Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 31. marca 2014

Potrošnika podpora EU stane le 5 centov letno

S samo 5 centi na leto vsak evropski državljan prispeva k cilju programa varstva potrošnikov Evropske unije, ki naj bi državljanom omogočil, da v celoti izkoristijo svoje potrošniške pravice in aktivno sodelujejo na enotnem trgu. Skupni proračun programa za obdobje 2014–2020 znaša 188,8 milijona evrov.

Učinek programa varstva potrošnikov je za državljane velik kljub njegovemu skromnemu proračunu. Novi program bo potrošnikom v vseh državah članicah v pomoč s projekti, ki segajo od usklajevanja izvršilnih ukrepov, sofinanciranja evropskih potrošniških centrov do pomoči nacionalnim organom pri reševanju kršitev potrošniške zakonodaje. „Program je bistveni element pri zagotavljanju, da enotni trg deluje v korist potrošnikov povsod po Evropi,“ je dejal evropski komisar za varstvo potrošnikov Neven Mimica.

S prvim programom varstva potrošnikov (2007–2013) je bilo doseženo veliko. Med projekti, ki so bili financirani v preteklem obdobju, so bili ukrepi sodelovanja med izvršilnimi organi EU, izobraževalni projekti, kot je „Potrošniška učilnica“ (Consumer Classroom), in razvoj platforme za spletno reševanje sporov.

Z novim programom varstva potrošnikov bomo še naprej gradili na teh dosežkih, pri čemer se bomo osredotočili na štiri ključna področja:

  • enotni trg varnih proizvodov, ki koristi državljanom in je v interesu konkurenčnih podjetij in trgovcev;

  • enotni trg, na katerem državljane dobro zastopajo učinkovite potrošniške organizacije, ki so kos izzivom današnjega gospodarskega okolja;

  • lažji dostop do mehanizmov pravnega varstva v primeru težav, ne da bi se bilo treba zateči k sodnim postopkom, ki so dolgotrajni in dragi za potrošnike in državno blagajno. Lažji dostop do pravnega varstva bo okrepil zaupanje potrošnikov v sodelovanje na trgu in prispeval k rasti;

  • konkretno in učinkovito sodelovanje med nacionalnimi organi za podporo potrošnikom pri uveljavljanju njihovih pravic in zagotavljanje potrošniškega svetovanja.

Vladni subjekti, javni organi in potrošniške organizacije na nacionalni ravni in na ravni EU lahko prav tako zaprosijo za pomoč iz teh skladov.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy-programme/financial-programme/index_en.htm.

Povezava na MEMO/14/250

Spremljajte nas na Twitterju @EU_Consumer

Kontakti:

David Hudson (+32 22968335)

Madalina Chiriac (+32 22974413)


Side Bar