Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 31. marca 2014

EÚ podporuje spotrebiteľov v každodennom živote – a to len za päť centov

Iba päť centov na občana ročne stojí spotrebiteľský program Európskej únie, ktorý má občanom pomôcť v presadzovaní spotrebiteľských práv a aktívnej účasti na jednotnom trhu. Jeho celkový rozpočet na roky 2014 – 2020 je 188,8 milióna eur.

Dosah tohto programu pre spotrebiteľov je napriek skromnému rozpočtu veľký. Bude slúžiť spotrebiteľom vo všetkých členských štátoch v rámci projektov od koordinácie presadzovania cez spolufinancovanie európskych spotrebiteľských centier až po pomoc vnútroštátnym orgánom pri riešení porušení spotrebiteľského práva. Ide o nevyhnutný prvok na zabezpečenie toho, aby jednotný trh prinášal úžitok spotrebiteľom po celej Európe“, povedal komisár EÚ pre spotrebiteľskú politiku Neven Mimica.

V prvom spotrebiteľskom programe na roky 2007 – 2013 sa dosiahlo mnoho: financovali sa okrem iného projekty spolupráce EÚ v oblasti presadzovania práva, vzdelávacie projekty ako napríklad Consumer Classroom (škola spotrebiteľov) a vývoj platformy na riešenie sporov online.

Nový spotrebiteľský program na tieto úspechy nadviaže, pričom sa zameria na štyri hlavné oblasti:

  • jednotný trh s bezpečnými výrobkami v záujme občanov i konkurencieschopných podnikateľov a obchodníkov;

  • jednotný trh, kde občanov riadne zastupujú efektívne spotrebiteľské organizácie, ktoré obstoja v súčasnom ekonomickom prostredí;

  • uľahčenie prístupu k nápravným prostriedkom v prípade problémov bez potreby uchyľovať sa k súdnym konaniam, ktoré sú zdĺhavé a nákladné pre spotrebiteľov i štátnu kasu. Dostupnejšie nápravné prostriedky povzbudia spotrebiteľov v účasti na trhu a prispejú k rastu;

  • konkrétna a účinná spolupráca vnútroštátnych orgánov v záujme presadzovania práv spotrebiteľov a poskytovania poradenstva.

O podporu z týchto prostriedkov môžu požiadať aj orgány štátnej správy, verejné subjekty a spotrebiteľské organizácie na úrovni členských štátov i EÚ.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy-programme/financial-programme/index_en.htm

Odkaz na MEMO/14/250

Sledujte nás na Twitteri @EU_Consumer

Kontaktné osoby:

David Hudson (+32 2 296 8335)

Madalina Chiriac (+32 2 297 4413)


Side Bar