Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 3. dubna 2014

Pozorování Země: družice programu Copernicus připravena k vypuštění na oběžnou dráhu

Evropská komise nedočkavě vyhlíží vypuštění družice Sentinel 1A na oběžnou dráhu. První družice v rámci programu Copernicus odstartuje 3. dubna z evropského kosmodromu ve Francouzské Guyaně. Start je plánován na 23:02 středoevropského času (http://www.esa.int/spaceinvideos/ESA_Live).

Evropský program monitorování Země Copernicus zajistí pravidelné sledování a monitorování subsystémů Země, atmosféry, oceánů a povrchu kontinentů a poskytne spolehlivé, ověřené a zaručené informace potřebné pro řadu environmentálních a bezpečnostních aplikací a rozhodnutí (MEMO/14/251). Vypuštění družice je pro iniciativu Copernicus významným mezníkem. Specifické údaje z pozorování země budou okamžitě k dispozici pro účely provozních služeb.

Díky tomu, že poskytne údaje o sledování Země, bude Copernicus přínosem pro klíčové úkoly, jako je monitorování životního prostředí a bezpečnost. Údaje, které tato družice získá, umožní dosáhnout značného pokroku při zlepšování námořní bezpečnosti, monitorování změny klimatu a poskytování podpory v naléhavých a krizových situacích.

Místopředseda Evropské komise Antonio Tajani @AntonioTajaniEU, odpovědný za průmysl a podnikání, uvedl: „Vesmír je pro Unii prioritou; rozpočet pro oba evropské vlajkové vesmírné programy – Copernicus a Galileo – je na příštích sedm let zajištěn. Do vesmírných technologií bude investováno skoro 12 miliard eur. Je pro mě nesmírně důležité zajistit, aby se díky tomuto rozpočtu zvětšil přínos našich vesmírných programů pro evropské občany.“

Sentinel 1

Sentinel-1 je první ze šesti misí v rámci iniciativy Copernicus. Mise Sentinel 1 spočívá v nastavení dvou polárních družic, Sentinel-1A a Sentinel-1B, které se budou pohybovat po stejné orbitální rovině, budou v provozu 24 hodin denně a budou provádět snímkování metodou SAR (radar se syntetickou aperturou).

Sentinel-1A pracuje ve čtyřech režimech snímkování s různým rozlišením (až do 10 m) a záběrem (až 250 km) a nabízí spolehlivé a opakované monitorování široké oblasti. Byl navržen tak, aby pracoval v naprogramovaném provozním režimu a snímkoval všechny pevninské celky, pobřežní zóny a námořní trasy ve vysokém rozlišení, a pokrýval tak světový oceán. To zajistí provozní spolehlivost vyžadovanou provozními službami a konsistentní a dlouhodobý datový archiv vytvořený pro aplikace založené na dlouhodobých sériích.

Mezi služby zajišťované družicí Sentinel-1A patří mj.:

monitorování ledového příkrovu a arktického prostředí;

sledování mořského prostředí, včetně monitorování ropných skvrn a detekce lodí pro účely námořní bezpečnosti;

monitorování rizik pohybu zemského povrchu;

mapování zemského povrchu: lesy, voda a půda, udržitelné zemědělství;

mapování v zájmu humanitární pomoci v krizových situacích;

monitorování klimatu.

Nařízení o programu Copernicus

Nařízení o programu Copernicus, ohledně kterého již bylo dosaženo politické shody mezi Radou ministrů EU a Evropským Parlamentem, vymezuje úkoly programu Copernicus, jeho správu a financování (přibližně 4,3 miliardy eur) na období 2014–2020.

Copernicus přináší obchodní příležitosti

Program rovněž pomůže evropským podnikům vytvořit nová pracovní místa a obchodní příležitosti, konkrétně v oblasti produkce a šíření údajů o životním prostředí a také pokud jde o podporu samotného vesmírného průmyslu. Nepřímo bude moci z přesných a spolehlivých údajů o sledování Země těžit rovněž řada dalších hospodářských odvětví, jako je doprava, ropný a plynárenský průmysl, pojišťovnictví a zemědělství.

Studie ukazují, že Copernicus by mohl představovat finanční přínos ve výši přibližně 30 miliard eur a do roku 2030 vytvořit v Evropě přibližně 50 000 pracovních míst. Otevřený režim šíření údajů a provozních informací programu Copernicus pomůže občanům, podnikům, výzkumníkům a tvůrcům politik zohlednit životní prostředí při všech činnostech a při přijímání rozhodnutí.

Již dnes vedou činnosti související s vesmírem k rozvoji trhu s výrobky a službami, které využívají družicové systémy, díky čemuž vznikají vysoce kvalifikovaná pracovní místa, díky kterým se bude moci evropský průmysl rozvíjet nyní i v budoucnu.

Podrobnější informace:

IP/14/78 Eurobarometr o postoji Evropanů k vesmírnému výzkumu

http://copernicus.eu

Copernicus na stránkách Komise

Kontaktní osoby:

Carlo Corazza (+32 22951752) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar