Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 3 април 2014 г.

Наблюдаване на Земята: Спътник по програмата „Коперник“ — готов за изстрелване

Европейската комисия очаква изстрелването на Sentinel 1А — първия спътник по програмата „Коперник“, на 3 април от европейския космодрум във Френска Гвиана. Стартът е предвиден за 23.02 ч. брюкселско време.

„Коперник“, програмата на ЕС за наблюдение на Земята, ще осигури редовното наблюдение и следене на земните подсистеми — атмосферата, океаните и повърхността на континентите, и ще осигури надеждна, потвърдена и гарантирана информация в помощ на широк спектър от приложения и решения в областта на екологията и сигурността (MEMO/14/251). Това изстрелване представлява крайъгълен камък за „Коперник“. Специални данни от наблюдение на Земята незабавно ще станат достъпни за оперативните служби.

„Коперник“ ще бъде в помощ за жизненоважните задачи по наблюдение на околната среда и сигурността, като осигурява данни от наблюдение на Земята. Данните, осигурявани от този спътник, ще позволят постигането на значителен напредък в подобряването на морската сигурност, наблюдението на изменението на климата, както и осигуряването на помощ при извънредни и кризисни ситуации.

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, отговарящ за промишлеността и предприемачеството, заяви: „Космосът представлява приоритет за Съюза; бюджетът за двете водещи европейски космически програми, „Коперник“ и „Галилео“, е осигурен за следващите седем години. Почти 12 милиарда евро ще бъдат инвестирани в космически технологии. Моят приоритет е да гарантирам, че този бюджет ще умножи ползите, които европейските граждани ще извлекат от нашите космически програми“.

Sentinel 1

Sentinel 1 е първата от шест мисии в рамките на инициативата „Коперник“. Мисията Sentinel 1 се състои от група от двата спътника Sentinel 1А и Sentinel 1B с полярна орбита, които са в една и съща орбитална равнина, работят денонощно и извършват формиране на изображения на принципа на радиолокационното синтезиране на апертурата.

Sentinel 1А се експлоатира в четири режима за формиране на изображения с различни разделителна способност (до 10 m) и обхват (до 250 km), като предоставя надеждно и повторяемо следене в обширни райони. Той е проектиран да функционира в предварително програмиран режим на работа, създавайки изображение с висока разделителна способност за всички части на световната суша, крайбрежните зони и морските пътища, като обхваща световния океан. Това гарантира надеждността на услугата, както се изисква от оперативните служби, и наличието на подходящ дългосрочен архив на данни, създаден за приложения, основаващи се на дълги времеви редове.

Сред услугите, осигурявани чрез Sentinel 1А, са приложения като например:

следене на морските зони, покрити с лед, и на арктическата околна среда

наблюдение на морската околна среда, включително откриване и следене на нефтени разливи, както и отриване на кораби за целите на морската сигурност

следене на опасностите от движение на земната повърхност

картографиране на повърхността на сушата: гори, водоеми и почви, устойчиво селско стопанство

картографиране за целите на хуманитарната помощ в кризисни ситуации

мониторинг на климата

Регламент за програмата „Коперник“

Регламентът за програмата „Коперник“, за който вече е постигнато политическо споразумение от Съвета на министрите на ЕС и от Европейския парламент, определя целите, управлението и финансирането на „Коперник“ (около 4,3 млрд. евро) за периода 2014—2020 г.

„Коперник“ създава възможности за развиване на стопанска дейност

„Коперник“ ще спомогне също така европейските предприятия да създават нови работни места и търговски възможности, по-специално услуги за генериране и разпространение на данни за околната среда, както и ще осигури подкрепа за самия космически отрасъл. Непряко, от точни и надеждни данни от наблюдението на Земята ще могат да се възползват различни други икономически сектори — например транспортът, нефтогазовата промишленост, застрахователното дело и селското стопанство.

Проучванията показват, че програмата „Коперник“ би могла да доведе до финансови ползи в размер на около 30 милиарда евро и да създаде приблизително 50 000 работни места в Европа до 2030 г. Освен това режимът на свободно разпространяване на данните и информацията по услугите по „Коперник“ ще допринесат за това гражданите, дружествата, изследователите и политиците да добавят екологично измерение във всички свои дейности и процедури за вземане на решения.

Понастоящем космическите дейности вече насърчават развитието на пазар за продукти и услуги чрез спътници, осигурявайки работни места за висококвалифициран персонал, от които нашата промишленост ще се нуждае, за да се развива сега и в бъдеще.

За повече информация:

IP/14/78 Проучване на Евробарометър за отношението на европейците към космическите дейности

http://copernicus.eu

„Коперник“ на страницата Europa

It will be possible to watch the launch on web streaming: http://www.esa.int/spaceinvideos/ESA_Live

За контакти:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar