsystemer, atmosfæren, havene og kontinenternes overflader og tilvejebringe pålidelige, validerede og kontrollerede oplysninger til støtte for en bred vifte af miljømæssige og sikkerhedsmæssige anvendelser og beslutninger(MEMO/14/251). Opsendelsen er en vigtig milepæl for Copernicus. Dedikerede jordobservationsdata vil omgående blive tilgængelige for de operationelle tjenester.

Copernicus vil støtte livsvigtig overvågning af vores miljø og sikkerhed ved levering af jordobservationsdata. Data fra denne satellit vil bane vej for betydelige fremskridt med hensyn til forbedring af søfartssikkerheden og overvågning af klimaændringer samt yde støtte i nødsituationer og krisesituationer.

Europa-Kommissionens næstformand, @AntonioTajaniEU, der er kommissær med ansvar for erhvervsliv og iværksætteri, udtalte: "Rummet er en prioritet for Unionen; budgettet for begge de europæiske flagskibsprogrammer, Copernicus og Galileo, er sikret for de næste syv år. Næsten 12 mia. EUR vil blive investeret i rumteknologier. Det er vigtigt for mig at sikre, at dette budget mangedobler de fordele, som europæiske borgere vil høste af vores rumprogrammer."

Sentinel 1

Sentinel-1 en den første af de seks rummissioner inden for rammerne af Copernicusinitiativet. Sentinel-1-missionen består af en konstellation af to satellitter i polært kredsløb, Sentinel-1A og Sentinel-1B, som deler kredsløbsplan og er i drift døgnet rundt, og som udfører Synthetic Aperture Radar-billeddannelse (SAR-billeddannelse).

Sentinel-1A drives i fire billeddannende funktionsmåder med forskellig opløsning (ned til 10 m) og dækning (op til 250 km), der muliggør pålidelig, gentagen Wide Area-overvågning. Satellitten er konstrueret til at arbejde i forprogrammeret driftstilstand med billeddannelse af alle globale landområder, kystområder og skibsruter i høj opløsning, der dækker verdenshavene. Dette sikrer den driftssikkerhed, der er påkrævet for operationelle tjenester, og et sammenhængende og langsigtet dataarkiv bygget til applikationer, der er baseret på lange tidsserier.

Sentinel-1A-tjenester omfatter applikationer såsom:

Overvågning af ishavsområder og det arktiske miljø

Overvågning af havmiljøet, herunder overvågning af olieudslip og detektion af skibe med henblik på den maritime sikkerhed

Overvågning af risici for bevægelser i landoverflader

Kortlægning af landoverflader: skov-, vand- og jordområder, bæredygtigt landbrug

Kortlægning til støtte for humanitær bistand i krisesituationer

Klimaovervågning.

Copernicusforordningen

Copernicusforordningen, som der allerede er opnået politisk enighed om i EU-Ministerrådet og Europa-Parlamentet, fastsætter mål, ledelse og finansiering for Copernicus (cirka 4,3 mia. EUR) for perioden 2014-2020.

Copernicus skaber nye forretningsmuligheder

Copernicus vil også hjælpe Europas virksomheder med at skabe nye job og forretningsmuligheder; det drejer sig her om tjenester inden for produktion af miljødata og udbredelse af disse samt om understøtning af selve rumindustrien. Indirekte vil en række erhverv inden for andre sektorer som transport, olie og gas samt forsikring og landbrug kunne drage nytte af nøjagtige og pålidelige jordobservationsdata.

Undersøgelser viser, at Copernicus frem til 2030 vil kunne skabe værdier for 30 mia. EUR og føre til 50 000 nye job i Europa. Desuden vil den åbne udbredelse af Copernicusdata og -tjenesteinformationer kunne hjælpe borgere, virksomheder, forskere og politiske beslutningstagere med at integrere en miljødimension i alle deres aktiviteter og beslutningsprocedurer.

Allerede i dag bidrager aktiviteter i rumsektoren til udvikling af et marked for satellitstøttede produkter og tjenesteydelser og skaber hermed de højt kvalificerede arbejdspladser, som vores erhvervsliv behøver for at kunne trives nu og i fremtiden.

Yderligere oplysninger:

IP/14/78 Eurobarometer on Europeans' attitudes to Space Activities

http://copernicus.eu

Copernicus på Europa

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar