Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 31 mars 2014

EU stöder konsumenterna i deras vardagsliv – för bara 5 cent per år

För bara 5 cent, knappt 50 öre, per person och år bidrar Europeiska unionens konsumentprogram till att hjälpa medborgarna att fullt ut utnyttja sina rättigheter som konsumenter och aktivt delta i den inre marknaden. Programmets totala budget för perioden 2014–2020 är 188,8 miljoner euro.

Trots sin blygsamma budget har konsumentprogrammet stor effekt för konsumenterna. Med projekt som exempelvis handlar om samordning av tillsynsåtgärder, medfinansiering av europeiska konsumentcentrum och stöd till de nationella myndigheterna vid kontrollen av konsumentlagstiftningen, ska programmet betjäna konsumenter i alla medlemsstaterna.

– Programmet är en viktig del för att alla konsumenter ska kunna dra nytta av den inre marknaden, säger EU:s konsumentkommissionär Neven Mimica.

Mycket uppnåddes redan med det första konsumentprogrammet, 2007–2013. Exempel på projekt som finansierades under den perioden är samordning av tillsyn inom EU, pedagogiska projekt som konsumentskolan och utveckling av en plattform för tvistlösning online.

Det nya konsumentprogrammet kommer att bygga vidare på dessa lyckade projekt, med fokus på fyra nyckelområden:

  • En inre marknad för säkra produkter till gagn för medborgarna och för att främja konkurrenskraftiga företag och handlare.

  • En inre marknad där människor företräds av effektiva konsumentorganisationer som klarar att hantera problemen i dagens ekonomiska klimat.

  • Bättre möjligheter till prövning vid problem utan att behöva gå till domstol, vilket kan ta lång tid och är kostsamt för såväl konsumenterna som för den offentliga budgeten. Enklare prövning ska öka konsumenternas benägenhet att delta i marknaden och bidra till tillväxt.

  • Ett konkret och effektivt samarbete mellan nationella organ för att stödja konsumenternas rättigheter och erbjuda dem rådgivning.

Dessutom kan offentliga enheter, offentliga organ och konsumentorganisationer på nationell nivå och EU-nivå ansöka om stöd via dessa fonder.

Mer information

http://ec.europa.eu/consumers/strategy-programme/financial-programme/index_en.htm

Länk till MEMO/14/250

Följ oss på Twitter @eu_consumer

Kontaktpersoner:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Madalina Chiriac (+32 2 297 44 13)


Side Bar